*Nettavisen* Økonomi.

Aksepterer null avkastning

Investorene låser nå tilsynelatende pengene i ti år uten avkastning, fordi de ikke tror på Norges Bank. Kl. 14 kommer rentemeldingen fra Svein Gjedrem.

02.02.05 13:02

I dag klokken 14 kommer det en ny rentemelding fra Norges Bank. Ingen av de ledende økonomiekspertene tror på renteendring i dag. Men de aller fleste tror på en oppgang i løpet av året.

Men markedsrentene viser at de som faktisk putter pengene sine i markedet, er langt mer tvilende til en renteoppgang.

De siste dagene har avkastningen ved å kjøpe tiårige norske statsobligasjoner (yield) falt til 3,8 prosent, et nivå man aldri før har sett i moderne tid.

Dette betyr at profesjonelle investorer er villige til å låse pengene sine i ti år for en årlig avkastning på 3,8 prosent.

Hvis man tror på Norges Banks mål om en langsiktig prisvekst på 2,5 prosent, gir det en avkastning etter inflasjon (realavkastning) på 1,3 prosent. I tillegg tar vil skatten (28 prosent) spise 1,064 prosentpoeng. Det betyr i klartekst at investorene synes det er greit med en avkastning etter inflasjon og skatt på 0,236 prosent i året de neste ti årene.

Tar man så med transaksjonskostnader og formueskatt (selv om det siste kan bli fjernet), så tjener man i realiteten ingenting.

Dette regnestykket gjelder dersom man sitter på obligasjonene til forfall. Man kan selge obligasjonene med gevinst underveis dersom rentenivået faller enda mer, fordi obligasjoner, som gir en fast rente, kan selges til en høyere kurs hvis det generelle rentenivået er lavere.

Poenget er: Investorene tror ikke på Norges Banks prismål, de tror både inflasjonen og rentene vil være på et lavt nivå lenge.

Ville ikke kjøpt
Sjeføkonom Kjetil Houg i meglerhuset Alfred Berg ABN Amro er uansett klar i sitt syn på hvor fristende dette tilbudet er.

- Jeg ville ikke kjøpt statsobligasjoner. Jeg villle heller satset på aksjer, sier han til TV 2 Nettavisen.

Houg peker på at den lave renten innebærer forventninger om ekstremt lav prisvekst og lave renter i langt tid. Dette hører normalt sammen med dårlige økonomiske tider. Han stusser på at aksjemarkedet derimot ser ut til å forvente en god økonomisk utvikling, og han tror det er aksjemarkedet som har rett, og at de lange rentene er for lave, for eksempel sett i forhold til den kraftige oppgangen i boligprisene i Norge.

- Renten i Norge vil bli satt opp raskere enn det obligasjonsmarkedet nå tror, mener Houg.

Han tror Norges Bank holder igjen renteøkningene for å unngå en markant oppgang i kronekursen, men mener det er korttenkt. - Det skaper bare nye problemer senere, sier Houg.

Dette skal du se etter
Han mener man i dagens rapport fra Norges Bank bør se nøye etter om sentralbanken fjerner en formulering som til nå har vært med om at man ikke vil heve renten før etter andre sentralbanker. Det siste tolkes gjerne som å gjelde den europeiske sentralbanken.

Houg mener selv at banken burde fjerne denne formuleringen, men han er usikker på om det faktisk skjer. Men dersom det skjer, tror han norske renter og kronekursen vil stige.

TV 2 Nettavisen følger rentemeldingen klokken 14.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.