- Det er en risiko å stole på at dere blir enige, for skilsmisser kan bli stygge, sier Derya Incedursun, forbrukerøkonom og jurist i Nordea.

Oppspart pensjon holdes som hovedregel utenfor ved et skilsmisseoppgjør. Det gjelder imidlertid kun pensjon oppspart av arbeidsgiver og gjennom folketrygden, samt IPS.

Har du derimot privat fondssparing, og setter av penger jevnlig i fond for å ha bedre råd som pensjonist, er det viktig å være obs på én ting:

- Alt dere har spart i fond, på sparekonto og andre verdier dere har opparbeidet dere i ekteskapet, minus gjeld, skal som hovedregel deles i to ved skilsmisse, sier Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Storebrand.

Sparefelle mange ikke er klar over

- Mange har brent seg på dette, påpeker Tvetenstrand.

Om du sparer til pensjon selv, og har tenkt at du har sikret seg, kan du plutselig måtte dele pengene med ektefellen din.

Denne sparefellen er det ikke alle som er klar over, og Tvetenstrand tror mange verken tenker på det, eller mener det er behov for å gjøre noe for å sikre seg mot dette.

- Når man er sammen, planlegger man ikke å gå fra hverandre. Det kan være vanskelig å ta den samtalen, men det er lurt å ta en ordentlig prat mens dere er venner og alt er bra, sier hun.

Les også: Advarer mot svindelmetodene som florerer nå: - Skaper falsk trygghet

Én av ti har ektepakt

For det er nemlig mulig å hindre at alt du har spart opp deles med den fraskilte ektefellen.

- En ektepakt gjør at du kan sikre deg. Dere kan bli enige om hva som ikke skal deles ved et brudd, for eksempel alt dere sparer i fond, sier Tvetenstrand.

Kun én av ti har tegnet en ektepakt, viser en undersøkelse utført av YouGov på vegne av Storebrand i september 2021. Det var 1007 respondenter, og utvalget er vektet i henhold til Norges befolkning (4,28 millioner nordmenn), etter kjønn, alder og landsdel.

- Jeg anbefaler å få en advokat til å forklare hva det innebærer å signere en slik avtale, om partneren din foreslår ektepakt, sier Incedursun.

Hvis noe, for eksempel fondssparing, holdes utenfor likedeling ved skilsmisse, kalles det særeie.

- Jeg tenker at man skal være litt bevisst på dette, og være forsiktig med å signere en ektepakt på særeie - spesielt hvis du er den som tar deg av barn og hjemmet. Du vet ikke hvilke konsekvenser det kan ha for deg om det blir skilsmisse om 15-20 år, sier hun.

Tvetenstrand oppfordrer til å passe på så dere oppfyller kravene til en ektepakt.

- Begge må være til stede når den signeres, sammen med to vitner som skriver under. I tillegg bør den tinglyses i Ekteskapsregisteret i Brønnøysundregisteret, sier hun.

Ektepakten kan settes til side

Årsaken til at alt skal deles i to ved en skilsmisse, er at ektefeller har et forsørgeransvar for hverandre, forteller Tvetenstrand.

- Ekteskapsloven har derfor en regel som sier at domstolene kan sette en ektepakt helt eller delvis til side hvis den kan virke urimelig overfor en av partene, påpeker hun.

Incedursun i Nordea, som er jurist, påpeker at det må være omstendigheter som slår veldig urettferdig ut for at en ektepakt skal kunne settes til side.

- Det kan være at dere har vært gift i 30 år og den ene parten har vært hjemme og passet felles hus og barn mens den andre har jobbet for å opparbeide seg en formue, sier hun.

- Men det blir en skjønnsvurdering på jussen, påpeker hun.

Les også: Pass opp for ekteskapsfellene - slik sikrer du økonomien din (+)

Om den ene parten jobber deltid eller ikke jobber i en periode, for å ta vare på hjem og barn, kan det være spesielt lurt med særeie på privat fondsparing av egenoppsparte midler, mener Incedursun.

- Har man en spareordning som gjør at den som går hjemme for kompensasjon for tapt pensjonsoppsparing gjennom jobben, er det rett at ektefellen får det som særeie, sier hun.

