Equinor har gitt seg selv munnkurv om Martin Linge-prosjektet fram til
tall for overskridelsene kommer i statsbudsjettet for 2020 mandag.

Ifølge Stavanger Aftenblad (krever abonnement) er skandaleprosjektet i ferd med å følge i Vår Energis Goliats fotspor (Goliat sprakk med over 18 milliarder kroner).

Prisen på prosjektet er sprukket med hele 17,4 milliarder kroner (2018-kroner) fra prosjektet ble vedtatt i 2012, og hadde ved fjorårets framleggelse av statsbudsjettet en ny pris på 47,1 milliarder kroner (2018-kroner), en sprekk på 59 prosent, skriver Stavanger Aftenblad.

Les også: Folket har talt: Superveien E39 vinner Sløseriprisen 2018

Mandag kan dette øke ytterligere når nye tall legges fram. Martin Linge-utbyggingen kan dermed bli en av de aller største skandaleutbyggingene på norsk sokkel i moderne tid.

Nye prisanslag og nytt tidspunkt for oppstart for Martin Linge-prosjektet legges fram i forslag til statsbudsjett for 2020 førstkommende mandag. Før den tid har Equinor gitt seg selv munnkurv på alle spørsmål som har med Martin Linge å gjøre.

Les også: Byggeskandalen: Stortinget saksøker for 125 mill. - motparten tilbyr ni mill.