En sentral del av regjeringens klimapolitikk er å målet om ingen nye bensin- og dieselbiler fra 2025. Politikken nyter sterk støtte på Stortinget, med bare Sp og Frp som har markert motstand.

Men et lovforbud møtes med en kald skulder av et bredt flertall i befolkningen.

I en måling gjennomført av Norstat på oppdrag for bilistorganisasjonen Amcar, sier kun 15 prosent ja til forbudet, med 71 prosent som sier nei. (Se faktaboks for fullstendige tall)

Det eneste partiet med flertall blant egne velgere for forbudet, er MDG. Det er i Høyre, Sp og Frp motstanden er størst. Blant Høyres egne velgere oppgir 80 prosent at de er mot forbudet, og kun 11 prosent støtter partiets egen politikk.

Les mer: Høyre krever umiddelbar stans i stort jernbaneprosjekt i Oslo: - Det er pussig

– Bekymrer oss

Leder for Amcar, Hilberg Ove Johansen er bekymret for konsekvensene av politikken - og mener Høyre dilter etter MDG.

– De dilter etter MDG og byrådet, og det bekymrer oss. Vi kjenner ikke Oslo Høyre igjen. De har stemt for utredninger av forbudssoner - og vil ha nullutslippssoner - og er i utakt med egne velgere, sier Johansen til Nettavisen.

I regjeringens egen klimaplan lagt frem for to uker siden, går man ikke inn for noe lovforbud. I stedet formulerer regjeringen det slik:

«Frem mot 2025 skal bilavgiftene, sammen med andre virkemiddel, bidra til å legge til rette for at vi når målet om at salget av nye biler nesten bare består av nullutslippsbiler i 2025.» I dag er 10 prosent av nybilsalget nullutslipp.

Les mer: Lan Marie Berg med klar beskjed: Dropp diesel- eller fossilbilen så snart som mulig

Regjeringen vil også gi bykommuner makten til å innføre forbud i områder, slik MDG-byråd Lan Marie Berg i Oslo har ønsket.

Et av grepene for å oppnå det, er at kommunene får mulighet til å forby bensin- og dieselbiler i utvalget soner i byene. Det eneste unntaket er beredskapsbiler.

– Dette tiltaket har jo ingen global klimaeffekt overhodet. Det er helt feil å straffe norske bilister som velger stadig mer miljøvennlige biler på egen hånd, sier han.

– Men skal vi få endringen vi trenger innen tidsfristene er det vel nødvendig med sterkere lut?

– Jeg synes ikke det. Forbud og tvang vil virke mot sin hensikt, og har ikke støtte i befolkningen. Norge er best i verden når det gjelder elbiler. De åtte prosentene av norske utslipp som kommer fra privatbil er synkende. I tillegg gjelder klimamålene frem til 2035, og innen da vil vi kunne bidratt mye til å senke utslippene kraftig, sier han.

Les også: Kraftig avgiftsøkning gir prissjokk på bensin og diesel: – Helt uakseptabelt

– Overrasket

På lørdag er det årsmøte i Oslo Høyre. En av de sentrale stridstemaene er nemlig bil og klima. Amcar-lederen har en klar beskjed til politikerne på årsmøtet:

– I Oslo har Høyre stemt sammen med MDG og byrådet for å gjøre hverdagen verre for bilistene uten at tiltakene har hatt noen dokumentert klimaeffekt. På lørdagens årsmøte bør Oslo Høyre ta avstand fra denne typen symbolpolitikk og heller lytte til sine egne velgere.

I en resolusjon ved navn «Smart, grønn og helhetlig mobilitet i Oslo» som partiet skal behandle på årsmøtet, går resolusjonskomiteen inn for «satelittbasert veiprising» og økte avgifter for elbiler. Partiet foreslår også rushtidsavgift for dem som tar kollektiv.

Les mer: Gigantisk klimaplan, men regjeringen har ikke peiling på kostnadene: – Skremmende

Samferdselspolitisk talsmann for Oslo Høyre, Nicolai Langfeldt, svarer i en kommentar at han er overrasket over kritikken fra Amcar.

– Jeg må ærlig innrømme at jeg er overrasket over kritikken fra Amcar. Det jobbes i Oslo og over hele verden med å bedre den lokale luftkvaliteten og redusere klimagassutslippene. Det er jeg sikker på at Amcar-folket også er opptatt av. Det er forresten ikke slik at Høyre ønsker å forby salg av bensin- og dieselbiler, slik jeg opplever at noen feilaktig tror, sier han og legger til:

– Vi ønsker i all hovedsak å videreføre elbilfordelene slik at enda flere skal velge en nullutslippsbil når de selger eller skroter den gamle bilen sin, slik vi ser at folk nå gjør sa raskt de kan. Når det gjelder nullutslippssoner har Høyre en helt annen tilnærming til det enn byrådet. De ser ut til å ha mest lyst til å tre én stor nullutslippssone over hodet på alle i Oslo nærmest over natta. Det er helt uaktuelt for oss.

Les mer: Ola Borten Moe tar NRK til PFU: – Dette kan jeg ikke akseptere

Han åpner imidlertid for nullutslippssoner i byen, noe som vil bety at enkelte steder er det ikke lov å kjøpe bensin eller dieselbil.

– Vi ønsker å gradvis teste ut nullutslippssoner rundt utvalgte steder i indre by, i tett dialog med de næringsdrivende og de som bor der. I disse områdene vil det deretter i utgangspunktet ikke være tillatt med fossilbil, uavhengig av om den er produsert i USA, Europa eller i Asia, sier Langfeldt.