Advarer mot skjult skattebombe i 2014

Per-Ole Hegdahl NARF

Per-Ole Hegdahl NARF Foto: Sturlason. (Sturlason AS Polyfoto)

Arvemottakere som tilpasset seg nye arveregler før nyttår risikerer etterligning og saftig straffeskatt dersom de ikke passer på.

13.01.14 21:32

- Det ble overført enkeltpersonforetak over en «lav sko» før nyttår. Dette for å sikre retten til å oppskrive verdiene (diskontinuitet) for på denne måten å kunne skattemessig avskrive verdiene på nytt på juniors hånd samt benytte de oppskrevne verdiene ved et senere salg, opplyser advokat i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Per-Ole Hegdahl til Nettavisen NA24.

I hovedsak dreide det seg om jordbruksvirksomheter og utleievirksomhet som drives som næring, samt annen type næring som har betydelig eiendomsmasse eller betydelige driftsmidler som for eksempel lastebilnæring, taxinæring, gravemaskinselskaper og lignende.

Risikerer strafffeskatt ved nedleggelse for tidlig
Som hovedregel skal en selvstendig næringsdrivende uttaksbeskattes for de verdier som tas ut av virksomheten. Unntak gjelder for de situasjoner der hele eller deler av virksomheten overføres som forskudd på arv/gave og mottaker plikter å svare arveavgift samtidig som mottaker også skal drive virksomheten videre.

- Det er mitt inntrykk at mange kun har hatt fokus på mulighetene for å gjennomføre et generasjonsskifte i 2013 og på denne måten sikre retten til å oppskrive verdiene, som igjen skal legges til grunn for avskrivninger og ved et eventuelt salg. Selger arvingen raskt eller unnlater han å videreføre næringen risikerer han å ha svart arveavgift til ingen nytte. I verste fall kan resultatet bli etterligning og betydelig straffeskatt. Det er nemlig et krav i skatteloven at arvingen viderefører næringsvirksomheten som han har overtatt i forbindelse med et generasjonsskifte. Etterleves ikke kravet om videreføring av næringen vil de gunstige reglene som gjelder for generasjonsskifter ikke komme til anvendelse. Da er vi tilbake til hovedregelen i skatteloven som innebærer at giver skal beskattes for alle driftsmidler og næringseiendom som han tar ut av virksomheten. Og det til full verdi, sier Hegdahl.

Han illustrerer med følgende eksempel:
Er for eksempel lastebilen eller fiskebåten til henholdsvis lastebilsjåføren og fiskeren nedskrevet til 500 000 kroner, men har en virkelig verdi på 1,5 millioner, skal generasjonsskifte ha medført at arvingen må svare arveavgift av 1,5 millioner. Til fradrag kommer de tidligere gjeldende fribeløp. Videreføres ikke næringen er gaven til arvingen å anse som skattepliktig uttak, og giver av lastebilen må da betale inntektsskatt av én million kroner. Det samme gjelder for giver av fiskebåten under forutsetning av at nedskrevet verdi er 500 000 kroner og reell verdi er 1,5 millioner.

- Dette er en skattebombe som mange ikke er klar over. Rådet må derfor bli å sørge for at arvingen viderefører næringsvirksomheten, i hvert fall ut 2014, sier Hegdahl.

Svært lønnsomt
For dem som overførte næring som arv før nyttår er regnestykket svært lønnsomt dersom de ikke går i skattefellen.

- Nevnte lastebil har skattemessig nedskrevet verdi på 500 000 kroner og reell markedsverdi på 1,5 millioner. Ved overføring i 2013 måtte junior betale cirka 33600 kroner i arveavgift. Men som «belønning» for at han betalte arveavgift fikk han samtidig rett til å skrive opp den skattemessig verdien av lastebilen. Ved å skrive opp verdien til 1,5 millioner (tilsvarende den verdi som var lagt til grunn for arveavgiftsberegningen) fikk arvingen samtidig et inntektsfradrag i form av økte avskrivninger på 300.000 kroner (20 prosent av skattemessig oppskrevet verdi på 1,5 millioner). Fra og med 2014 er arveavgiften fjernet og også oppskrivningsadgangen. Det innebærer at ved generasjonsskifte i 2014 slipper arvingen å svare arveavgift, men han får samtidig kun saldoavskrive lastebilen med 500 000 kroner takket være at kontinuitetsprinsippet nå gjelder. Lastebil med skattemessig verdi på 500 000 kroner gir kun 100 000 kroner i inntektsfradrag. Forskjellen på 300 000 kroner i inntektsfradrag og 100 000 kroner i inntektsfradrag betyr 96 000 kroner i mere skatt bare det første året. Vi ser at mot å betale 33 600 kroner i arveavgift før nyttår fikk junior 96 000 kroner i skattelette allerede i sitt første driftsår. Saldoavskrivninger innebærer at saldoen avskrives med 20 prosent for hvert år frem i tid, og selv om grunnlaget blir 20 prosent lavere for hvert og skatteletten tilsvarende redusert for hvert år vil skatteletten på kort tid mange ganger overstige arveavgiften som ble betalt før nyttår, sier Hegdahl.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.