Av Nicolay Skarning, advokat og partner, leder av Kvales arbeidsrettsavdeling

Gunnar Stavrum tar opp 17. mars de økonomiske tapene som mange ansatte vil oppleve dersom de blir permittert, ikke minst de mest høytlønte, fordi taket for dagpenger går ved 6 ganger G (grunnbeløpet i Folketrygden, ca. 600.000 kr).

LES MER: Full lønn under permittering er en bløff, og mange kan tape titusenvis av kroner

Samtidig vurderer mange bedrifter nå å permittere ansatte med bare todagers frist etter Hovedavtalen § 7-3 nr. 2, som gir denne muligheten ved "uforutsette hendinger."

Dermed kan de ansatte få permitteringsvarsel fredag og være ute "på gata" allerede mandag, med bare 20 dagers lønn foran seg, før dagpenger. Det er da det begynner å bli vanskelig å sove om natten, særlig om man har gjeld og forsørgelsesbyrde.

Jeg vil advare mot tre forhold, som bedriftene bør tenkte på:

For det første er permitteringsregelverket ulovfestet og bygger på litt usikre analogier til Hovedavtalen LO-NHO for alle bedrifter som står uten tariffavtale med permitteringsregler, hvilket er ca. halve næringslivet.

De ulovfestede regler legger opp til å permittere en bloc (i gruppe), uten at den enkelte ansatte blir hørt. LO gikk imot lovregler på dette området i 2011, lovregler som Trine Skei Grande(V) og jeg fremmet i Stortinget den gang, nedstemt av de Rødgrønne etter LOs nei.

(Les mer etter målingen)

Men dermed tar ikke dagens permitteringsregler hensyn til den enkelte ansatte. Det kolliderer med at norske bedrifter blir mer og mer kompetanseorientert, hvor arbeidstakers kompetanse og motivasjon står helt sentralt.

Da er arbeidsgiver avhengig av den ansattes tillit, som igjen kan bli svekket i en permitteringssituasjon, og særlig hvis arbeidsgiver slurver med saksbehandling, dokumentasjon og varslingsregler.

For det andre kan den ansatte arbeide andre steder under en permittering, og bare har 14 dagers oppsigelsestid så lenge han eller hun er permittert, se arbeidsmiljøloven § 15-7 (9).

LES OGSÅ: Holder tilbake viktig korona-informasjon

I tillegg kommer Hovedavtalen § 7-6 (3), som sier at permittering utover tre måneder gir den ansatte rett til å gå på dagen. Her er det med andre ord rikelig med muligheter til å miste de beste ansatte i bedriften.

Derfor sier jeg til mine klienter: prøv å la være å permittere dem som du ikke har råd til å miste.

Norske bedrifter vil komme svekket ut etter de permitteringer vi nå ser. Men de bedriftene som mister de beste arbeidstakerne under permitteringen, kan risikere å blir borte for godt.

For det tredje vil jeg advare mot å ta for lett på todagers varslingsfrist før permittering, som mange bedrifter nå vurderer. Todagersregelen er en unntaksregel ment for ekstraordinære forhold, som for eksempel at myndighetene beordrer at en frisør eller en butikk stenger over natten.

LES OGSÅ: Massiv rykteflom - nå bekrefter Gjelsten at det er ham de snakker om

Den er ikke laget for de bedriftene som ser sin bemanningssituasjon usikker, men hvor stillingen ikke er prekær. Da er det 14 dagers varslingsfrist som gjelder. Dersom bedriften bruker todagers varslingsfrist uten å ha grunnlag for det, så risikerer den søksmål.

Men det verste er nok det tap av tillit hos de ansatte som kan oppstå. Det kan skade bedriften for lang tid fremover.

Det finnes alternativer til permittering, for eksempel utleie av ansatte, omplassering til helt andre oppgaver, eller midlertidig lønnsnedgang for alle, avtalt med de tillitsvalgte som en tariffavtale, som da overstyrer alle arbeidsavtalene.

I norske kunnskapsbedrifter må man lytte til de ansatte, og sammen se på om permitteringer kan unngås.

Dersom svaret er nei, så må permitteringene gjennomføres med fornuft og legitimitet. Det står mye på spill.