A-pressen fikk i august pålegg om å selge seks aviser før Medietilsynet ville godkjenne fusjonen med Edda Media. Nå klager A-pressen på vedtaket.

A-pressen er uenig i tolkningen av Medieeierskapsloven som Medietilsynet har lagt til grunn, og klager derfor pålegget inn for Klagenemnda for eierskap i mediene, skriver Dagens Næringsliv ifølge NTB.

Årsaken til at Medietilsynet forlangte at A-pressen skulle selge seks aviser i medieregionen Østviken (omfatter Østfold og mesteparten av Akershus), var at de etter fusjonen med Edda Media ville ha kontrollert 87,6 prosent av det samlede avisopplaget i regionen. Medietilsynet mente derfor at A-pressen ville få en altfor dominerende eierstilling som langt overskred lovens grense på 60 prosent.

- I Østviken virker medieeierskapsloven mye strengere enn andre steder. Den reelle situasjonen er at Aftenposten er den største avisen i regionen, sier konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i A-pressen.

Han peker på at Aftenpostens morgenutgave har over 39.000 abonnenter i regionen, men at disse ikke regnes med av Medietilsynet fordi avisen utgis i Oslo. Han mener også flere nystartede gratisaviser må med i beregningen.

I tillegg til de avisene som Medietilsynet krever solgt (Østlandets Blad, Vestby Avis, Enebakk Avis, Ås Avis, Smaalenenes Avis og Rakkestad Avis), har Konkurransetilsynet krevd at Demokraten i Fredrikstad og Varden i Skien skal selges for at de skal godkjenne fusjonen. Førstnevnte er allerede solgt, mens prosessen er i gang for Varden.