Gå til sidens hovedinnhold

775,5 milliarder i Norges sparegris

Hele Norges sparegris yngler av penger. Knut N. Kjær la i dag fram tall som viser at Statens Petroleumsfond steg i verdi til 775,5 milliarder kroner i andre kvartal.

Markedsverdien til Statens Petroleumsfond økte med 166 milliarder kroner i første halvår 2003. 59 milliarder kroner av dette skyldes svekkelse av kronekursen.

Det opplyser Norges Bank i kvartalsrapporten til Statens Petroleumsfond for andre kvartal 2003 tirsdag.

Siden oljefondet første gang investerte i aksjer i 1998 har avkastningen vært negativ i åtte kvartaler. Nå snur det oppover, og det i kraftig monn.

Samlet har vi syltet ned verdier til 775,5 milliarder kroner, etter årets tre første måneder var tilsvarende tall 682 milliarder kroner.

Kronesvekkelsen som har tiltatt gjennom våren i takt med rentenedsettelsene fra Norges Bank står for brorparten av verdiveksten i Oljefondet.

"Den høye avkastningen i kroner skyldes at kronen har svekket seg overfor valutaene som inngår i referanseporteføljen. Dette har imidlertid ikke betydning for utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft." skriver Norges Bank Kapitalforvaltning i en kommentar.

Samtidig sørget oppgang på verdens børser for klingende mynt i oljefondet. Statens petroleumsfond steg 7,7 prosent i verdi i andre kvartal målt i fondets valutakurv.

Aksje-porteføljen steg med 15,6 prosent i årets andre kvartal, mens renteporteføljen hadde en avkastning på 2,8 prosent.

Kun i fjerde kvartal 1999 har avkastningen vært høyere enn i årets andre kvartal.

Tilførselen av nye midler utgjorde 66 milliarder kroner, mens avkastningen på investerte midler målt i internasjonal valuta utgjorde rundt 41 milliarder kroner.

TV 2 Nettavisen kommer tilbake med mer.

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året