Gå til sidens hovedinnhold

Aker-smell på 11,4 milliarder for Kjell Inge Røkke

Aker ASA fikk en verdismell på over 11 milliarder kroner på porteføljen i andre kvartal

Aker er et investeringsselskap (se nedenfor) med langsiktig eierskap i flere børsnoterte selskap. I andre kvartal mener Aker at den reelle verdien av det de eier falt fra 56,2 milliarder kroner til 44,8 milliarder, altså en nedgang på 11,4 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke eier ca. 68 prosent av Aker ASA.

I andre kvartal tjente Aker ASA 566 millioner kroner, over en halvering fra 1173 millioner i tilsvarende kvartal i 2018. Halvårsresultatet er ned fra 1438 millioner kroner til 1344 millioner. Kjell Inge Røkke eier drøyt 68 prosent av Aker ASA.

Aker-sjef Øyvind Eriksen er imidlertid fornøyd med resultatet i første halvår, til tross for den kraftige verdinedgangen i andre kvartal.

God fremgang

- Totalt ser vi en god og betydelig fremgang i porteføljen. Lete- og produksjonsselskapene har vist at utvinningsaktivitetene er viktige for en fortsatt verdiskapning, sier Aker-sjefen, og trekker frem et nylig større oljefunn for Aker BP. Det gir ifølge Eriksen grunnlaget for en solid produksjonsvekst i selskapet.

- Som en aktiv eier blir vi påminnet om å holde en stødig kurs, der vi konsentrerer oss om våre langsiktige mål og bruker tiden på våre ekte verdidrivere, sier Aker-sjefen.

I første kvartal satt Aker ASA igjen med et driftsresultat før avskrivninger og renter på -68 millioner dollar, men et overskudd før skatt på 266 millioner dollar, snaue 2,3 milliarder kroner med dagens valutakurser.

Analytikerne utarbeider ikke egne estimater for Aker ASA, ettersom selskapet er et investeringsselskap som investerer i andre selskaper. To av disse selskapene er oljeserviceselskapene Aker Solutions og Akastor, som la frem regnskapstall tirsdag.

Åtte børsnoterte selskap

Aker ASA eier direkte eller indirekte største eier i åtte selskaper på Oslo Børs, der de industrielle investeringer omfatter eierskapet i Aker BP, Aker Solutions, Akastor, Kværner, Ocean Yield og Aker BioMarine.

Det sistnevnte selskapet er ikke børsnotert. Ser vi på de fem andre selskapenes resultater før skatt i andre kvartal, er de som følger:

- Aker BP: 268 millioner dollar (2,3 milliarder kroner)
- Aker Solutions: -20 millioner kroner
- Akastor: - 26 millioner kroner
- Kværner: 92 millioner kroner
- Ocean Yield: 9,1 millioner dollar (78 millioner kroner)

Les også: Røkkes høyre hånd tjente 28,6 millioner kroner

Det er altså bare oljeselskapet Aker BP som tjente noe særlig med penger. I første kvartal var da også Aker BP den klart største bidragsyteren til egenkapitalen i Aker ASA (her verdianslaget per første kvartal):


Anslagsvis 90 prosent av verdiene i Aker ASA kommer fra andre børsnoterte selskaper. Samlet omsetning i Aker og i selskaper hvor Aker er største eier, var ifølge hjemmesidene på over 70 milliarder kroner i 2018. I disse selskapene arbeidet det 28 000 ansatte, inkludert innleide. Om lag halvparten av de ansatte arbeider i Norge.

Nedslående

Men som Nettavisen Økonomi har skrevet tidligere, er kursutviklingen i Aker ASA det seneste året heller nedslående. I oktober 2018 var markedsverdien av investeringsselskapet 55 milliarder kroner, i dag er børsverdien 38 milliarder.

Ettersom Kjell Inge Røkke eier 68,2 prosent av selskapet, er hans verdifall de seneste ni månedene på 11,5 milliarder.

Kommentarer til denne saken