Det slo olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) fast da han mandag redegjorde for Stortinget om den betente Fosen-saken.

Der viste han blant annet til at reindriften og Sametinget mener dommen fra Høyesterett – som slår fast at konsesjonen som ble gitt til to vindkraftverk på Fosen, bryter med samenes rettigheter – ikke kan leses på annen måte enn at vindkraftverkene må rives.

– Departementets vurdering at det ikke er rettslig grunnlag for en slik tolkning. Dommen betyr heller ikke at konsesjonene til vindkraftverkene på Storheia og Roan har falt bort. Inntil nye vedtak kommer på plass, drives vindkraftverkene i henhold til de opprinnelige konsesjonene. Vindkraftselskapene gjør derfor ikke noe ulovlig, sa Aasland.

I løpet av mars skal Aasland legge ned et utvalg som skal komme med innspill til saken, avslører Aasland. Han kunne ikke avsløre når departementets tiltak vil komme på plass, men at han ønsker det skal skje så snart som mulig.

Aasland sa også at konsesjonen til anleggene fortsatt gjelder.

– Dommen betyr ikke at konsesjonen bak vindkraftanleggene har falt bort. Det betyr at selskapene ikke gjør noe ulovlig.

Aasland erkjente at det ikke er tilfredsstillende at regjeringen har brukt over 500 dager på å behandle saken etter Høyesteretts avgjørelse, og at han selv ikke er fornøyd med at det har gått så lang tid. Men han avviste at regjeringen har trenert saken.

– Kan ikke utrede seg bort

SVs Lars Haltbrekken sa på talerstolen at regjeringen prøver å utrede seg bort fra høyesterettsdommen.

– Men president, det er en dom man ikke kan utrede seg bort fra, la han til.

Haltbrekken og SV ønsker at vindturbinene rives.

– Grotesk

Etter Aaslands innlegg, fikk de ulike partigruppene fem minutter hver til å kommentere saken fra Stortingets talerstol.

Arbeiderpartiets Marianne Sivertsen Næss, gikk i rette med Frps forslag om å ta Norge ut av internasjonale konvensjoner som gir urfolk sterke rettigheter.

Les mer: Sylvi Listhaug om Fosen-konflikten: – Vi kan ikke la én del av befolkningen overkjøre resten

– I helga kunne vi høre Frp i kjent stil. Sylvi Listhaug stiller spørsmål ved om Norge faktisk skal stille seg bak menneskerettighetene. Selvsagt skal vi det. Det Frp gjør bidrar til ytterligere polarisering og større avstand mellom folk. Det er det siste vi trenger, sa hun.

Næss advarte mot ytterliggående syn på begge sider, og kritiserte forslag fra SV og Trøndelag MDG om å gi samene siste ord i lignende saker i fremtiden.

– Det er heller ikke en farbar vei, sa hun.

Haltbrekken i SV hadde en klar beskjed til Frp:

– Forslaget deres vil sette oss i samme bås som autoritære regimer.

Lan Marie Berg i MDG kaller Frps logikk for en «vrangforestilling» og en «farlig misforståelse». Selve forslaget kaller hun for «grotesk.»