Toppsjefen i det Kjell Inge Røkke-dominerte selskapet er en av de best betalte lederne på Oslo Børs. Med en total godtgjørelse i fjor på 1,97 millioner dollar, tilsvarer det en samlet årslønn på 16 millioner kroner.

Hele 9,6 millioner av dette, 1,19 millioner dollar, var bonusutbetalinger. Fastlønnen til Hersvik var i fjor på 783.000 dollar, snaue 6,4 millioner kroner.

I 2017 gjorde Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik et gigantisk lønnshopp fra 12,4 til 16 millioner kroner i lønn og bonuser. Fjorårets avlønning er derfor på nivå med 2017.

Fusjon

Etter oljeprisfallet i 2014 bestemte Kjell Inge Røkke og Aker seg for å satse tungt på å bygge opp et stort norsk oljeselskap. Aker BP ble til i 2016 etter en fusjon mellom Det norske oljeselskap og oljeselskapet BPs norske virksomhet.

Før sammenslåingen med BP, hadde Det norske i tur og orden kjøpt Marathon Oils norske virksomhet i 2014, Premier Oil i 2015 og Svenska Petroleum samme år. I 2017 kjøpte Aker BP opp Hess Norge.

Store planer

Aker BP er utvilsomt et oljeselskap med store ambisjoner: På kapitalmarkedsdagen la Hersvik og co fram planer om å tredoble oljeproduksjonen innen 2025 med dagens portefølje.

Aker BP økte også utbyttet til 750 millioner dollar i stedet for 550 (fra 450) millioner, som først ble varslet i en opptrappingsplan. Etter det skal utbyttene fortsette å øke med 100 millioner dollar årlig.

Selskapet har også som mål om å tjene penger med en oljepris på 7 dollar per fat gjennom effektivisering og digitalisering. I år har selskapet et produksjonskostnad på 12,5 dollar per fat - noe som også er svært lavt.

Aker BP eier 11,57 prosent av Johan Sverdrup-feltet, som etter planen vil komme i produksjon i siste kvartal i år.