Debatten om bompenger raser igjen, etter at Anette Solli i Viken Høyre tidligere denne uka gikk ut og sa at elbilene må betale mer i bomstasjonene i Oslo-området.

- Det er ikke noen vei utenom, sa Solli til Nettavisen mandag i forbindelse med Oslopakke 3-forhandlingene.

Men NAF gikk hardt ut mot forslaget, som vil bety opp mot en dobling av dagens bompengetakster for elbiler.

- Inntektene svikter i bomringene, men å skru opp prisene for elbilister vil slå beina under en viktig årsak til at folk velger elbil, sa NAFs kommunikasjonssjef, Camilla Ryste tirsdag.

Nå kaster også Miljøvernforbundet seg på debatten, og de mener, kanskje overraskende for mange, at elbilene må betale mer på veiene.

- Elbilen har i en årrekke hatt fordeler som har kostet landet milliardbeløp uten synlig klimaeffekt totalt sett i regnskapet, sier Jan-Hugo Holten, Regionsansvarlig Østlandet for Norges Miljøvernforbund (NMF), til Nettavisen.

- Det var ikke meningen

Holten mener det er på høy tid at elbilene får økte bomtakster, etter flere år med svært så gunstige fordeler.

- Vi er redd for at elbil er med på å motivere folk til å kjøre mer bil. Det var ikke meningen, sier han om elbilpolitikken, som har ført til en elbilboom i Norge.

Les også: Raser mot bompengehopp for elbiler: - Politikerne bør vokte seg

- Hva mener dere elbilene skal betale i bompenger?

- Vanskelig spørsmål, men et nivå kan være 50-70 prosent av det fossilbilene betaler, sier Holten.

50 prosent er maksgrensen som Stortinget har satt i dag, men det kreves inn langt mindre enn det fra elbiler. I Oslo og Viken betaler elbiler mellom 5 og 11 kroner i bomstasjonene, mens fossilbiler må ut med mellom 18 og 31 kroner.

Les også: Vil nesten doble bompengene for elbiler: - Ingen vei utenom

- Skiller seg ikke positivt ut

Holten mener elbiler rett og slett ikke er så mye bedre for miljøet enn fossilbiler.

- Når en ser vekk fra at elbilen ikke slipper ut eksos/partikler, er det ingen sider ved elbilen slik vi ser det som skiller seg positivt fra en fossilbil. Tvert imot, sier han.

Holten påpeker at en elbil normalt er tyngre grunnet batterivekten, og dermed sliter mer på veiene.

- Dermed skaper de mer dekkstøy, samt at de og skaper mer mikroplastutslipp grunnet større slitasje på dekkene på grunn av vekten, sier han.

Norges Miljøvernforbund mener de økte inntektene som man kan få inn via høyere bomtakster, heller bør brukes til å styrke kollektivsatsingen i Oslo, både på kapasitet, pendlerruter - og ikke minst at prisene må fryses.

Les også: Vil fjerne alle bompenger i Norge: Har pengene stående på konto for å betale regningen

- Prisene har økt hvert år

- Prisene i kollektivtrafikken har økt hvert år siste årene. Det motiverer ikke til å sette fra seg bilen, vektlegger Holten, og legger til at NMF tidligere har uttalt seg negativt til utvidelsen av E18 vest for Oslo, som ifølge dem vil gi økt trafikk.

Når det gjelder byggingen av milliardprosjektet Fornebubanen, som får mesteparten av inntektene fra bompengene i Oslopakke 3, mener organisasjonen at det heller burde vært satset på hurtiggående skip på biogass.

- Dette lyktes dessverre ikke, sier regionlederen om det.

Les også: MDG lovet priskutt, men det motsatte har skjedd

- Det blir helt galt

Det var i forrige uke at forhandlingene mellom byrådet i Oslo og Viken fylkeskommune startet om Oslopakke 3, der den store stridssaken er bompenger.

