I går kom nyheten om et nytt stort olje og gass-funn på Fram-feltet på norsk sokkel. Salgsverdien av de inntil 100 millionene fat olje er nær 60 milliarder kroner.

- Vi gjør et av årets største funn på det aller mest modne området på norsk sokkel, sier letedirektør Nick Ashton i Equionor.

Embed

Funnet vil trolig innbringe flere titalls milliarder kroner i den norske statskassen og finansiere flere tusen årsverk i oljeindustrien og offentlig sektor - for ikke å snakke om ringvirkninger utenfor.

Samtidig er det altså sterke tanker som leker med tanken om å sette en endelig sluttdato for norsk oljeproduksjon for å få ned verdens oljeforbruk. Det er like naivt som å slutte å produsere Jolly-Cola for å få ned verdens colaforbruk.

Et kutt i oljeproduksjonen er altså en direkte økonomisk overføring av milliarder fra den norske velferdsstaten til lommene til folk som den saudiske kongefamilien og Vladimir Putin.

Tydeligst er partier som Miljøpartiet De Grønne og Rødt, som vil stanse nye oljefelt og utfase petroleumsvirksomheten i løpet av de 15 neste årene.

Men også fra Arbeiderpartiet kommer nye toner. I en nylig tale signaliserte partileder Jonas Gahr Støre at olje kan bli liggende igjen i bakken også på norsk sokkel.

- Jeg kan ikke sette noe kvantum for hva som da ligger igjen. Men våre store kunder vil gå over til sol, vind og andre kraftressurser, sa Støre.

Statistikken fra Det internasjonale energibyrået (IEA) viser foreløpig et helt annet bilde. Verdens etterspørsel etter olje har økt med nesten 25 prosent siden år 2000.

For å sette norsk produksjon inn i et perspektiv, så produserer vi rundt 1,8 millioner fat olje per dag, mens verden etterspør rundt 22,8 millioner fler fat olje per dag i år enn i år 2000.

Foreløpig er det altså lite som tyder på at verdens etterspørsel etter olje har sunket, men de grå strekene i grafikken nyanserer bildet. Det er nemlig overskuddet av olje. Akkurat nå produserer verden enda mer olje enn verden etterspør.

Hva betyr det for Norge?

At kutt i norsk produksjon ikke vil bety noe som helst for verdens oljeforbruk. Tvert imot vil et kutt på 1,8 millioner fat i Norge øyeblikkelig føre til at regimer som Russland og Saudi-Arabia øker sin produksjon tilsvarende.

Et kutt i oljeproduksjonen er altså en direkte økonomisk overføring av milliarder fra den norske velferdsstaten til lommene til folk som den saudiske kongefamilien og Vladimir Putin.

Hva skal vi gjøre?

Det beste Norge kan gjøre for internasjonale CO2-utslipp er å kutte utslipp her hjemme og bidra til kutt ellers i verden.

For å bruke bildet fra cola igjen: Det vil hjelpe litt på verdens forbruk av cola-drikker om nordmenn drikker mindre Coca-Cola og Pepsi-Cola, men ikke så veldig mye gitt at det daglig drikkes 1,9 milliarder bokser Coca-Cola og anslagsvis 1,0 milliarder bokser Pepsi.

Danske Jolly Cola utfordret de globale gigantene i 1959, men klarte bare å ta en forsvinnende liten del av markedet. I Norge ble Jolly Cola produsert av Volda Mineralvatn AS (tidligere Brænne Mineralvatn) uten at det skapte stor bekymring i Coca-Colas hovedkvarter i Atlanta, USA. Fabrikken gikk konkurs i 2009 og sluttet med Jolly Cola.

Sank den globale etterspørselen etter coladrikker av den grunn?

Gjett!

Selvsagt ikke. Men alle sukkerbaserte drikkevarer utfordres av sunnere varianter som rent vann, og Coca-Cola har utvidet produktstortimentet til ulike energidrikker, vann og sukkerfrie varianter - ikke ulikt Statoils vridning til havvind og navneskifte til Equinor.

Lærdommen er enkel: Det er forbrukerne og etterspørselen som bestemmer. Hvis en liten produsent forsvinner, så overtar bare gigantene.

Å slutte med norsk oljeproduksjon er økonomisk selvskading uten nevneverdig miljøeffekt.

PS! Hva mener du? Bør Norge slutte å produsere olje? Skriv et leserinnlegg!