Nå renner strømregningene inn for januar - de som betaler markedspris i Sør-Norge endte opp med et snitt på 1,40 kr. per kilowattime (kWh). Til dette kommer et fratrekk på 80 prosent av prisen over 70 øre, som betyr at snittprisen inkludert moms kommer på kr. 1,05 per kWh.

Ikke alle har spotpris-avtalen. Noen har fastpris-avtale, andre har en såkalt variabelpris-avtale - det kan bli usedvanlig dyrt!

Noen av selskapene som tilbyr variabel-pris, legger inn et solid ekstrabeløp i sine påslag - det betyr at du betaler betraktelig mer enn markedsprisen. GNP Energys «Flytende pris standard» er en slik avtale. Den er ment å gi kundene større forutsigbarhet, fordi avtalen ikke kan endres oftere enn hver 14. dag.

Kunder som har denne avtalen har nå fått februarprisen. Den er lagt på 2,21 kr. per kWh 2,77 inkludert mva. Det er 1,02 kroner mer enn spotprisen i januar, som var 1,75 kr. inkludert mva.

- Det høres ut som ren svindel. Det viser bare hvor dysfunksjonelt deler av dette markedet er. Vi har rundt 500 strømavtaler i Norge, og man trenger absolutt ikke å være dum for å bli lurt, sier Sofie Marhaug, energipolitisk talsperson og stortingsrepresentant for Rødt.

Les også: Statkraft-sjefen: - Markedet fungerer egentlig veldig bra som det er nå

Ekstraregning på flere tusen

Analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight anslår overfor Nettavisen at spotprisen i Sør-Norge i februar vil ligge på et gjennomsnitt rundt 1,25 kroner (1,56 inkludert moms).

Mye avhenger av værsituasjonen og de europeiske gassprisene, som har bidratt vesentlig til de mest ekstreme prisene.

- Kortsiktig har vi mildt vær, nedbør og ekstra vind, som bidrar til å dra prisene litt ned. Men det er lite vann i magasinene, som gir høye vannverdier framover, sier Lilleholt.

Les også: Vil gi 500.000 nordmenn mye høyere strøm-regning: - Tonedøvt

Ut fra anslaget fra kraftmarked-analytikeren vil GNP-kunder med denne avtalen betale 1,30 kroner mer enn markedsprisen. Tar vi med estimert strømstøtte vil GNP-kunden betale 2,22 kr. per kWh, mens en kunde med spotprisavtale vil betale 1,01 kr.

Har du et forbruk på 3000 kilowattimer, vil du med GNP-avtalen betale 3.630 kroner mer enn en kunde som betaler gjennomsnittlig markedspris.

- Det skal hun være forsiktig med

GNPs daglige leder Gisle Kristian Sveva reagerer kraftig på utsagnet fra Sofie Marhaug:

- Jeg synes Marhaug skal være forsiktig med å beskylde aktører i markedet for å svindle folk, sier Gisle Kristian Sveva, daglig leder i GNP Energy.

Han varsler etterspill:

- Om hun ikke kan dokumentere påstanden, får vi vurdere om hun må stilles til ansvar for offentlig å komme med slike beskyldninger.

Sveva mener politikerne må stå til ansvar for at det er mange faktorer som bestemmer hvilken pris kundene til slutt betaler.

- Jeg skal gi Sofie Marhaug rett i at man ikke er dum om man ikke forstår alle strømprodukter og hvordan prisen settes. Men det blir for enkelt å bare skylde på bransjen.

Strøm er ikke et enkelt produkt, mener Sveva:

- Mekanismene i markedet er konstruert for at kraftprodusentene og dermed stat og kommune skal tjene så mye som mulig på salg av strøm. Det er faktisk ikke ulovlig å tjene penger å drive virksomhet her i landet. Tvert imot, det er faktisk hensikten. Dette er ikke et produkt som noen er tvunget inn i eller er bundet til, sier Sveva.

- Vi priser inn etterslepet

- Dere tilbyr nå strøm til 2,77 kroner kilowattimen inkludert moms. Hva er grunnlaget? Prisen har ikke vært så høy en eneste gang i januar?

- Den settes ut fra hva prisen har vært i markedet i løpet av måneden, men regner inn profilkostnadene til kundene, sier Gisle Kristian Sveva, daglig leder i GNP Energy.

