Mandag ettermiddag får vi vite om DNB er over den nødvendige akseptgraden på 90 prosent for å kjøpe opp Sbanken. I forrige uke ble det kjent at over to tredjedeler av Sbankens aksjonærer godtar DNB-budet, som nå er forhøyet til 108,85 kroner per aksje. Det betyr at DNB er over grensen for en fusjon, men ikke oppkjøp.

En organisasjon som er klart kritisk til en overtakelse, er Huseierne. De har fått Oslo Economics til å gjøre en konkurranseanalyse av det pågående oppkjøpet. I alt besvarte 1076 privatpersoner undersøkelsen, med lik fordeling av kundeforholdene i DNB og Sbanken.

– Analysen viser at det er svært uheldig om DNB får anledning til å fjerne Sbanken som sin mest brysomme konkurrent. Sbanken er den aller viktigste utfordreren i det norske bankmarkedet. Banken har gjennom 20 år vært med å disiplinere alle de andre bankene, ikke minst DNB, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne i en melding.

Les også: Tjener fett på boliglån - slik skviser bankene deg

Ingen utfordrere

- Det er ingen åpenbare avtakere til Sbankens posisjon som viktigste utfordrerbank i Norge. De andre bankene som er i utfordrerposisjon, er enten veldig små eller de er eid av andre banker. Derfor er det ikke noen reelle utfordrere i bankmarkedet hvis Sbanken forsvinner, hevder Meyer.

Organisasjonen mener et redusert konkurransepress kan få negative konsekvenser for konkurransen i hele det norske bankmarkedet.

Undersøkelsen fra Oslo Economics tyder på at DNB og Sbanken konkurrerer på en rekke områder. De to bankene har overlappende virksomhet, spesielt i personmarkedet.

- Renteutgiftene utgjør den største posten i husholdningsøkonomien. Forbrukerne vil være de store taperne om DNB får anledning til å sluke sin viktigste konkurrent, sier Meyer.

Nyskapende

Analyseinstituttet konkluderer med at Sbanken er viktig for den nasjonale bankkonkurransen. Oslo Economics mener banken flere ganger har vært nyskapende i det norske bankmarkedet.

Sbanken var ved starten 2001 ved den første gebyrfrie banken og en ren internettbank. I 2019 utfordret banken resten av finansbransjen med lavere priser på fondsprodukter. Det har bidratt til oppsiktsvekkende høye markedsandeler innenfor fondssparing.

Oslo Economics mener derfor at Sbanken har vært viktigere for konkurransen enn det markedsandelene til banken isolert sett tilsier.

Les også: Det tok fem år å få på plass et gjeldsregister. Nå ser bankene en klar effekt

Nært alternativ

Undersøkelsen bekrefter at mange DNB kunder ser på Sbanken som et nært alternativ. Sbanken kan faktisk være den nærmeste konkurrenten til DNB. Boliglån er det produktet hvor DNB møter sterkest konkurransen fra Sbanken.

- Tallene viser at Sbanken er en betydelig nærmere konkurrent til DNB enn det markedsandelene skulle tilsi, sier Meyer.

Sbanken har bare 2-3 prosent markedsandel for boliglån, mens DNB er klar markedsleder med sine 25 prosent. Innenfor fondssparing er DNBs andel på hele 41 prosent, mens her har Sbanken pene 8-9 prosent.

Mer prisbevisste

Oslo Economics konkluderer med at Sbankens kunder er mer prisbevisste enn DNB-kundene. Lavprisbanken Bulder Bank til Sparebanken Vest fremstår derfor som Sbankens nærmeste konkurrent på boliglån. Bulder Bank har lokket boliglånskundene med en superrente.

For dagligbanktjenester og sparekonto er derimot DNB den nærmeste konkurrenten til Sbanken. Sbanken er nest nærmest innenfor fondssparing og en av de nærmeste konkurrentene når det gjelder aksjesparing.

Huseierne viser også til at i 2019 var det 10 prosent av bankkundene som byttet bank. 17 prosent av kundene forhandlet renter med sin eksisterende bank, ifølge tall fra FinansNorge og Kantar.

- Derfor er kunders oppfatning om hvem som er konkurrenter viktigere enn faktiske byttetall, sier Meyer.

Møtte Tilsynet

Det er bare Konkurransetilsynet som kan stoppe en godkjenning av oppkjøpet, gitt at DNB går inn for det. Huseierne har sendt over undersøkelsen til konkurransemyndighetene . Organisasjonen mener materialet kan bidra med viktig innsikt og ha en stor verdi når tilsynet tar en avgjørelse.

Meyer hadde i forrige uke møte med Konkurransetilsynet. Han sier at det har vært viktig for dem å gi tilsynet grundig dokumentasjon om at et oppkjøp vil svekke konkurransen.

- Undersøkelsen vi har oversendt tilsynet, bekrefter antagelsene. Dette bør være avgjørende for at Konkurransetilsynet forbyr DNB å kjøpe Sbanken, sier Meyer.

Rått

DNB offentliggjorde i midten av av april et kontantbud på Sbanken som tilsvarte 11,1 milliarder kroner, 103,85 kroner per aksje. Budet ble altså forhøyet for en uke siden.

DNB-sjef Kjerstin Braathen uttalte i april at de med oppkjøpet har en mulighet til å samle «to av Norges råeste kompetanseklynger på digitale kundeopplevelser til et stort innovativt miljø på tvers av kontorene våre i Bergen og Oslo».

- Vi kan få til mye mer sammen enn hver for oss, og vi kan skape Norges beste kundeopplevelser - uansett bransje, sa Braathen for to måneder siden.