STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Som det eneste av Norges største oljeselskaper, tester Aker BP samtlige ansatte og kontraktører som reiser til plattformene i Nordsjøen og i Norskehavet.

Den norske oljegigantens ekstra smittetiltak har gode hensikter, men det er slett ikke sikkert at tiltakene er lovlige etter arbeidsmiljøloven, ifølge advokater som Nettavisen Økonomi har snakket med.

– Den klare hovedregelen er at arbeidsgiver ikke kan gjennomføre medisinske tester på ansatte. Bakgrunnen for dette er at pålegg om medisinsk undersøkelse i den enkeltes personlige integritet. Det skal derfor svært gode grunner til for at arbeidsgiver skal kunne pålegge arbeidstakere å gjennomgå helseundersøkelser, sier advokat Ole André Oftebro i Ræder, som ikke kjenner til at det finnes noen særskilt hjemmel for testing av offshorearbeidere.

Heller ikke LO-advokat Katrine Rygh Monsen er overbevist om at Aker BPs koronatesting er lovlig.

– Jeg har forståelse for arbeidsgivers frykt for smitte på plattformene, og at kontrolltiltakene slik sett har gode hensikter. Jeg tviler imidlertid på om en slik generell testing av alle ansatte skal reise ut på plattform er et lovlig kontrolltiltak, sier Rygh Monsen til Nettavisen Økonomi.

Les mer: Equinor-ansatte om oljekrisen: – Frykter permitteringer og oppsigelser

Aker BP: Sikkerhet og arbeidsmiljø viktigst

Aker BP hadde i utgangen av 2019 hele 1.742 ansatte, og er blant Europas største uavhengige børsnoterte selskaper målt i olje- og gassproduksjon. I tillegg til testing før avreise av samtlige ansatte på vei ut til plattformene, har oljegiganten etablert testfasiliteter på hver enkel innretning som kan brukes ved mistanke om smitte.

– Testingen gir ingen garanti mot smitte offshore, men bidrar sammen med en rekke andre smittebegrensende tiltak offshore og på land for å styrke barrierene mot smittespredning, sier pressetalsmann Ole-Johan Faret, som viser til at beslutningen om massetesting ble tatt i samråd med verneapparatet og tillitsvalgte i Aker BP.

Koronatestingen i Aker BP vil foregå fram til 1. juli, før den skal evalueres.

Les mer: Disse gutta har kostet oss nesten like mye som hele korona-epidemien

Hovedtillitsvalgt Magne Birkedal i Aker BP bekrefter at de ansatte støttet en generell testing av ansatte offshore.

– Vi er fornøyde med testingen. Mange i bedriften kjenner på en uro, og noen er redde. Testen tar vekk noe usikkerhet når man vet at en selv og kollegene på plattformen er friske og raske. Helse, miljø og sikkerhet er kjerneoppgavene til fagforeningen, og vi kan rett og slett ikke si at vi ikke ønsker å være med på et slikt tiltak, sier Birkedal.

– Kjenner dere på at det reises noen etiske problemstillinger ved at alle må testes?

– Det vil alltid være etiske problemstillinger. Noen liker ikke tester av ulike grunner. Men hvilken risiko skal bedriften ta? Aker BP er ansvarlig for driften av oljeplattformene, og jeg som områdetekniker skal gjøre jobben og ha kontroll på sikkerheten. Her er vi helt på bølgelengde med bedriften, som har påtatt seg kostnaden med å hente inn smitteutstyret, sier Birkedal.

Les også: Dragkamp om oljehjelp innleder intens vår på Stortinget

Pressetalsmann Ole-Johan Faret mener, i motsetning til advokatene Nettavisen Økonomi snakker med, at testingen ikke gir de ansatte en uforholdsmessig belastning. Likevel har selskapet åpnet for at legen til selskapets bedriftshelsetjeneste kan gi fritak for testing dersom det finnes særskilte grunner til det.

– Praksisen er hjemlet i arbeidsmiljøloven, som åpner for at arbeidsgiver kan iverksette kontrolltiltak når tiltaket har saklig grunn i virksomhetens forhold og det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren, sier Faret.

Les mer: Derfor har ekspertene plukket disse tre aksjene akkurat nå

Mener Aker BP tar for lett på loven

LO-advokat Katrine Rygh Monsen mener at medisinske undersøkelser av ansatte kun kan skje i helt spesielle tilfeller, og at loven skal tolkes strengt. Monsen mener det ikke bør være opp til Aker BP å vurdere.

– Bestemmelsen som regulerer slike undersøkelser oppstiller for øvrig en mulighet for å konkretisere vilkårene i forskrift, noe jeg tenker ville være mer forsvarlig i dette tilfellet, enn at arbeidsgivere skal vurdere og håndtere dette på egenhånd, sier LO-advokaten.

Hun får støtte fra Ole André Oftebro, som sier han har forståelse for Aker BPs begrunnelse, men at selskapets tolkning av arbeidsmiljøloven ikke holder mål.

– Arbeidsgiver tar nok for lett på arbeidsmiljølovens snevre adgang til å gjennomføre helseundersøkelser av ansatte. I tillegg til kravet om saklighet og forholdsmessighet, som arbeidsgiver nevner, må testingen være «nødvendig» for å ivareta liv og helse. Nødvendighetsvilkåret skal tolkes strengt, sier Ræder-advokaten.

Les også: Drillo håver inn på finans - men taper stort på korona og EM-utsettelse

Hovedkonkurrentene tester ikke ansatte

Hverken Equinor eller Vår Energi, norsk sokkels største og nest største oljeselskap, tester ansatte som skal offshore, sier selskapene til Nettavisen Økonomi.

