I går gikk fristen ut for å stille lister til kommunestyrevalget i 2019. I Oslo er det 21 politiske grupper som har levert inn listeforslag, og øverst på den alfabetiske listen står Alliansen.

Du kan se alle her:

Listeforslag til kommunestyrevalget i 2019

I de fleste partier er det en ære å bli satt på listen, og ofte er det politisk kamp om hvilke kandidater som fremmes for tillitsvervene.

Slik er det ikke i Alliansen. Når partiet ikke en gang spør om man er villig til å stå på listen, så blir det en kamp om å slippe å bli tatt til inntekt for et parti som har som hovedsak å få Norge ut av EØS.

- Vi ønsker et trygt tillitssamfunn med kjernefamilien i sentrum, heter det i programmet, som avslutter i Donald Trumps ånd: «Alliansen ønsker å gjenopplive dugnadsånden for å gjøre Norge storslått igjen».

For de som er i tvil: For meg er det å bli ført opp på listen til Alliansen jevngodt med å bli tvangsinnmeldt i Ku Klux Klan.

Alliansen mener at kampen ikke står mellom høyre og venstre, men mellom globalisme og nasjonalisme. Og de velger nasjonalisme.

Selv velger jeg globalisme.

«Alliansen anser at Norge trues av ytre, globalistiske krefter, og vil handle for å bevare norske verdier og europeisk kulturarv», heter det videre.

Selv mener jeg at verden trues av store utslipp av klimagasser, og at internasjonal samhandling er den eneste løsningen på den trusselen.

At vi spiser pizza, hamburgere og kebab, og lar oss påvirke av kulturinntrykk utenfra i musikk, film og litteratur er ikke en gang på min liste over problemer.

Med andre ord: Hadde Alliansen spurt, ville jeg selvsagt sagt nei til å stå på listen.

Hvorfor så negativ til å bli fremmet som kandidat, spør du kanskje?

For det første må journalister og redaktører opptre uavhengig overfor politiske partier hvis de ønsker å ha integritet og troverdighet. Jeg er ikke medlem av noe politisk parti, men sier åpent foran hvert valg hvilket parti jeg ville stemt denne gangen. Men det er situasjonsbestemt, og avhengig av kandidater, valgkampen og den politiske situasjonen.

I valgloven er ledere i kommunene og fylkeskommunene ikke valgbare til fylkes- og kommunestyrer. Naturlig nok. Man ønsker ikke bukken til havresekken.

Les mer: Valgloven

Derimot har man en rett til å kreve seg fritatt, dersom man overholder noen frister: - Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten, heter det i loven.

Er man ikke klare over at man står på en liste, og oversetter denne fristen, så er det ingen bønn: - Den som unnlater å kreve seg fritatt fra å stå på en liste, kan ikke nekte å motta valg:

Tips: Dersom du frykter å være oppført mot din vilje, så ligger listene til offentlige gjennomsyn på rådhus rundt om i landet nå.

Valgstyret godkjenner listeforslagene i møte 27. mai. Etter den tid er det ingen bønn.

For mitt vedkommende har skade allerede skjedd fordi noen kan få inntrykk av at jeg støtter Alliansen, eller har sagt ja til å stå på listen. Det er altså ikke tilfelle.

Så synes kanskje noen at parallellen til Ku Klux Klan er grov?

Vel, da er det relevant å minne om at Alliansens partileder, Hans Lysglimt Johansen, er fornekter av jødeutryddelsene under 2. verdenskrig, at han hevder at ingen jøder ble gasset i hjel, og at han vil avvikle Senter av studier av Holocaust og livssynsminorieter på Bygdøy.

Les mer på Dagsavisen: Står bak verbale angrep mot jøder og «det falske Holocaust-narrativet».

«Vi er nødt til å ta dette oppgjøret up front med jødene nå. Vi har fått nok. Jeg selv er dritt lei av at jødene skal få pushe fram dette falske holocaust narrativet», skrev han på Twitter i fjor høst.

Ikke akkurat noe Lysglimt eller allianse å satse på.

PS! Hva mener du? Bør det være lov å føre folk opp på valglister uten å spørre dem? Skriv et leserinnlegg!