Rente- og valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets har i tirsdagens morgenrapport tatt for seg kronesvekkelsen, som kan fremstå som et mysterium. Nettavisen skrev i går at kronesvekkelsen er en delforklaring til at Oljefondet nå nærmer seg rekordhøye 12.000 milliarder kroner i verdi.

Det skyldes at midlene er plassert i utlandet. Gjerde skriver at så langt i juli har kronen svekket seg med 1,5 prosent mot både euro og dollar. Mot euro handles kronen nå til 10,31, og det er ikke så langt unna nivåene fra starten av året.

Og mot dollaren har kronesvekkelsen vært enda mer markert den siste måneden. På det svakeste har man i juli måttet betale godt over 8,70 kroner for 1 dollar (se grafen under). Jo høyere grafen er, desto svakere krone.

Dagens kursnivåer er de svakeste mot dollar, siden slutten av fjoråret. En svakere krone betyr isolert sett dyrere importvarer, som biler, og dyrere utenlandsferier.

Les også: Kronen rett til bunns: – Betydelig svekkelse

Men hvorfor?

Men hvorfor denne svekkelsen? Gjerde skriver at ved første øyekast er det langt fra åpenbart hva som er bakgrunnen de tre seneste månedene. Norske nøkkeltall har stort sett vært gode og mer eller mindre i tråd med det som har vært ventet.

Men stemningen i markedet er ikke like god lenger, som taler mot små valutaer som vår krone. Det fikk vi til fulle merke gjennom de brutale kronebevegelsene i fjor vår, da kronen svekket seg med 30 prosent i løpet av bare noen dager i mars.

DNB-analytikeren mener kronen har svekket seg, ikke i takt med dårligere stemning i markedet, men som følge av en litt mindre god stemning. Stemningen slår begge veier, men ulikt:

Les også: Usikkerheten brer om seg

Høyere terskel

Terskelen for å kjøpe kroner når stemningen er god, har blitt høyere, mens terskelen for å selge kroner når stemningen ikke er fullt så god, har blitt lavere.

«Sagt på en annen måte, har kronen gått fra å være en risikabel investering til å bli en veldig risikabel investering. Da skal det mer til før den styrker seg, og mindre til før den svekker seg», skriver Gjerde i morgenrapporten.

Nettavisen har skrevet flere ganger at det er en klar sammenheng mellom kronebevegelsene og utviklingen på den viktige amerikanske S&P 500-indeksen. Stiger denne, er de bra for kronen.

Les også: Norges Bank skremmer låntakerne: Smellen blir mye mindre enn fryktet

Oppbremsing

Men S&P500 har steget med litt over 4 prosent siden utgangen av april, så hvorfor svekker kronen seg da? Jo, ifølge Gjerde markerer oppgangen en klar oppbremsing i forhold til oppgangen før dette, som var på over 12 prosent.

Stemningen i markedene har derfor ikke vært så god som børsoppgangen har tydet på. Men Norges Bank har signalisert at de ønsker å være tidlig ute med å heve rentene igjen. Det kan komme fire renteøkninger det nærmeste året. Oljeprisen har fortsatt å krype oppover.

Normalt er dette bra for kronen, og børsene har altså fortsatt å stige. Likevel har kronen svekket seg med over 4 prosent mot euro og nesten 7 prosent mot dollar siden slutten av april. Det er et mysterium.

Men Gjerde konstaterer at lykkerusen som preget de første månedene av året, har dabbet av. At børsene stiger, trenger uansett ikke bety at investorene er like optimistiske.

Les også: Norsk økonomi risikerer sløsesjokk

Forsiktige

Det gjenspeiles også i rentene på lange amerikanske statsobligasjoner. De steg mye i starten av året, som er et tegn på større økonomisk vekst fremover. Men siden april har «verdens viktigste rente», den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten falt fra 1,75 prosent til 1,36 prosent.

Gjerde mener det indikerer en større grad av forsiktighet og etterspørsel etter trygghet enn vi så i starten av året.

At kronen svekker seg til tross for gode norske nøkkeltall og at Norges Bank varsler renteheving, er vi også vant til. Det er likevel mer uvant at kronen svekker seg til tross for at børsene stiger og det er god stemning i markedene.

Må mer til

Men Gjerde skriver at det må mer til enn fortsatt børsoppgang og gode nøkkeltall for å snu markedsstemningen og dermed styrke kronen.

Markedsaktørene må igjen bli overbevist om at koronaviruset virkelig er i retrett, og at gjeninnhentingen i verdensøkonomien skal vedvare.

«Ingen av delene virker det som om man er like overbevist om akkurat nå», skriver hun i morgenrapporten.