ARENDAL (Nettavisen Økonomi): - Olje vil være en viktig næring i Norge i flere tiår fremover.

Akers konsernsjef Øyvind Eriksen, og en av Kjell Inge Røkkes aller nærmeste medarbeidere, er helt klar når Nettavisen Økonomi møter ham under Arendalsuka.

- Aker har ingen planer om å gå ut av olje og gass. Vi har vært der i over 50 år, og ambisjonen i overskuelig fremtid er å drive olje og gass til en lavest mulig produksjonskostnad og med lavest mulig utslipp. Så vil tiden vise hvordan markedene utvikler seg og skaper utviklingsmuligheter også for olje i Aker-konsernet, sier Eriksen.

- MDG og AUF har tatt til orde for en sluttdato for norsk oljeproduksjon, hva sier du til det?

- La markedet bestemme, er det korte og konsise svaret.

Les også: Sjeføkonom advarer mot norsk oljestans: - Vil gi mer skade på miljøet

Unike ressurser

- Vil andre land ta over hvis Norge slutter å lete etter mer olje og gass?

- Satt på spissen, er det sikkert riktig. Men den viktige diskusjonen er hvordan Norge kan mobilisere sine unike resurser, kompetanse og teknologi for å bidra til at olje- og gassindustrien drives på en mer bærekraftig måte, svarer Eriksen.

- Om Norge kutter ut sin oljeproduksjon, vil det i hvert fall ikke utgjøre noen forskjell i arbeidet med å få ned utslippene globalt. Men for et selskap som Aker vil den praktiske tilnærmingen være å samarbeide med oljeselskapene om å dekarbonisere olje- og gassvirksomheten.

Eriksen sier de skal inspirere Aker-bedriftene og andre bedrifter til å satse mer på fremtidsrettet grønn teknologi.

Les også: Solheim snur ryggen til MDGs mål om oljestans innen 2035: Man må endre tankegangen

God dialog

- Hvordan tolker du den politiske debatten om oljenæringens fremtid, frykter du et regjeringsskifte?

- Aker har en god dialog med alle politiske partier. For oss er det viktigste å sikre at de forstår hvordan vi driver virksomheten og hvordan vi ønsker å utvikle den. De oppgavene som samfunnet står overfor, løses ikke av enkeltaktører og enkeltland, men i samarbeid, svarer Eriksen diplomatisk.

- Er det en marerittregjering sett fra Akers side?

- Vi har forventninger om at den regjeringen som blir valgt, kommer til å ønske industriutvikling og sysselsetting og verdiskapning i Norge. Aker vil bidra til det, er igjen det diplomatiske svaret.

Røkke-dominans

Aker ASA (se faktaramme nedenfor) er eid av Kjell Inge Røkke med 68,2 prosent gjennom hans investeringsselskap TRG. Eriksen sier Røkke står fullt og helt bak den utviklingen og strategien de har i Aker.

- Den tar utgangspunkt i det vi kan og hvem vi er. Ressurser fra olje- og gassdelen i Aker bygger spennende selskaper, ikke bare innenfor fornybar og grønn teknologi, men også spennende industrielle programvarevareselskaper som Cognite og Alize. Det mener vi er en stor bidragsyter til å drive mer effektivt og å få ned utslippene i industrien fremover.

- Er gass en nødvendig mellomløsning for omstilling til det grønne skiftet?

- Ja, gassinfrastrukturen i Europa er bygd opp gjennom over hundre år og er en bærebjelke i hele energibalansen i Europa. Det vil også være et viktig bidrag til den grønn omstillingen.

Les også: IEA-rapporten får slakt: Raserer naturområder tilsvarende ti ganger Norge

Kvantesprang

- Og hvor står Aker nå i denne omstillingen?

- Aker gjorde et kvantesprang 2020 ved etableringen av Aker Horizons. Dette er vår vekstplattform for satsing på fornybar energi og grønne teknologiområder. Starten var vårt eierskap i Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind, to selskaper som ble skilt ut fra Aker Solutions, svarer Eriksen.

Han sier oppkjøpet av fornybarselskapet Mainstream i Irland, med virksomhet i elleve land, ga Aker Horizons en internasjonal posisjon innen vindkraft og solenergi. I år er Aker Clean Hydrogen etablert som en spydspiss på hydrogen.

- Rainpower er kjøpt for å ta en posisjon innen vannkraftteknologi. Aker Horizons er i tillegg største aksjonær i REC Silicon. I løpet av ett år er Aker Horizons blitt Akers nest største investering målt i verdi.

Les også: Klimarapport setter full fyr på oljedebatten

Hundre milliarder

Eriksen sier at Aker Horizons har en ambisjon om å ha investert hundre milliarder norske kroner i grønn teknologi innen 2025. Målet er å bygge opp en portefølje tilsvarende 10 gigawatt (10 milliarder kilowatt), fange CO2 og begrense CO-utslippene med 25 megatonn (25 millioner tonn, red.anm.).

- Så det er en stor og viktig satsing og et kraftfullt ben å stå på for Aker fremover. Det blir en fin balanse mellom de grønne sektorenes bidrag til verdiskapningen til Aker og de mer tradisjonelle sektorene.

