Gå til sidens hovedinnhold

- Aker skjulte milliardkjøp

Aker fortalte om miniselskap, men skjulte kjøp av fire bedrifter med 850 ansatte. Det hevder næringsminister Sylvia Brustad.

Etter planen må det delvis statseide selskapet Aker Solutions ut med 1,3 milliarder kroner til Røkke-dominerte Aker ASA om to dager.

Den 1. mai - på Arbeidernes internasjonale kampdag - skulle første avdrag av betalingen for de fem omdiskuterte kjøpene forfalt.

Men planen er nå forandret, og betalingen er utsatt til slutten av mai.

Næringsministerens ferske utredning til Stortinget viser at der er lite å krangle om når det gjelder Aker Oilfield Services, med 40 ansatte.

Derimot mener departementet at de fire andre kjøpene - av selskaper med over 850 ansatte - ble holdt skjult for staten helt til kvelden før de ble banket igjennom.

Les også: - Ikke vent, Brustad!
Kommentar: Tvangsgift med Røkke

Uproblematisk storsalg
Økonomisk er den største biten i salget fra Aker og Røkke til Aker Solutions og staten overtakelsen av Aker Oilfield Services. Selskapet driver vedlikehold av oljebrønner på havbunnen, og Aker Solutions har arbeidet i nesten ett år med å få på plass handelen.

Den er grundig behandlet i Aker-systemet og investeringen på totalt 880 millioner kroner kom ikke som noen overraskelse på noen.

Selskapet har 40 ansatte, og gikk med underskudd både i 2007 og 2008.

Eneste uavklarte spørsmål er prisen.

Fortalte ikke om storhandler
Næringsministeren går i detalj gjennom møtene mellom departementet og Aker-systemene i vinter, og legger vekt på at det ikke ble sagt et ord om at det Røkke-dominerte selskapet også skulle selge flere andre store selskaper til Aker Solutions.

Så sent som 13. mars holdt Akers konsernsjef Øyvind Eriksen et møte med departementet og de svenske eierne. Her fortalte han bare om Aker Oilfield Services, ifølge Brustad.

- På møtet den 13. mars ble det ikke informert om de fire andre aksjetransaksjonene eller obligasjonslånet på 2 mrd. kroner, skriver Brustad.

Dette er selskaper med totalt 850 ansatte og Aker Solutions skulle betale over 1,1 milliarder kroner for selskapene;

HTML EMBED

50 % av Aker DOF Deepwater, 255 mill.

HTML EMBED
HTML EMBED

33 % av Odim, 513 mill.

HTML EMBED
HTML EMBED

100 % av Midsund Bruk, 88 mill.

HTML EMBED

I tillegg kommer 20 prosent av Aker Clean Carbon.

Brevbombe til Kjøll
Ifølge Næringsdepartementet fikk de ikke høre om det andre milliardkjøpet før det ble offentliggjort 1. april.

Men statens representant Berit Kjøll fikk en 160 sider lang epost av Akers finansdirektør Bengt Rem på kvelden 24. mars.

- Berit Kjøll har opplyst at hun åpnet e-posten og vedlegget om morgenen 25. mars 2009, før hun møtte departementet kl. 9. De fire andre aksjetransaksjonene var nye for henne og hadde ikke vært berørt i styret i Aker Holding AS, skriver Brustad.

- Berit Kjøll har opplyst at hun ikke fant det riktig å omtale de andre fire aksjetransaksjonene i dette møtet med departementet, skriver Brustad - angivelig fordi Kjøll følte seg bundet av at hun var innsider.

Les departementets versjon av hendelsene her:Transaksjonene mellom Aker og Aker Solutions

Les Akers versjon her:Redegjørelse fra Aker Solutions ASA

Et kvarters møte
Departementet fikk ikke nyss om milliardkjøpet før et kvarters møte med Øyvind Eriksen og Bengt Rem den 30. mars. Her ble deler av milliardtransaksjonen nevnt kort muntlig av Øyvind Eriksen.

- Departementet ga ikke uttrykk for aksept for transaksjonene eller selskapenes håndtering av prosessen, skriver Sylvia Brustad.

Samme dag ble milliardtransaksjonene nevnt som en orienteringssak i Aker Holding (der staten er medeier).

Pressemelding
Næringsdepartementet og Sylvia Brustad fikk ikke mer informasjon før Aker Solutions sendte ut pressemelding 2. april.

Meldingen sendte Aker Solutions-kursen rett ned med 15 prosent - eller med rundt 1,3 milliarder kroner. Mange analytikere mener at Aker Solutions betaler for mye for eiendelene og at man overtar forpliktelser for 3-5 milliarder kroner.

Slik fikk Nærings- og handelsdepartementet kunnskap om at den bebudede kunngjøringen blant annet omfattet opplysninger om at fire transaksjoner da var både avtalt og gjennomført, og at det også var avtalt en aksjekapitalforhøyelse, heter det i Brustads forklaring.

- For departementet ble det altså først i forbindelse med børsmeldingene klart at det dreide seg om til sammen seks transaksjoner mellom nærstående i Aker-gruppen av et betydelig omfang målt i verdi. På denne bakgrunn var det klart for meg at saken skulle ha vært gjenstand for en annen behandling i Aker Holding AS enn den som faktisk hadde funnet sted, mener næringsminister Sylvia Brustad.

Milliardbetaling
I slutten av mai forfaller første avdrag, og da må Aker Solutions ut med 1,3 milliarder kroner. Resten må betales i desember.

Sjekkene går hovedsaklig til Aker, der Kjell Inge Røkke eier nærmere 70 prosent.

Selv om det er datterselskapet Aker Solutiions AS som kjøper selskapene, er det morselskapet - børsnoterte Aker Solutions ASA - som hefter for gjelden.

Hvor milliardene skal hentes fra, er foreløpig ikke avgjort. Men Aker Solutions har informert om at de vil be eierne om lov til å ta opp et nytt obligasjonslån på to milliarder kroner.

Inntil det er vedtatt må Aker Solutions legge ut fra sin egen kasse.

Kommentarer til denne saken