I fjor lanserte Kjell Inge Røkkes Aker investeringsselskapet Aker Horizons og de to grønne satsingene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture.

Sistnevnte er et rendyrket CCS-selskap som vil levere og drive karbonfangstanleggene - i tillegg til å tilby transport og lagring av CO2-gassen for dem som kjøper tjenestene.

Mandag morgen presenterte Aker Carbon Capture tallene for tredje kvartal, som viser at:

  • Selskapet økte inntektene med 32 millioner kroner fra forrige kvartal til 101 millioner kroner for kvartalet.
  • Kostnadene og utgiftene økte også - og Aker Carbon Capture tapte 55,7 millioner kroner i kvartalet. I forrige kvartal tapte selskapet 48,5 millioner kroner.

Tapene er knyttet til høyere aktivitet, teknologiutvikling, digitalisering og internasjonal vekst. Det skjer samtidig som prosjektene foreløpig ikke leverer de store inntektsstrømmene.

Enorm interesse

Røkkes karbonfangst-selskap har peilet ut fire store satsingsområder hvor Aker Carbon Capture kan tjene penger på å fange andre bedrifters CO2:

  • Produksjon av sement står for mellom seks og syv prosent av verdens CO2-utslipp, og det finnes 2.000 sementanlegg rundt omkring i verden.
  • Avfallsforbrenningsanlegg - bare i Europa finnes det 400 slike anlegg.
  • Gasskraftverk stod for 23 prosent av verdens strømproduksjon i 2019 og er i dag blant de største utslippspunktene i Europa.
  • For å produsere blått hydrogen trenger man karbonfangst- og lagring for å skille ut CO2-gassen og transportere og lagre denne for å stå igjen med rent hydrogen.

- Vi ser tydelige tegn til akselerasjon i karbonfangst-markedet globalt, og vi fortsetter å posisjonere selskapet til å bli ledende innenfor en viktig og hurtigvoksende industri, sier administrerende direktør Valborg Lundegaard i en melding.

Aker Carbon Capture og administrerende direktør Valborg Lundegaard har ambisiøse og svært konkrete mål: Selskapet skal sikre kontrakter som gir fangst av ti millioner tonn CO2 årlig innen utgangen av 2025. Det er tilsvarer en femtedel av alle norske utslipp i 2020.

- Ja, det er ambisjonen. Vi er i en situasjon er der vi må fange og lagre 2.400 millioner tonn CO2 innen 2040 for å nå klimamålene. I tillegg kommer energieffektivisering og fornybar energi, fortalte Lundegaard til Nettavisen i september.

Ser til Europa

Bare i Europa finnes det rundt 700 betydelige utslippskilder som Aker Carbon Capture ser på som potensielle kunder.

Så langt har selskapet inngått avtaler og partnerskap på tvers av flere industrier og land:

  • I Breivik i Norge skal selskapet etter planen bli verdens første til å fange og lagre CO2 på en sementfabrikk. Kontrakten har en verdi på rundt 1,7 milliarder kroner. Fangsten skal startet i 2024.
  • Selskapet har inngått et partnerskap med Viridor, en av Storbritannias største aktører innen avfallshåndtering. Planen er at Aker Carbon Capture skal levere karbonfangst til fem av Viridors anlegg. Røkkes karbonfangstselskap gitt til værs på børs etter at avtalen ble kjent i forrige uke.
  • Aker Carbon Capture har også signert en avtale med nederlandske Twence om karbonfangst på et forbrenningsanlegg i Hengelo i Nederland. EU har støttet prosjektet med nær rundt 140 millioner kroner. Prosjektet har forventet oppstart i slutten av 2021.
  • I tillegg har selskapet intensjonsavtaler med Ørsted, Microsoft, BIR i Bergen og Forus Energi/Lyse i Stavanger om å utforske muligheter for karbonfangst.

Mye prestisje og entusiasme er knyttet til fangst, transport og lagring av CO2. Men i likhet med andre typer ny teknologi, er karbonfangst- og lagring forholdsvis dyrt.

- Vi må få ned kostnadene. Nå har vi lagt forholdene til rette, og det er opp til kundene å ta en beslutning for at det skal være enklere. Vi setter i gang en rekke initiativer for å sikret at kostnadene går nedover, sa Aker Carbon Capture-sjef Lundegaard til Nettavisen i september.