Norges Bank spådde i mars at en typisk boliglånsrente i begynnelsen av 2024 vil ligge på 4 prosent.

Nettavisen spurte en rekke sjeføkonomer om hva de forventer Norges Bank kommer til å gjøre på rentemøtet torsdag. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror på 0,25 prosentøkning, men så tilsvarende økninger på hvert møte frem til mars neste år. Da har vi allerede om ett år boliglånsrenter på rundt 4 prosent.

I tillegg til at sjeføkonomer og andre ekspertmiljøer kommer med prognoser, «vedder/gjetter» markedsaktørene på hva rentene vil ligge på om noen måneder eller år. Og disse forventningene er mer pessimistiske enn det sjeføkonomene og Norges Bank hittil har kommet med, gitt at du har lån.

– Min konklusjon er at markedet har mer rett enn sjeføkonomene. Får markedet rett, vil boliglånsrenten bli over fem prosent om knappe to år, sier Sindre Noss i Renteradar til Nettavisen.

Les også: Storebrand advarer: Her er skrekkrapporten som bør bekymre Norges Bank

Oppjusteres

Han har sammenliknet markedets renteforventninger i dag med Norges Banks anslag i mars, anslag som ifølge ekspertene oppjusteres 23. juni. Banker og andre aktører i finansmarkedene handler ulike renteprodukter seg imellom. Her er det mye høyere priser som gjelder.

Eksempler på slike renteprodukter er FRAs (fremtidige renteavtaler) og rentebytteavtaler. Gjennom disse avtalene kan store bedrifter og banker sikre renten fremover. Ved å analysere prisene på disse renteproduktene kan man finne ut av hva markedet tror om fremtidige renter.

Norges Bank forutsatte i mars syv renteøkninger frem mot 2024, hver på 0,25 prosentpoeng. Det ville i så fall gi en styringsrente på 2,50 prosent ved utgangen av 2023 og altså en typisk boliglånsrente på fire prosent.

Les også: Kjempesmell for alle med lån: Mange aner ikke hva det vil bety

Dobbelt så høyt

– Renteradars analyse av disse prisene viser at markedet tror boliglånsrentene vil bli langt høyere enn prognosene til Norges Bank fra mars. Markedet forventer dobbel så høy renteoppgang som Norges Bank på resten av rentemøtene i år, sier Noss. Dette er gjengitt i grafen under.

Tall for Renteradars brukere viser at de med lavest boliglånsrente i dag betaler to prosent. Snittrenten er 2,4 prosent, som kanskje er litt lavere enn det reelle snittet blant låntakerne.

For en kunde med tre millioner i boliglån betyr en rente på 2.4 prosent 6000 kroner i månedlige rentekostnader. Men får markedet rett, vil de månedlige rentekostnadene mer enn dobles til over 12.000 kroner om knappe to år.

De økte utgiftene har vi gjengitt under. Månedlige renteutgifter kan i november være oppe på 8625 kroner, på 11.250 kroner i mai 23 og helt oppe på 12.750 kroner i mai 2024.

Vil slå

– Er du bekymret for låntakerne hvis markedet får rett?

– Det kommer til å slå. En ting er rentene isolert, men det er også andre hendelser som påvirker privatøkonomien, svarer Noss. Han trekker frem dyrere strøm, drivstoff, mat og generelt høyere priser, eksempelvis på oppussing.

– Forbrukerne får mindre til overs til andre ting, sier Noss.

Det er noen «formildende omstendigheter». Du får 22 prosent skattefradrag for de økte rentene. Ettersom de fleste har annuitetslån, faller avdragene med høyere rente. Det skyldes at i et annuitetslån er summen av det du betaler i renter og avdrag konstant hver måned, terminbeløpet.

Dramatisk økning

– Gjennomsnittskunden får dermed ikke fullt så høye merutgifter. Likevel det er en dramatisk økning å gå fra 6000 kroner i måneden i dag til 12.500 kroner i begynnelsen av 2024, sier Noss.

Renteradar har allerede i dag flere brukere som har en boliglånsrente nesten opp mot tre prosent. De mener Noss burde forhandle ned renten, slik at de slipper en økning eller to.

– Hva kan låntakerne regne med av økninger når Norges Bank setter opp renten?

– De som fortsatt ligger høyt, kan forhandle seg til noe bedre betingelser. Men de som i dag har rente ned mot to prosent, har nok ikke så mye de å gå på. For de blir nok boliglånsrenten satt opp tilsvarende styringsrenten, svarer Noss.

Historisk ligger de flytende boliglånsrentene om lag 1,50 prosentpoeng over styringsrenten i Norges Bank og ca. 1,25 prosentenheter over den viktige 3-måneders pengemarkedsrenten. Den er i dag på over 1,4 prosent (se grafen under) og har økt kraftig det seneste året.