For dersom man skal klare å finansiere alle de store samferdselsprosjektet i hovedstadsregionen de neste årene, er man avhengig av mer inntekter. Inntektene fra bompengene har nemlig rast nedover, fordi stadig flere bytter ut bensin- og dieselbilen med en elbil, som betaler mye mindre i bompenger.

Venstre miljøpolitiske talsperson i Oslo, Marit Kristine Vea, er imidlertid uenig i at bomtakstene for elbiler bør økes.

- Jeg mener det vil være helt galt å sende hele regningen til elbileiere. Venstre mener at dersom takstene for elbilister skal heves så må takstene for fossilbilister heves like mye, eller mer, sier Vea til Nettavisen.

- Typisk Høyre

Anette Solli i Viken Høyre, som deltar i Oslopakke 3-forhandlingene, mener konsekvensen dersom elbilene ikke får økte takster, blir at framdriften for samferdselsprosjektene må bremses.

- Utskiftingen til elbiler har gått mye fortere enn vi hadde trodd, og elbiler passerer mye billigere. Så skal man få gjort noe med inntektene, kan ikke færre og færre fossilbiler betale stadig mer, sa hun til Nettavisen mandag.

Les også: Solvik-Olsen raser: - Ser åpenbart ikke på bilistene som vanlige folk

Vea i Venstre er imidlertid mer på linje med NAF.

- Vi har et nasjonalt mål om at det kun skal selges elbiler i 2025, da blir det helt feil å svekke elbilens konkurransekraft nå. Det er typisk Høyre at de ser på Oslopakke 3-forhandlingene som en mulighet til å svekke elbilfordelene. Det har de forsøkt seg på før, men det har vi stoppet. Og det skal vi stoppe denne gangen også, slår hun fast.

Venstres løsning er at alle som kjører bil, skal bidra i spleiselaget som trengs for å finansiere de store prosjektene, samt kollektivtrafikken i Oslo-regionen.

- Det er ikke realistisk at vi får bygget ut nødvendige kollektivprosjekter uten at også staten tar sin del, sier Vea.

Frp: - Svakest økonomi

Men også Oslo Frp er imot en økning av bompengene for elbiler.

- Det blir helt feil å doble bompengene for elbiler slik Høyres Anette Solli foreslår. Når befolkningen har fulgt den vedtatte politikken, kjøper elbiler og kjører mindre, så skal man altså skru opp bompengene slik? spør Frps gruppeleder i Oslo bystyre, Camilla Wilhelmsen.

Wilhelmsen understreker samtidig at Frp helst vil ha bort hele bomringen.

- Bilavgiftene er allerede høye og bompenger rammer de med svakest økonomi og utfordrende hverdagslogistikk hardest. Samtidig er det et bredt politisk flertall som ønsker bompenger og som utvikler bomringen videre, konstaterer hun.

Les også: Gir millioner i piggdekkstøtte til syklister: - Burde heller vært brukt på asfalt

Frp-politikeren viser til at det for tre år siden ble det etablert 53 nye bomstasjoner innenfor bygrensen i Oslo, som hun mener er «lite hyggelig i bybildet».

- Det er noe som er grunnleggende feil med Oslopakke 3 når hele 98 prosent av Oslos andel av bompengene går til kollektivsatsinger, sykkelveier og gange, sier hun, som også mener staten må finansiere en større del av samferdselsprosjektene.

MDG: - Vil verne elbilfordelene

Nettavisen har spurt om et intervju med miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) om bompengestriden, men har fått tilsendt følgende svar på epost:

«Byrådet mener at det må bli enklere og billigere å reise kollektivt og dyrere å kjøre bil i Oslo for å få renere luft, tryggere skoleveier og store nok kutt i klimautslippene – samt finansiering av kollektivsatsingene. Det må være billigere å reise kollektivt enn å kjøre bil, og vi opptatt av å verne om elbilfordelene, sånn at vi legger til rette for en rask omstilling til utslippsfrie biler og når klimamålene.»