Her finner du aksjesparekonto-kalkulatoren.

Aksjesparekonto-skatt ved uttak

Les mer om aksjesparekonto.

Legg først inn sparebeløpet og antall år du skal regne på.

Inflasjonen er nødvendig å legge inn for å beregne sparebeløpets utvikling i dagens pengeverdi.

Avkastning etter skatt:
Kalkulatoren regner avkastningen hvis hvert års resultat hadde vært skattlagt. I tillegg regner den ut hvilken avkastning etter skatt aksjesparekontoen har gitt. Det er skatteutsettelsen som gjør at avkastningen på aksjesparekontoen er høyere.

Sparebeløpet:
Kalkulatoren viser hva beløpet har vokst til, både før skatt er tatt hensyn til, og etter at det er trukket fra.

Nederst står det hva beløpet har vokst til etter skatt, i dagens pengeverdi (inflasjonsjustert).

Se også:

Lønnsomheten av aksjesparekonto

Markedsoversikt aksjesparekonto

Guide til aksjefond