Les også: Gikk på aksjesmell da han var 16 år. Nå trives Hallgeir Kvadsheim best med et liv med lav risiko

Kan måtte dele selskapet i to

Det er ikke bare pensjonssparing i fond som kan være en sparefelle i ekteskapet - om dere ikke har en ektepakt. Det samme problemet vil oppstå om man starter et aksjeselskap mens man er gift.

- Bruker du mange år på å bygge opp et selskap, må du ikke glemme at verdien av selskapet inngår i det som skal deles mellom ektefellene, advarer Tvetenstrand.

- Om dette selskapet skal holdes utenfor når verdier og penger skal deles ved en skilsmisse, er det samtidig viktig å se på helheten, fortsetter hun.

Hun trekker fram at dersom den ene parten har bidratt med å ta ansvar for familien og hjemmet mens den andre har bygget opp et selskap, bør vedkommende kompenseres for det.

Også Incedursun mener man bør være forsiktig med å gå med på at den ene parten skal ha særeie på et aksjeselskap vedkommende oppretter under ekteskapet.

- Jeg vil ikke komme med en anbefaling om hva folk bør gjøre, og det kommer an på situasjonen. Men jeg ville nok ikke signert en slik kontrakt, sier hun.

Les også: Slik sikrer du økonomien før samlivsbrudd (+)

Må ha dokumentasjon

En ektepakt kan inngås før ekteskapet eller etter man har giftet seg. Men merk at lovverket indirekte sier at du ved inngåelse av ekteskap, godtar at alt dere opparbeider dere av verdier underveis i ekteskapet, blir til felles deling.

Derfor kan det være smart å tenke over om dere skal signere ektepakt før dere gifter dere.

Alt du tar med deg inn i ekteskapet, er skjevdelingsmidler. Det gjelder også avkastning på fondsparing eller aksjer du hadde med deg inn i ekteskapet. Men det er én viktig detalj du må passe på:

- Ved en skilsmisse må du kunne dokumentere hva du hadde med deg inn i ekteskapet, sier Incedursun.

Det kan i mange tilfeller bli problematisk. La oss si at du kjøper du en hytte eller en båt mens du er gift, men bruker penger du hadde med inn i ekteskapet. Skiller du deg, må du dokumentere at du har benyttet skjevdelingsmidlene til disse kjøpene.

- Det er viktig å være oppmerksom på at skjevdelingsregelen er en ren verdiregel. Det vil si at det er nettoverdien du kan holde tilbake og ikke selve tingen, sier Incedursun.

Skjevfordelingsmidler er også arv du mottar mens du er gift og gaver du mottar fra andre enn ektefellen din. Incedursun sier at skjevdelingsmidlene kan gjøres om til særeie om man oppretter en ektepakt.

Gjeld trekkes fra

Gjeld trekkes fra før alt av verdier som er felleseie skal fordeles ved en skilsmisse.

La oss si at det er en mann og en dame som skal skille seg. Mannen har 300.000 kroner i formue, men 100.000 kroner i gjeld, mens dama har 500.000 kroner i formue og ingen gjeld.

Mannen kan da beholde 100.000 kroner til gjelden sin, og gir 200.000 kroner til felleskassa. Dama må gi alt. Totalt er det 700.000 kroner i felleskassa, som da vil splittes på to. Begge får 350.000 kroner hver.

Ektefellenes samlede formuer skal nemlig som utgangspunkt deles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld, opplyser Incedursun.

- Har ektefellene bare formue som er felleseie, og ikke særeie- og skjevdelingsmidler, blir reglene ukomplisert. Da kan hver av dem fullt ut gjøre fradrag for sin gjeld, og det er kun nettoen av det hver av ektefellene eier som skal deles, sier hun.

Er gjelden tilknyttet særeie eller skjevdelingsmidler, kan gjelden som hovedregel ikke trekkes fra den delen av ektefellens felleseie som er gjenstand for deling. Da vil gjelden trekkes fra særeiemidlene og skjevdelingsmidlene så langt det lar seg gjøre.

Incedursun påpeker at det er kompliserte regler, og flere detaljer som er viktig ved fordeling av verdier under en skilsmisse. Dette kan en advokat hjelpe til med.