*Nettavisen* Økonomi.

710 millioner til NAV

Foto: Poppe, Cornelius (SCANPIX)

NAV får tilført 710 millioner i økt driftsbudsjett

20.03.09 14:54

Det kom frem da statsråd Dag Terje Andersen fredag la fem hovedpunktene i stortingsproposisjonen om Arbeids- og velferdsetaten.

De 710 millionene skal gå til økt driftsbudsjett, forenklinger av dagpengebehandling, omfattende organisatoriske tiltak og økt styring og intern kontroll.

- Vi må sikre at folk får ytelsene til rett tid. Med de tiltakene vi nå foreslår gjør vi NAV i stand til å oppfylle de mål som er satt og vi ruster etaten for en situasjon med økt arbeidslediget, sier statsråd Dag Terje Andersen i en pressemelding.

- Med proposisjonen gis Stortinget en samlet og helhetlig gjennomgang av situasjonen i Arbeids- og velferdsetaten og de utfordringene etaten står overfor, sier statsråden.

Arbeids- og velferdsetatens driftsbevilgning foreslås styrket med i alt 710 mill. kroner. Styrkingen fordeles på følgende hovedkomponenter:

Om lag 430 millioner kroner av bevilgningen er nødvendig for at etaten samlet sett skal kunne opprettholde bemanningen ved inngangen til 2009 og dekke økte utgifter som følge av økt premiesats fra Statens pensjonskasse.

Om lag 80 millioner kroner til tiltak som skal bidra en mer sikker drift av IKT-systemene i etaten.

Om lag 200 millioner kroner for å kunne håndtere en forventet framtidig vekst i ledigheten.

I tillegg foreslås at departementet styrkes med tre millioner kroner for å forsterke departementets kontroll og oppfølging av Arbeids- og velferdsetaten.

- Med disse tiltakene styrker vi gjennomføringen av NAV-reformen, en reform det er bred politisk enighet om, sier statsråd Dag Terje Andersen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag