Gå til sidens hovedinnhold

- Aker-avtalen kan bli annullert

- Den må enten nullstilles eller behandles i generalforsamlingen, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Onsdag klokken 17 innkalte Brustad til nok en pressekonferanse om den omstridte Aker-saken.

Også tirsdag holdt Brustad en pressekonferanse om saken, der hun presenterte hvem som skal granske de juridiske sidene rundt transaksjonene da Aker Solutions kjøpte flere selskaper og deler av selskaper fra Aker-konsernet.

- Jeg må ha klarhet i det som har skjedd. Jeg vil til bunns i saken, og jeg synes det er krevende at det stilles spørsmål både ved verdifastsettelsen og om beslutningsprosessen sådan, sier Brustad på pressekonferansen onsdag.

Brustad sier det er særlig to sider ved denne saken hun er opptatt av.

- Det ene er om disse transaksjonene er forretningsmessig gode for Aker Solutions og i tråd med alle aksjonærenes interesser. Og det andre er om prosessen er gjort riktig, sier handels- og næringsministeren.

- Frustrasjon og irritasjon
Brustad er ikke i tvil om at saken har vært behandlet dårlig.

- Når det gjelder prosessen mener jeg det har vært en uryddig prosess. Jeg vil uttrykke både frustrasjon og irritasjon over at vi, staten, ikke er tatt med på råd i en sak som skulle vise seg å bli så stor. Som kjent er det tre store eiere i Aker Holding, som eier 40 prosent av aksjene i Aker Solutions. Alle fornuft tilsier at vi som deleier i Aker Holding burde vært med, sier Brustad.

Hun sier at de eksterne selskapene som er hentet inn for å granske de juridiske sidene ved handelen, advokatfirmaene Selmer og Simonsen, har jobbet intenst siden de fikk oppdraget.

- De konklusjonene de har kommet fram til viser at det er stor tvil om at saken er behandlet på riktig måte, og mye taler for at den skulle vært behandlet for generalforsamlingen i Aker Solutions. Det er også slik at når det er tvil, er det uansett god selskapsledelse å ta saken i generalforsamlingen. Med andre ord, staten mener at denne saken skulle vært forelagt generalforsamlingen i Aker Solutions for behandling, sier Brustad.

- Avtalen ikke bindende
Siden dette ikke har skjedd, kom saken heller aldri til behandling i styret i Aker Holding.

Hun påpeker at avtalen dermed kan være ugyldig.

- Så lenge denne saken burde vært i generalforsamlingen, så er også konsekvensen at inngåtte konsesjonsavaler ikke er bindende. En slik usikkerhet kan ikke et selskap som Aker Solutions leve med. Jeg forutsetter at partene rydder opp i dette snarets mulig, sier Brustad videre.

Hun mener selskapet har to alternativer:

- Det er enten å gå tilbake til start, å nullstille disse transaksjonene, eller å forberede saken for behandling i generalsforsamlingen til Aker Solutions, sier Brustad.

Hun sa at de tidligere onsdag har engasjert megerhuset Pareto Securities for å gå gjennom de finansielle sidene ved transaksjonene.

- Jeg skal ikke i dag trekke noen konklusjoner om transaksjonen, om den er riktig eller gal. Men jeg konstaterer at det var mye negative reaksjoner i markedet da dette kom ut. Derfor vil vi meget raskt gå gjennom de sidene ved saken, sier Brustad.

Kjøll var informert
Det var søndag at Brustad opplyste at hun ønsker en gransking av transaksjonene mellom Aker og Aker Solutions.

Regjeringen ble først informert om avtalen 30. mars.

Dette til tross for at Berit Kjøll, som er Næringsdepartementets oppnevnte styremedlem i Aker Holding, var informert om handelen allerede i september i 2008. På spørsmål om nærings- og handelministeren har tillit til Kjøll, svarte Brustad:

Tillit til styret
- Så lenge styret sitter, så har vi tillit til de som sitter der. Men jeg regner med at alle er villige til å snu alle steiner for å få klarhet. Det som haster aller mest nå er å rydde opp i denne saken, sier Brustad.

Hun uttrykker sterk misnøye over ikke å ha bli informert før i forrige uke.

Høyre krever oppvask
- Dette er en så stor sak at det burde vært opplagt for alle at vi som eiere burde vært involvert i denne saken minst for mange uker siden. Det vi ble var å bli orientert på et meget overordnet nivå for en uke siden. Det er jeg svært misfornøyd med, sier Brustad.

Høyre krever nå en full oppvask om saken i Stortinget etter påske.

Kommentarer til denne saken