- Hva betyr det?

- De fleste av oss bruker mer strøm i tidene strømmen er dyrest. Med en månedlig prissetting får vi et etterslep som vi da priser inn. Men systemprisen er vanskelig å forholde seg til, og derfor er denne vektet mellom de ulike prisområdene. Ved store avvik mellom områdene, påvirker det systemprisene. Derfor blir et tillegg til spotprisen på 80 øre en del av dette bildet. I tillegg skal vi jo også ha marginer og fortjeneste.

Les også: Opprør mot utenlandskablene - eksperter varsler trøbbel ved reforhandling

- Men skal de dyreste timene styre dette? Fjordkraft har tidligere opplyst at det du kaller profilkostnader betyr at kundene i snitt betaler 4-6 øre over spotprisen?

- Nei, det stemmer ikke . I de timene hvor strømmen er billigst, genereres det minst strøm. Snittprisen er ikke veid, profilkostnaden ligger betydelig høyere enn 4-6 øre. Og så er det flere komponenter enn som så.

- Forbrukerrådet advarer mot slike avtaler som dette - hvorfor opprettholder dere dem?

- Vi har opprettholdt dem fordi vi over tid har hatt en stor produktportefølje, med mange prisplaner. Vi har stoppet salg av en del produkter, og det vi selger aktivt er et fåtall avtaler. Vi har aktive kunder på et titall ulike avtaler.

GNP vurderer å endre avtaleformen, men vil videreføre en eller annen form for variabelpris, fastholder Sveva:

- Vi vil fortsette å ha en form for variabel-avtale. Kanskje en som er vil følge spoten veldig tett. Så det blir mer forutsigbart i forhold til spotprisen. En annen mulighet er at vi deler eventuelle trading-gevinster med kundene. Da blir det mer transparent hva man betaler for, sier Sveva.

Les også: Krever reforhandling om strømkabler: Slik svarer regjeringen

- Vi har for mange produkter

Sveva vil ikke si noe om hvor mange kunder som har avtalen som garanterer en strømpris en krone dyrere enn antatt markedspris. Han vedgår imidlertid at prisordningen er preget av å være skrudd sammen i en annen tid:

- Generelt vil jeg si at flytende priser handler om at vi har hatt en portefølje basert på hvordan markedet har fungert før, med jevnere priser. Dette skal sikre strømavtaler mot systempris, men det er et regime som ikke lenger fungerer optimalt.

Systempris er den gjennomsnittlige prisen som handles i det nordiske markedet.

- Med store variasjoner mellom prisområdene blir det også problemer mot systemprisen, som da blir verken fugl eller fisk. Derfor kommer vi snart med en helt ny produktportefølje. Vi har altfor mange produkter, som vi må gå gjennom nå, sier Sveva.

Les også: Mektige toppsjefer diskuterte strømprisene og havvind: – Jeg blir mer og mer bekymret

- Velg noe annet

Forbrukerrådet advarer mot variabelpris-avtaler i sin strømprisportal.

- Det er vanskelig å vite hva du egentlig betaler for, og det betyr at du som regel vil betale mer enn du må. Du får en blanding av spot og fastpris, men som verken er forutsigbart eller konkurransedyktig mot strømbørsen. Rådet er jo å velge en spotpris eller fastpris. Det er sjelden en god deal å velge en blanding, sier Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

- GNP tilbyr strøm til 2,22 pluss moms - spotpris er i dag 1,15. Hva synes du om det - etter en lang periode med ekstreme strømpriser?

- Avtalen er dyr, og man vet jo ikke hvordan spotprisen vil utvikle seg framover. De neste månedene vil jo uansett regjeringen dekke 80 % av kraftprisen over 70 øre eks. mva .via kompensasjonsordningen. Det er greit å være seg bevisst dette mens ordningen pågår, sier Iversen.

- Er det etisk OK å opprettholde disse avtalene?

- Det er fri anledning til å selge avtalene, men man må jo spørre seg hvordan selskapet man får solgt inn dette, når det finnes fastprisavtaler som ligger langt under i pris, hvis man trenger forutsigbarhet. Til og med kortvarige og dyre fastprisavtaler ligger godt under dette, og det er veldig sjelden at fastpris med kort varighet lønner seg.