Dersom MDG får Arbeiderpartiet og de rødgrønne med på ensidig å kutte norsk oljeproduksjon, vil Russlands president Vladimir Putin og kongefamilien i Saudi-Arabia feire.

Forslaget vil ikke gjøre noe med verdens forbruk av olje, men prisene vil stige og land som Russland, Saudi-Arabia og Venezuela vil pumpe opp olje for å dekke opp etterspørselen.

Vi flytter 300 milliarder kroner i året fra den norske statskassen til bankhvelvene til Putin, Saudia-Arabias konge Salman bin Abdul Aziz Al-Saud og Venezuelas eneveldende president, Nicolas Maduro. Og USAs president Donald Trump, noe som sikkert irriterer enkelte på venstresiden.

Selv om vi stengte all norsk oljeproduksjon vil det ikke bety et gram mindre CO2-utslipp i verden.

Årsaken er enkel: Det er ikke kutt i oljeproduksjonen, men i oljeforbruket, som vil bety noe for klimaet. Selv om vi stengte all norsk oljeproduksjon vil det ikke bety et gram mindre CO2-utslipp i verden hvis andre oljeeksportører overtar.

Poenget er enkelt: Er det noen som tror det blir færre biler i verden om Ford legger ned fabrikkene i morgen, eller tror man at de andre bilmerkene vil overta?

Likevel er ensidige norske oljekutt på programmet til flere norske partier på venstresiden, noe som er påfallende så lenge som de samme partiene vil øke offentlige utgifter så det holder:

De Grønne vil «stanse åpning av nye oljefelt på norsk sokkel og starte en gradvis og planmessig utfasting av petroleumsvirksomheten over en 15-årsperiode».

Rødt vil at «Norsk oljeindustri skal trappes ned gjennom å stanse nye lete- og prøveboringer (...) målet skal være at minst 90 prosent av utvinningen skal være stanset i 2030».

SV vil at «Norge skal la olje og gass bli liggende til beste for klima og i respekt for framtidige generasjoner. SV går mot utbygging av nye felt og nye konsesjonsrunder» og bruke statens makt i Equinor til «å gradvis fase ut oljeproduksjonen».

Selv om disse tre partiene vil være langt større samlet enn Arbeiderpartiet, så er det avgjørende hva Ap sier. Og partiets offisielle program er at «Arbeiderpartiet vil legge til rette for fortsatt aktivitet og verdiskaping fra petroleumsvirksomheten».

Internt i partiet er det stor uenighet. AUF og 11 av 15 fylkeslag ønsket en mer aggressiv oljepolitikk på Aps landsmøte i vår. De fikk flertall på landsmøtet mot å utrede konsekvensene av oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Høyres nestleder Bent Høie reagerte momentant, og sa at «de svikter oljenæringen og alle de som jobber der

nå».

Men dette er et kommunevalg, vil kanskje noen innvende. Spiller det noen rolle for kommunene om vi avvikler oljevirksomheten på 15 år, slik MDG vil?

Svaret er et soleklart ja.

Det spiller absolutt en rolle.

Uten 300 milliarder i året fra oljevirksomheten har ikke staten råd til å overføre 130 milliarder kroner til kommunene.

Det betyr de mest dramatiske kuttene i kommunale tjenester som noensinne er gjennomført:

  • 130 milliarder kroner mindre i inntekter betyr rundt 25.000 kroner mindre i tjenester per innbygger.
  • Legger vi ned grunnskolen, har kommunene bare spart inn halvparten (rundt 60 milliarder).
  • Det vil derimot hjelpe hvis vi legger ned alle sykehjem og all annen helse- og omsorg i kommunene. Da vil man «bare» mangle 10 milliarder hvis de oljefyrte pengene fra staten uteblir.

Se selv: Kommuneregnskap

Hvis noen tror dette er en overdrivelse, så er det feil. For oljevirksomheten gir mye større ringvirkninger enn skatteinntektene til staten. Det er rundt 170.000 arbeidsplasser i olje- og gassnæringen. Disse bor i norske kommuner, og lønningene deres går til å kjøpe varer og tjenester fra lokalt næringsliv - og til å betale inntektsskatt til kommunene.

Store deler av norsk venstreside ønsker altså å flytte disse arbeidsplassene og milliardene de genererer til noen av verdens mest undertrykkende regimer, der brudd på menneskerettigheter og henrettelser skjer daglig i flere av landene.

Eller for å gi ordet til Statistisk sentralbyrå, som har analysert ringvirkningene: «Etterspørselen fra petroleumsnæringen er av stor betydning for norsk økonomi. Vår analyse viser at de fleste næringer har leveranser til petroleumsnæringen, enten direkte eller som underleverandører».

Med andre ord: Olje og gass gir skatteinntekter, som betaler for offentlige tjenester som skole, barnehage, sykehus og eldreomsorg. Petroleumsvirksomheten sysselsetter 170.000 ansatte (fire ganger flere enn landbruket!), og betyr arbeid og inntekter til alt fra den lokale bakeren, til frisøren, banken, dagligvarehandelen - kort sakt all virksomhet her i landet.

Å kutte den ensidig i løpet av 15 år er ikke bare økonomisk galskap, det fjerner også alle muligheter til nye offentlige tjenester og bedre tilbud til innbyggerne. Rødts elleville valgløfter til minst fem milliarder kroner bare i Oslo er allerede virkelighetsfjerne i dag, men i en MDG-fremtid er de direkte komiske.

Det er bra at folk er klimaengasjerte, og villig til å forsake forbruk for å få ned CO2-utslipp. Men det hjelper ingen om vi mister hodet og gjennomfører tiltak som har null betydning utover å ødelegge den norske velferdsstaten, og gi pengene til noen av verdens verste despoter.

Det er et stort paradoks at vi er blant verdens største oljeprodusenter, og det er sant at vi dermed også er en gigantisk eksportør av klimagassutslipp. Men å kutte norsk oljevirksomhet har bare mening hvis det gir mindre oljeforbruk i verden totalt sett.

Med andre ord: Vi kan kutte våre egne CO2-utslipp ved å jobbe for nullutslipp i norske kommuner og i bilparken. Det har betydning for den 1/1000-delen av verdens klimagassutslipp som Norge står for, og en rettferdig grønn omstilling betyr at også rike - og små - land må bidra etter evne.

Men det aller viktigste er å være en pådriver for internasjonale klimaavtaler og bidra til at land som Kina og Brasil bidrar.

Kutt i norsk oljeproduksjon har bare negative virkninger hvis vi ikke samtidig får til reduksjon i internasjonal etterspørsel etter olje og gass.

PS! Hva mener du? Er det fornuftig å avvikle norsk olje og gass på 15 år, eller er det økonomisk galskap? Skriv et leserinnlegg!