– Svaret er nei. Du må nesten høre med Aker BP om hvorfor de gjør det, svarer kommunikasjonssjef Andreas Wulff i Vår Energi.

– Var det noen gang oppe til vurdering å teste ansatte før utreise?

– Korona-pandemien har ført til en svært krevende situasjon, som har medført spesielt omfattende tiltak for å unngå smitte offshore. Testing av ansatte før utreise er blant tiltakene som har blitt vurdert, men er foreløpig ikke aktuelt. Det er innført en rekke andre, smittereduserende barrierer, som hittil har vist seg tilstrekkelig, sier Wulff.

Pressekontakt Morten Eek i Equinor sier at selskapet kun tester ansatte når oljegigantens helsepersonell har mistanke om covid-19, og at det så langt ikke har medisinfaglig grunnlag for å teste alle. Det har heller aldri vært en prioritet for selskapet å teste flere, med tanke på at det samfunnskritiske testutstyret har vært begrenset i omfang.

– Så får vi se om det endrer seg i fremtiden med økt testkapasitet og teknologi som kan være tilgjengelig. Vi har gode prosedyrer for hygiene og sosial distansering offshore, og følger mistenkte tilfeller opp meget tett. Så langt har det gitt svært lite bekreftet smitte hos oss på sokkelen, og vi kommer til å fortsette dette arbeidet i tråd med egne retningslinjer og myndighetenes veiledning, sier Eek.

Les også: Økonomisk gigantnedtur for VIF-Trøim, nå slår ekspert alarm: - Kritisk

Les mer: Equinor: En person smittet av coronaviruset i Nordsjøen

Avviser at selskapet legger beslag på offentlig testutstyr

Aker BPs pressekontakt Faret sier til Nettavisen Økonomi at selskapet ikke stusser over å være den eneste blant de største aktørene som koronatester de ansatte.

– Det er vel ganske naturlig i en periode hvor verden, Norge og industrien fortsatt har begrenset kunnskap om hvilke forholdsregler og tiltak som har best effekt på å bekjempe eller unngå spredning, bortsett fra total isolasjon, sier Faret.

Selskapet mener, i motsetning til Equinor, at massetestingen ikke går på bekostning av kapasiteten til offentlig testing.

– Tvert imot så bidrar testingen til flere testmuligheter og flere informasjonskilder om smittespredning, siden våre ansatte og kontraktører kommer fra hele landet og fra utlandet. Vi har også hatt en positiv dialog med relevant fagpersonell i det offentlige helsevesen ved utvikling av covid-19-testingen, sier Faret.

Les også: Ekspertenes tips: Noen aksjer er nær bunnen - kan gi spinnvill gevinst (+)

Advokater mener Aker BP fortløpende må vurdere lovligheten

Ragnhild Nakling og Håkon Andreassen, partnere i det forretningsjuridiske advokatfirmaet SBDL, er klare på at fordelene ved testregimet til Aker BP må veies mot konkrete ulemper, ubehageligheter og en potensiell uforholdsmessig belastning.

Andreassen sier at det ikke nødvendigvis er slik at den opplevde tryggheten til de ansatte, samt kunnskapen Aker BP får fra testingen, veier opp for de konkrete ulempene som testingen fører med seg, eller at testingen er «nødvendig» for å verne om liv og helse.

– Den konkrete lovligheten kan bare vurderes med innsikt i den konkrete begrunnelsen og vurderingene som er gjort internt. Overordnet er det uansett interessant hvis flere sammenliknbare aktører velger forskjellige strategier, der enkelte aktører vurderer det dit hen at det er nødvendig og proporsjonalt, mens andre mener at testing ikke er nødvendig som supplement til andre tiltak, sier Andreassen, og fortsetter:

– Det er vanskelig å se bort fra at det kan gjøre seg gjeldende en vesentlig egeninteresse i slik koronatesting hos den enkelte ansatte og arbeidskollektivet. Det er ikke nødvendigvis det vanlige ved mange andre tradisjonelle kontrolltiltak.

Kollega Nakling minner om at det er viktig at Aker BP hele tiden vurderer om koronatestingen er nødvendig.

– Hvorvidt det er rettslig grunnlag for å teste arbeiderne for koronasmitte er ikke en vurdering som skal tas én gang, men noe som må vurderes fortløpende. Konklusjonen på hvorvidt koronatesting kan gjennomføres, kan stille seg annerledes i dag enn for eksempel i slutten av mars. Men det blir uansett en konkret vurdering av hver enkelt sak, sier Nakling.

Hovedtillitsvalgt Magne Birkedal i Aker BP mener koronatestingen ikke oppleves like nødvendig nå som i slutten av mars og begynnelsen av april.

– Nei, det vil nok ikke være like viktig å teste nå. Det er en kostnad med alt, og jeg håper at det etter hvert ikke vil være obligatorisk å teste seg. Vi skal i dialog med bedriften om hvilke barrierer vi skal ha intakt etter hvert, sier Birkedal.

Pressetalsmann Faret mener den gradvise åpningen av samfunnet ikke nødvendigvis betyr at Aker BP skal stoppe testingen.

– Myndighetene har vært tydelige på at epidemien vil vare lenge og at mange fortsatt vil bli syke. Den fasen vi nå går inn i med lemping av restriksjoner på land, innebærer også en kalkulert risiko for økt smittespredning på land. Ordningen med testing av offshorepersonell før utreise videreføres fordi den gir oss større grad av trygghet for at de som sendes ut offshore ikke bærer covid-19, sier Faret.

Les også: Investere i bolig? Ekspertene er ikke i tvil om hvilke Oslo-områder du bør gå for (+)

Les også: Andreas (27) tjener penger på å gå turer. Dette er stedene han mener du bør reise til i år (+)