- Det gjelder både kapital, kompetanse, nettverk og muligheter. Vårt oljeselskap Aker BP er fremdeles den største virksomheten målt i verdi og vil fortsette å være det. Men Aker BP representerer også et viktig bidrag til den grønne omstillingen, sier Eriksen.

Fra brunt til grønt

Bidraget skjer dels i form av kapital og gode utbytter fra oljeselskapet. Det reinvesteres enten i fornybar energi og grønn teknologi, men også i kompetanse og muligheter.

- Aker BP etterspør noen av løsningene, og sist, men ikke minst, skjer bidraget med forretningsforbindelser og relasjoner som vi vil samarbeide med. Et eksempel er offshore vind, hvor vi har etablert et fellesprosjekt med BP og Statkraft.

- Når vil de grønne sektorene være den viktigste verdidriveren i Aker-konsernet?

- Det er det ikke mulig å forutsi. I mange år fremover vil det være et samspill mellom olje og gass og fornybar energi i Akers portefølje. Vi rendyrker våre selskaper. Det skiller Aker fra en del andre virksomheter.

Les også: Vil ha slutt på oljeleting umiddelbart: - Dårlig etikk og dårlig butikk

Enormt energibehov

- Er havvind den beste erstatningen på sikt for olje?

- Det er ikke ett svar på det spørsmålet. Det er en enorm vekst i etterspørsel i energibehovet i verden, og behovet må dekkes av ulike kilder. Ulike land har ulike naturressurser og utgangspunkt, så det må bli en kombinasjon av alle fornybare kilder.

Konsernsjefen er klar på at Aker må konsentrere seg til områder der de har konkurransefortrinn. Han sier at gjennom 50 år i olje og gass er teknologi og drift til havs en viktig kompetanse i Aker-konsernet.

- Havvind generelt, og flytende havvind spesielt, er noe som passer veldig godt for Aker. Vi forventer at kostnadene vil falle, men det betinger at vi får bygge ut prosjektene i stor skala, slik at også flytende havvind kan industrialiseres.

Akers konsernsjef er opptatt av å overføre kompetansen de har fra olje og gass over til de nye grønne teknologiene.

Les også: Kjell Inge Røkke fikk varsel før torpedo ble løslatt fra fengsel

­40 prosent

- Ja, det sies at ved utbygging av et havvindprosjekt er ca. 40 prosent av innsatsfaktorene overførbare fra olje og gass. Havvind er et veldig godt eksempel på et fornybart segment som vil være viktig fremover, og som olje- og gassindustrien bør og kan utvikle.

- Det skyldes både kompetanse og elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner. For å skape et marked nær vindmølleparkene og en solid motpart for finansiering av prosjektene, kan du øke havvindutbyggingen på en måte som verden trenger.

- Det er hevdet at en elektrifisering av norske oljeplattformer vil være et pengesløseri uten klimaeffekt?

- Jo, men du må elektrifisere sokkelen på et vis om bidrar til å akselerere havvindutviklingen, som er en kommersiell del av den grønne omstillingen. Da har du ikke bare elektrifisert oljeplattformer, men også bidratt til å bygge ny industri og få ned utslippene på et vis som er kraftfullt og fremtidsrettet, parerer Eriksen.

Lav utnyttelse

Det er ikke til å komme utenom at både sol- og vindkraft har en lav energiutnyttelse, anslagsvis 30-40 prosent. Aker-sjefen mener løsningen på det er hybridprosjekter, hvor du kombinerer fornybare ressurser der de ligger med en mer stabil balansekraft.

- Norge har det unike utgangspunktet at vi er selvforsynt med vannkraft og kan videreutvikle den sektoren til å bli den balansekraften for deler av Europa. I Aker jobber vi her sammen med Statkraft og BP med det sørlige Nordsjø-prosjektet.

- Det er nettopp det som er poenget, at Statkraft kan levere vannkraft som balansefaktor der vindmøller ikke kan levere tilstrekkelig kapasitet, sier Aker-sjefen.

Hydrogen

Han vil også ha en økt satsing på hydrogen. Eriksen tror det er vanskelig å nå utslippsmålene uten at hydrogen og grønn ammoniakk blir en energibærer langt utover det de er i dag.

Mandag denne uken lanserte Statkraft, Aker og Yara et grønt ammoniakkprosjekt på Herøya, kalt Hegra. Det skal gi en dekarbonisering av Yaras anlegg på Herøya og fjerne 800.000 tonn med CO2 i året. Tre industrilokomotiver går dermed sammen om å kutte et av Norges største utslippspunktene av CO2 til null.

- Samtidig bygger vi et 450 megawatt hydrogenanlegg. Det vil bidra til industriutvikling innenfor hydrogen og ammoniakk som får store ringvirkninger,

- For å nå klimamålene er hydrogen og grønn ammoniakk en forutsetninger. Det krever raske avklaringer om rammebetingelser, tempo i beslutninger og samarbeid mellom myndigheter og bedrifter i hele verdikjeden, sier Aker-sjefen.

For dyrt

Enkelte har tatt til orde for at vi må satse på kjernekraft for å nå utslippsmålene, og fordi kjernekraft har en veldig høy energiutnyttelse. Eriksen har ikke så stor tro på det, også ut fra den historiske motstanden.

- Aksept i befolkningen og kostnadsnivået er to hindre som må passeres før kjernekraft igjen blir en energikilde i stor skala, sier han.