Advokatforeningen kritiserer Justisdepartementets konsulentbruk

REAGERER PÅ PENGEBRUK: - Det er underlig at det offentlige bruker store penger på konsulentrapporter om advokatbransjen, når de kan få gode råd helt gratis fra Advokatforeningen, mener generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen.

REAGERER PÅ PENGEBRUK: - Det er underlig at det offentlige bruker store penger på konsulentrapporter om advokatbransjen, når de kan få gode råd helt gratis fra Advokatforeningen, mener generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen. Foto: Monica Kvaale

Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen reagerer på at Justisdepartementet bruker millionbeløp på konsulentråd de kunne fått gratis fra foreningen.

Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith kritiserer Justisdepartementets pengebruk på konsulenter.

- Til en annen gang, Justisdepartementet: Det er lov å spørre, slik starter Smith kommentaren som står på trykk i det nyeste nummeret av Advokatbladet.

Videre heter det at i den siste tiden har to ulike konsulentselskaper gjennomført to analyser på oppdrag av Justisdepartementet, henholdsvis om bistandsadvokatordningen og om stykkprisordningen.

- Til en samlet pris av 1,7 millioner kroner konkluderer de to rapportene med hva mange advokater, og vi i Advokatforeningen, kunne ha fortalt departementet helt gratis, skriver hun videre.

- Lite nytt fra konsulentene

- BLIR IKKE SPURT: - Hvorfor bruke store penger på private konsulenter med varierende forutsetninger for å gjøre gode analyser om advokater og advokatbransjen, uten å spørre oss til råds først? spør generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen. Foto: Monica Kvaale

Generalsekretæren mener heller ikke at konsulentene bringer noe nytt til torgs.

- Det fremkommer svært lite nytt i de to rapportene, så de endrer i liten grad dette arbeidet, fortsetter hun.

Smith legger til at ingen i Norge kjenner advokatbransjen bedre enn Advokatforeningen.

- Hvorfor kontakter ikke departementet oftere oss, når de lurer på hvordan det står til i bransjen? Hvorfor bruke store penger på private konsulenter med varierende forutsetninger for å gjøre gode analyser om advokater og advokatbransjen, uten å spørre oss til råds først? spør hun videre i kommentaren.

- Rart

Til Nettavisen sier Smith at Advokatforeningen har hatt tett kontakt med den norske advokatbransjen i over hundre år og gjentar at ingen kjenner bransjen bedre enn foreningen.

- Vi ønsker selvfølgelig at myndighetene har god forståelse for de utfordringer bransjen står overfor, og de muligheter den gir. Også når det gjelder hvordan offentlig politikk bør utformes for at bransjen skal kunne oppfylle sitt samfunnsansvar på en god måte, sier hun.

Smith legger til:

- Derfor synes jeg det er rart at Justisdepartementet ikke snakker med Advokatforeningen før de leier inn konsulenter for å undersøke forholdene i advokatbransjen – forhold vi forsøker å fortelle dem om hver gang vi har mulighet, fortsetter generalsekretæren.

- Viktig med uavhengig analyser

OBJEKTIVE RAPPORTER: - Uavhengige og objektive analyser av ordningene bidrar til å gi departementet grunnlag for å vurdere hvorvidt ordningene fungerer etter hensikten, sier statssekretær Kristoffer Sivertsen i Justis- og beredskapsdepartementet. Foto: Justisdepartementet

Statssekretær Kristoffer Sivertsen viser til at Justis- og beredskapsdepartementet forvalter en rekke sentrale ordninger, som skal sikre rettssikkerhet og grunnleggende rettigheter, herunder rettshjelpsordningen og juridisk bistand i straffesaker.

- Uavhengige og objektive analyser av ordningene bidrar til å gi departementet grunnlag for å vurdere hvorvidt ordningene fungerer etter hensikten, hvorvidt de er effektive, om offentlige midler brukes på en god måte og om det bør gjøres endringer i regelverket, sier han.

Departementet mener det derfor er viktig å finansiere forskning- og utredningsoppdrag som gir økt kunnskap om viktige områder innenfor deres ansvarsområde.

- Innspill fra bransjeorganisasjoner som Advokatforeningen er svært verdifullt, men kan ikke erstatte uavhengige forsknings- og utredningsoppdrag. Vi vil imidlertid understreke at vi har tett og god dialog med Advokatforeningen i tilknytning til flere pågående prosesser i departementet, særlig i arbeidet med ny advokatlov, avslutter han.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.