Det er over ett år siden hele Norge «stengte ned» og mange arbeidstakere ble sendt på hjemmekontor, mens andre mistet jobben. Noen har hatt hjemmekontor et helt år, uten at de har kunnet småprate med kolleger ved kaffemaskinen eller i lunsjen.

Men hva gjør egentlig hjemmekontor med muligheten for karriereklatring? Flere karriereeksperter Nettavisen har snakket med, påpeker viktigheten av å mestre nye verktøy og nye måter å jobbe på.

- Spesielt for unge kan det være karrierehemmende. De er mer avhengige av å suge til seg mest mulig kunnskap og tilbakemeldinger fra erfarne kolleger, og blir derfor mer hjelpeløse alene.

Det sier Elin Ørjasæter, dosent ved Høyskolen Kristiania. Hun er ekspert på blant annet arbeidsliv, rekruttering og personalledelse.

- Hjemmekontor er karrierehemmende for noen, og karrierefremmende for noen, påpeker hun.

Det Ørjasæter sier, er i på linje med utenlandske forskning har vist.

Les mer her: Tidligere forskning gir varsko: Hjemmeværende arbeidere kan bli mindre forfremmet enn de som jobber på kontoret

Kan bli oversett

Hvordan hjemmekontor vil kunne påvirke dine muligheter for karriereklatring, handler mest om personlighet, yrke og ikke minst hvor i karrieren du er.

Når den daglige småpraten på kontoret eller ved kaffemaskina forsvinner, en slags hybrid mellom det sosiale og det faglige, mister man også verdifull kunnskapsdeling.

Helene Tronstad Moe, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, sier det er viktig å ta i bruk mulighetene som finnes, for å unngå at det blir karrierehemmende å jobbe hjemmefra.

- Man må bruke ny teknologi til sin fordel. For dem som har bygget karriere på småprat, lunsjer, fysiske relasjoner og nettverksbygging er livet veldig annerledes, sier hun.

Men hva kan skje dersom man ikke behersker teknologi til å bygge relasjoner og nettverk, samt ha småprat med kolleger, når man jobber hjemmefra? Det har Moe et tydelig svar på:

- Konsekvensene kan bli at man blir usynliggjort og kanskje oversett når nye oppgaver, roller eller posisjoner skal fordeles.

Mister den uformelle praten

Ørjasæter tror det er viktig at det legges til rette for at den uformelle praten med kolleger kan fortsette på hjemmekontor, uten at terskelen blir for høye. Å ringe kolleger blir gjerne veldig formelt, mener Ørjasæter.

- Jeg oppfordrer ledere til å tenke på hva de kan bidra med for at den uformelle praten kan fortsette også på hjemmekontor, for eksempel at man oppretter en Facebook-gruppe, sier Ørjasæter.

Å bruke bedriftens chatteprogram eller ta et videomøte, er også et alternativ, noe Moe trekker fram.

Les også: Forbrukerrådet-sjefens karriere tok en ny vending: - Si alltid ja til nye oppgaver

Men det er ikke bare småpraten i hverdagen som, spesielt for unge, hemmes av å ha hjemmekontor. Unge har også oftere dårligere arbeidsforhold hjemme enn de eldre arbeidstakerne.

- Unge bor gjerne trangt, og for eksempel vil samboere kunne forstyrre hverandre når begge har videomøter. Mange eldre arbeidstakere har store boliger med supre forhold for å innrede seg praktisk, sier Ørjasæter.

Hun mener imidlertid det er for tidlig å si noe om hvor store eller akkurat hvilke konsekvenser hjemmekontor over en lang periode, eller på fast basis, vil kunne ha for karriereklatringen til unge arbeidstakere.

Boforholdene kan for øvrig også være karrierehemmende for flere enn unge, mener Moe. Barn som er i karantene fra barnehagen eller har hjemmeskole, fører til mange avbrytelser på hjemmekontoret til foreldrene, mener hun.

Les også: Frykter du at du ikke gjør en god nok jobb? Da har psykologen én klar advarsel (+)

Trenger ikke være på kontoret

For alle arbeidstakere handler det uansett om å ta tak i mulighetene som finnes. Hjemmekontor er ikke nødvendigvis karrierehemmende - heller ikke for personer som trenger småprat og relasjonsbygging i arbeidshverdagen.

- Å bygge karriere, relasjoner og nettverk er ikke ensbetydende med at man er på kontoret, sier Trine Larsen, hodejeger i Hammer & Hanborg.

Hun mener, i likhet med Moe, at det handler om å evne å ta i bruk samhandlingstjenestene og verktøyene som finnes, for å kunne fortsette som før - bare på en annen måte.

- Det hjelper ikke hvor flink du er om du ikke kan å bruke verktøyene som finnes. Da blir det karrierehemmende, sier hun, som tror en kombinasjon av hjemmekontor og kontorjobbing vil bli den nye normalen.

For noen er også hjemmekontor en fordel, noe Ørjasæter trekker fram.

- For mange unge mennesker er hjemmekontor uheldig, mens for mer erfarne og eldre som har hatt samme jobb lenge, tror jeg det kan være frigjørende, sier hun.

Disse «blomstrer» på hjemmekontor

Hjemmekontor frigjør nemlig tid når man slipper å reise til og fra kontoret, og slipper lange arbeidsreiser. For noen betyr dette at de får jobbet både mer og bedre.

- Er man glad i jobben sin, får man nå jobbet den tiden man ellers ville sittet på trikken, sier Ørjasæter.

Det vil derfor kunne være karrierefremmende for de som liker å jobbe mye, men også andre kan oppleve å blomstre.

- De som jobber bedre alene, mister nå de sosiale forstyrrelsene, sier Ørjasæter.

Les også: Slik skriver du en CV som imponerer (+)

Arbeidstakere som trives med å jobbe alene, er litt introverte og tappes for energi når det blir for sosialt og mye støy, vil kunne blomstre nå.

- Revisoren, som kanskje ellers ville blitt forstyrret i åpent kontorlandskap, jobber plutselig bedre. På hjemmekontor får man jobbe uforstyrret, og kanskje også styre dagen sin mer selv, sier Moe.

Noe både hun og Ørjasæter poengterer, er at de som liker å jobbe digitalt og kommunisere skriftlig, kanskje er de som får vist seg best fram nå når man har hjemmekontor.

- Jeg tror ikke de samme som blomstret for ett år siden blomstrer nå, sier Moe.

- Vil ikke klare å løse arbeidsoppgavene

Larsen i Hammer & Hanborg tror vi er i ferd med å få en todeling i arbeidslivet når det gjelder teknologi; de som behersker og omfavner teknologien og de som ikke gjør det.

- Chat spesielt, og hurtig og kontinuerlig dialog generelt, er den nye normalen. Mail er på vei ut, sier hun.

Larsen mener vi i tiden framover vil tilpasse arbeidssted etter hvilken type oppgave vi skal løse. Noen ganger er kontoret det beste stedet, andre ganger passer det å gå en tur i skogen, eller å jobbe i grupper i andre lokasjoner.

- Å lære seg, tilpasse seg, og ikke minst holde seg oppdatert på ny teknologi, har vi alle et eget ansvar for. Spesielt gjelder det ledere, som må gå foran som et godt eksempel, sier hun.

- Konsekvensen av å fortsette som før, vil bli at du faktisk ikke vil klare å løse arbeidsoppgavene dine slik det forventes av deg, påpeker Larsen.