Det europeiske rådet for systemrisiko, European Systemic Risk Board, ESRB, et slags europeisk finanstilsyn, advarte i juni om sårbarheten i boligmarkedet.

Ifølge ESRB utgjør høy gjeld i husholdningene og høye boligpriser den største sårbarheten for finansiell stabilitet i Norge. Med andre ord, et stort fall i de norske boligprisene kan få dramatiske konsekvenser for norsk økonomi.

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier i en melding at vurderingene fra ESRB i stor grad er sammenfallende med egne vurderinger.

Les også: Husholdningene skylder 3555 milliarder kroner - gudskjelov at renten er lav

Bærekraftig

- Den høye gjelden i husholdningene og de høye boligprisene utgjør en sårbarhet for norsk økonomi. Det understreker betydningen av vårt arbeid med tiltak for å sikre soliditet i bankene og bidra til en mer bærekraftig utvikling i husholdningenes gjeld, sier Jensen i meldingen.

Finansministeren har kalt inn til et innspillsmøte onsdag om forslaget fra Finanstilsynet. De vil vil stramme til i boliglånsforskriften (se under). Finansdepartementet har sendt tilsynets vurderinger og anbefalinger på høring. Høringsfristen her er 22. oktober.

Møtet er lukket for pressen, men mediene får anledning til å snakke med Finansministeren i etterhånd. Innledningen på møtet i morgen er ved Housing Lab, et nytt nasjonalt senter for analyse av det norske boligmarkedet, samt ved DNB Markets.

DNB mener forslaget fra Finanstilsynet vil være dramatisk for unge låntakere.

Siv Jensen har kommentert advarselen og norske tiltak mot systemrisiko i et svarbrev til ESRB. ESRB har for øvrig sendt tilsvarende advarsler til fire andre land og anbefalinger om tiltak til seks andre land.

Maks 4,5 ganger

Finanstilsynet viser til advarselen fra ESRB i brev av 10. september 2019 til Finansdepartementet om boliglånsforskriften, da de gikk for en innstramming.

Tilsynet foreslår blant annet i et høringssvar til Finansdepartementet at grensen for maksimal gjeldsgrad reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt. Det betyr at en som tjener eksempelvis 500.000 kroner heretter får låne maksimalt 2,25 millioner kroner, mot tidligere 2,5 millioner.

Finanstilsynet foreslår også at den såkalte fleksibilitetskvoten reduseres til fra 10 prosent til 5 prosent. Det betyr at bankenes adgang til å gi lån til kunder utover 5 ganger inntekten innskrenkes fra 10 prosent til 5 prosent. Men bankene må ha en sikkerhetsmargin her og legge seg lavere enn disse grensene.

Les også: Boligprisene steg i august

Kan fravike

Bankene har adgang til å fravike grensen om maksimalt fem ganger inntekten i lån til låntakere som har en god økonomi og evne til å betjene gjelden.

Innstrammingsforslaget fra Finanstilsynet skapte sterke reaksjoner. Blant annet mener bankene at forslaget spesielt vil ramme unge låntakere og øke klasseskillet i boligmarkedet. Unge som ikke har foreldre til å hjelpe seg inn i markedet, rammes hardest.