Gå til sidens hovedinnhold

Aksjesparekonto - skatt ved uttak

Kalkulatoren beregner skatten ved uttak fra Aksjesparekontoen, og hva skatten blir hvis alt tas ut på en gang.

Her finner du kalkulatoren aksjesparekonto - skatt ved uttak

Om aksjekonto-kalkulatoren

Legg først inn saldoen på aksjesparekontoen i dag.

Opprinnelig innbetalt er beløpet du har innbetalt, fratrukket samlede uttak.

Uttak: Det beløpet du skal ta ut.

Beløp som skal beskattes: Den delen av uttaksbeløpet som skal beskattes.

Oppjustert skattegrunnlag: Skattegrunnlaget blir i 2019 og 2020 oppjustert med en faktor på 1,44, og beskattet med en sats på 22 prosent. I praksis er derfor skatten 31,68 prosent.

Latent skatt på hele saldoen: Skatten du må betale hvis hele saldoen blir tatt ut.

Les mer om aksjesparekonto.

Se også:

Lønnsomheten av aksjesparekonto

Markedsoversikt aksjesparekonto

Guide til fondskonto

Skatt på aksjer og utbytte

Kalkulatorer:

Aksjesparekonto - lønnsomhet
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Aksjebeskatningskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye skatt du får på årets aksjeresultat.