Investeringsselskapet Aker (se lenger ned) oppgir hvert kvartal utviklingen i det de mener er de reelle verdiene i selskapet, såkalt verdijustert egenkapital.

Disse verdiene kan avvike fra markedsverdien av selskapet som fremkommer på Oslo Børs, noe de klart har gjort i år. Aksjeanalytikerne gjør de samme vurderingene og det de kommer frem til der, er som regel utgangspunktet for kursmålet de opererer med.

Aker skriver i en børsmelding fredag morgen at verdien av selskapet steg med hele 14,4 milliarder i andre kvartal til 66,9 milliarder kroner. Kjell Inge Røkkes andel av dette tilsvarer 45,6 milliarder.

Les også: Gikk til sak mot Røkke-eide Aker BP: - Vi fikk gjennomslag på alle punkter

Klart slått

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg fra 1. april til 30. juni med 5,8 prosent, slik at Aker-verdiene i kvartalet utviklet seg langt bedre enn børsen generelt med en oppgang på 27 prosent.

Den verdijusterte Aker-kursen vurderes ved halvårsskiftet til hele 901 kroner, langt over børskursen. Ved utgangen av mars ble de reelle verdiene per aksje vurdert til 838 kroner, ved årsskiftet til 718 kroner. Men justert for utbytte falt børskursen til Aker med 1 prosent i foregående kvartal.

- Brent-prisen har sett en sterk gjeninnhenting i første halvdel av året, mens det har vært mer volatilt for grønne aksjer. Men Akers suksess i energiskiftet måles ikke i dagens innhøsting men i frøene som er plantet, uttaler Aker-sjef Øyvind Eriksen i børsmeldingen.

Les også: Kristian Røkke leder Akers nye milliardsatsing: – Helt fantastisk å bli en del av

Robust

Aker prioriterer nå på utvide selskapets omfattende industrielle erfaringer og kunnskap for å tåle turbulente tider. Det betyr at porteføljen skal ha en robust kapitalstruktur og likviditetsreserver og å bygge en solid og kompetent organisasjon.

I første kvartal ble storeier Kjell Inge Røkke 6 papirmilliarder rikere på sine Aker-verdier.

Kjell Inge Røkke eier gjennom sitt selskap TRG Holding 68,2 prosent av aksjene i Aker ASA, 50,67 millioner aksjer.

Aker er et industrielt investeringsselskap med store eierandeler i selskaper som Aker BP, Aker Solutions, Aker Biomarine, Akastor og Ocean Yield og Aker Horizons.

Aker skriver i børsmeldingen at verdien av Akers industriportefølje økte i andre kvartal med 5,6 milliarder kroner til 71, 9 milliarder. I første halvår vurderes verdistigningen til hele 15,1 milliarder. Investeringsporteføljen i konsernet var ved halvårsskiftet vurdert til 7,6 milliarder. Det er ned 4,3 prosent fra første kvartal.

Les også: Røkkes Aker Solutions får gigantkontrakt

Dabbet av

Ved børsslutt torsdag var markedsverdien av Aker 47,3 milliarder kroner. Hittil i år har Aker-aksjen steget med 13,8 prosent (se grafen under), men oppgangen var som grafen viser mye høyere på begynnelsen av året. Aker mener altså at det ligger betydelige merverdier i konsernet enn det som er gjenspeilet i børskursen.

Ut fra gårsdagens børsverdier er Røkkes Aker-formue på 32,27 milliarder kroner. På bladet Kapitals liste over de 400 rikeste i september i fjor ble hans totale, reelle formue beregnet til 27,5 milliarder.

Siden den gang har børsene og Aker steget betydelig i verdi. Den kraftige børsoppgangen for Aker startet i slutten av oktober 2020.