Stengte grenser får dramatiske konsekvenser for store deler av næringslivet. I bygg og anlegg-sektoren inntrer virkningen med en gang, fordi en stor andel av de ansatte utlendingene kommer fra våre nærmeste naboland.

Det jobber over 70.000 utenlandske ansatte på norske byggeplasser, opplyser Entrepenørforeningen - Bygg og Anlegg. Av disse er rundt halvparten fra våre nærmeste naboland. Særlig bedrifter med mange ansatte som bor i Sverige og ofte dagpendler eller ukependler, har fått endrede vilkår over natten.

Torsdag morgen har byggenæringen og andre berørte bransjer vært i drøftingsmøte med regjeringen.

- Det kan bli dramatisk

Peab er et av de store entrepenør-konsernene - I Norge har selskapet om lag 1.800 ansatte og en årlig omsetning på rundt 8 milliarder kroner.

- Deler av virksomheten rammes mer enn andre. For byggevirksomheten i Norge lever vi greit med 14 dager, selv om det nok oppstår noen forsinkelser. Men går det utover 14 dager kan dette bli dramatisk, sier Arild Østgård, administrerende direktør i Peab Norge.

Peab omfatter mange virksomheter. Særlig innenfor asfalt-prosjekter jobber det mange svensker, opplyser Østgård.

- Det var overraskende at dette skulle bli så strengt mot Finland og Sverige.

Han mener likevel det er heldig at stengingen ikke inntraff i juleferien, siden mange av de ansatte ikke da hadde vært i landet. Men for de utenlandske ansatte blir stengingen uansett beintøff, siden de ikke får sett familien, påpeker Østgård.

- Har framstått som en frivillig ordning

Peab-sjefen håper stengingen blir kortvarig:

- Byggebransjen har kommet gjennom på dette på et vis, men en langvarig stopp på grensen gir dramatiske konsekvenser. Da får vi mulige stans i prosjekter og må kanskje permittere ansatte som bor i Norge.

Han forteller at Peab har hatt 12-15 smittetilfeller totalt, men ingen spredning på arbeidsplassene.

- BNL (Byggenæringens landsforening, red.anm) har utviklet gode rutiner på dette, som vi har fulgt. Det er nok mer i den useriøse delen av bransjen at det er dårlig kontroll.

- Hvordan synes du man skal løse denne situasjonen?

- Jeg håper man kan åpne grensepasseringene fort, og få en bedre kontroll og testing. Jeg er ikke noen smittevern-ekspert, men det har framstått litt som en frivillig ordning hvordan dette har vært håndtert.

Les også: Kamp mot klokka: Trygler tusenvis av arbeidsfolk om å bli igjen i Norge

- Da stopper Norge opp

Kari Sandberg er administrerende direktør i Entrepenørforeningen Bygg og Anlegg. Byggenæringen har om lag 70.000 arbeidsinnvandrere, opplyser Sandberg.

Av disse er rundt halvparten nordiske, og de aller fleste er svenske. I alt betyr det at nær 35.000 ansatte på norske byggeplasser er svensker - og mange av disse dagpendler eller ukependler.

Sandberg var i innspillsmøtet med næringsminister Iselin Nybø torsdag formiddag for å drøfte situasjonen, og beskriver møtet som konstruktivt.

- En gjengs tilbakemelding er at vi må få på plass to dagers permitteringsvarsel og kostnadsdekning for arbeidsgiver. Vi skal klare 14 dager, men vi må ha en tydelig plan for exit etter dette.

- Hva skjer om dette varer lenger enn i to uker?

- Da må vi kunne stenge byggeplasser. Denne bransjen har håndtert smittevern godt gjennom hele pandemien. Vi forstår at tiltakene nå er nødvendige, men dette handler om at kontrollen med utenlandsk arbeidskraft ikke har vært god nok.

Sandberg håper et kraftig forbedret kontrollregime kan avløse total stenging:

- Stopper byggenæringen opp, stopper Norge. Det får enorme konsekvenser.

Les også: EU og AstraZeneca enige om å løse leveringsproblemer

Vil ha tilpasninger, men LO sier nei

Torsdag morgen uttalte lederen i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, at det trengs tilpasninger av gjeldende avtaler i arbeidslivet, om stengingen blir mer langvarig.

Både han og statsminister Erna Solberg varsler torsdag morgen at en stenging i mer enn 14 dager kan bli kritisk.

Lier-Hansen mener det må innføres mer fleksible arbeidstidsbestemmelser og rotasjonsordninger, slik at utenlandske arbeidere som allerede er kommet til Norge, kan fortsette å jobbe så lenge som mulig.

– Vi vil jobbe for fornuftige løsninger som kan både ivareta smittevern og holde hjulene i gang, sier Lier-Hansen til NTB.

Men det betyr at det må innvilges unntak både fra arbeidsmiljøloven og fra tariffavtalene som er inngått med Fellesforbundet og Industri Energi. Forslaget fra Lier-Hansen møter motbør i LO.

– Noen kriselov eller generelle unntak fra dem er vi ikke med på. Lov- og avtaleverket gir mulighet for fleksibilitet også i dagens situasjon. Nå gjelder det å beholde roen, og så må arbeidsgiverne sette seg ned med de tillitsvalgte rundt omkring og løse dette innenfor rammene av dagens lov- og avtaleverk, sier LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik til NTB.