Gå til sidens hovedinnhold

Advokatfirmaet Elden slakter vindkraftvedtak: Feil, feil og ulovlig

Kommunaldepartementet skal ha brukt feil juss, feil faktum og brøt i tillegg loven da de for noen uker siden satte Frøya kommunes vedtak om å stanse vindkraftutbygging til side.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): Det mener Folkeaksjonen mot vindkraftverk på Frøya, som nå krever at kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) omgjør sitt vedtak om å oppheve vedtaket Frøya kommunestyre gjorde 11. april i år.

- Når staten overprøver vedtak gjort av lokale myndigheter, så bør de være ekstra nøye og undersøke saken skikkelig. Det kan jeg ikke se spor av her, og det er ikke tillitsvekkende, sier advokat og partner i Advokatfirmaet Elden som representerer folkeaksjonen.

Dermed ser det ut til at juristene må gå en ny runde med vedtaket om å nekte Trønderenergi og Stadwerke München å bygge vindkraftverk på øya. 20 av 22 kommunestyrerepresentanter gikk inn for byggenekt etter at 80 prosent av innbyggerne hadde landet på samme konklusjon.

Det var nettstedet Frøya.no som først omtalte saken.

Somlet med å sette i gang

Begrunnelsen for byggenekten var at arbeidet ikke var satt i gang innen fristen kommunen ga utbygger i mars 2016. Vindkraftverket skal settes opp i et LNF-område, og utbygger må derfor ha en dispensasjon for å få bygge.

Les også

Vindkraft-arbeidet på Frøya kan fortsette

LNF står for landbruks-, fritids,- og naturområder. I slike områder er det normalt ikke lov med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring.

Etter at Fylkesmannen kjente kommunens vedtak ugyldig 10. mai, landet KMD på samme konklusjon 6. juni.

- Avgjørelsen av 6. juni 2019 bygger på to gale forutsetninger, skriver advokat Hornburg i omgjøringskravet som ble sendt KMD onsdag.

Hun mener, i motsetning til departement og Fylkesmannen, at Frøya kommune hadde loven på sin side, da de stanset vindkraftutbyggingen.

I tillegg mener Hornburg at departement og Fylkesmann begrunner sine vedtak med feil fakta.

- Ingen Alta-aksjon

Begge hevder nemlig at byggearbeidet ikke kom i gang innen fristen fordi utbygger ble hindret av demonstranter. Da departementet behandlet saken, sendte derfor folkeaksjonen inn flere videofilmer som dokumentasjon på at demonstrantene ikke har lagt hindringer i veien for anleggsarbeidet.

Se videoen øverst i saken.

- Dette var ingen Alta-aksjon med sivil ulydighet, men demonstranter som møtte opp for å vise motstand mot utbyggingen ved å bruke ytringsfriheten, sier Hornburg.

Les også

Tysk vindkrafttopp med klar melding til aksjonistene: - Vi bygger uansett

I brevet skriver Hornburg at hun er i tvil om departementet i det hele tatthar tatt seg bryet med å se filmene eller hente inn uavhengig dokumentasjon fra politiet, som også har filmet demonstrantene.

- Vedtaket virker utelukkende å være bygget på bevis sendt inn av utbygger, sier Hornburg og peker på at det i så fall er et brudd på forvaltningsloven som krever at et forvaltningsorgan «skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes».

I brevet peker Hornburg også på at utbygger ikke søkte om endelig byggetillatelse før høsten 2018. Altså kun seks måneder før dispensasjonen til å bygge gikk ut.

Nå krever hun at departementet nå stanser anleggsarbeidet som pågår fram til de har behandlet kravet fra folkeaksjonen.

Vinner de ikke fram hos, vil folkeaksjonen klage saken inn for Sivilombudsmannen. Neste skritt vil eventuelt være å bringe saken inn for tingretten.

Les også

Pia (27) føler seg presset til å flytte fra drømmehjemmet

- Noe av det som er utfordrende med en sak som dette, er at den kan gå i rettsystemet i flere år. Stanses ikke arbeidet, kan vi i ytterste konsekvens ende opp med en dom der arbeidet blir stanset samtidig som det står et fullt utbygd vindkraftverk på Frøya, sier Hornburg.

KMD: Mest sannsynlig at demonstrantene var i veien

Nettavisen var torsdag i kontakt med KMD som bekrefter at de har mottatt brevet fra Hornburg. Departementet avviser at de ikke har gjort egne undersøkelser.

«Departementet mottok en rekke dokumenter i saken vi avsluttet behandlingen av den 6. juni. Dette omfatter også videodokumentasjon oversendt fra bl.a. advokatfirmaet SANDS, som på det tidspunktet representerte folkeaksjonen. Alle dokumenter, også videoen, ble vurdert av departementet ved behandlingen av saken. Som det fremgår av vår avgjørelse tilsier bl.a. politiets oppsummeringsbrev av 10. april at det var størst sannsynlighet for at arbeidet med vindkraftparken var blitt hindret av demonstrantene», skriver KMD i en epost til Nettavisen.

Les også

Frøya kommune skuffet over at vindkraft-arbeidet fortsetter

Hos utbygger Trønderenergi tar man kravet fra vindkraftmotstanderne med knusende ro.

- Dette bringer ikke noe nytt inn i saken. KMD har gjort en grundig vurdering basert på mange innspill i saken og vurdert det som har skjedd riktig. Vi ser ikke at det er mulig å komme til annen konklusjon enn den som foreligger, sier selskapets advokat Jens Naas-Bibow i Advokatfirmaet Thommessen.

- Hvorfor tror du de krever omgjøring dersom det ikke er noe nytt i saken?

- Vi ser det som en omkamp om spørsmål som allerede er tydelig avgjort i to instanser. Dessuten er det konsesjonen om å bygge vindkraftverk og ikke dispensasjonen fra kommunen som til syvende og sist avgjør om det skal bygges eller ikke.

- Så du blir veldig overrasket dersom de vinner frem med sitt krav?

- Ja.

Kommentarer til denne saken