Bompengeopprøret har skapt panikk, og alle partiene er nå på flukt fra tidligere standpunkter om bompenger og bypakker.

Det er bare noen få dager igjen før Oslo åpner de 53 bomstasjonene, og i hovedstaden er det foreløpig stille før stormen. Men nå forsøker partiene å tåkelegge hva de egentlig har ment om bompenger.

Problemet er bare at samtlige partier har stemt for milliardprosjektene på Stortinget.

Sannheten er altså at alle partiene - også de som nå forsøker å unndra seg ansvar - har støttet forslagene:

  • Miljøpakke Trondheim: Enstemmig vedtatt i Stortinget
  • Bypakke Nord-Jæren: Enstemmig vedtatt i Stortinget
  • Oslopakke 3: Enstemmig vedtatt i Stortinget

Det finnes ett ørlite unntak: Da Bypakke Bergen kom opp til votering, stemte Rødts Bjørnar Moxnes imot. Men partiet stemte altså ikke imot de andre gigantprosjektene.

PRESISERING: Rødt var ikke representert på Stortinget da Bypakke Nord-Jæren ble vedtatt.

Du kan sjekke selv: Voteringene for Trondheim, Nord-Jæren, Oslo og Bergen (trykk på lenkene).

I år regner man med at bilistene vil betale 13 milliarder kroner i bompenger. De er altså pålagt en ekstraskatt for å finansiere offentlige investeringer. Navn med «pakke» indikerer at det dreier seg om mye mer enn vei.

For å ta et par eksempler:

  • I Oslo går 98 prosent av bompengene til sykkel- og kollektivformål.
  • Bypakke Nord-Jæren inkluderer en sykkelekspressvei til 1,1 milliarder.
  • Miljøpakke Trondheim har en sykkelekspressvei til 2,4 milliarder.

- Vi må se på om det er mulig å være mindre ambisiøse for å få ned bompengene, sa Senterpartiets nestleder Marit Arnstad i NRKs politiske kvarter i dag.

Arnstad nevnte spesielt sykkelekspressveien over Heimdalsmyra, et prosjekt på 19 kilometer sykkelvei til 2,2 - 2,4 milliarder kroner - eller rundt 125.000 kroner per meter sykkelvei.

Både samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og Marit Arnstad (Sp) tar til orde for å kutte omfanget i bypakkene for å få ned totalkostnadene, og dermed bompengene.

Det kan være gode forslag, men partiene deres har altså stemt for alle disse bypakkene når de har vært til votering i Stortinget og gått enstemmig igjennom.

Litt spesielt er at Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre ikke har vært personlig til stede ved noen av de viktige voteringene om bompenger. Også Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har vært fraværende ved flere av avstemningene.

Samferdselsminister Jon Georg Dale forsvarer bompengeveksten med at vi har fått mange nye veier og at staten totalt sett har tatt en større del av regningen. Han viser også til at bypakkene er noe man har ønsket lokalt.

Men det har kostet bilistene dyrt, og i år regner man altså med at det vil bli krevd inn rundt 13 milliarder i bompenger - blant annet til sykkelekspressveier.

Saken engasjerer Nettavisens lesere, som har skrevet mange leserbrev om bompenger. Her er noen korte glimt (du kan lese alle leserbrevene her - trykk på lenken).

Det er ille å se hvordan politikerne har fått herje med bilfolket før noen satte foten ned (Terje Johansen).

Anti bompenge-velgere vil bare ha den dårlige lufta i Oslo tilbake. (John Iversen)

Hvorfor kan ikke alle avgifter som kommer fra motorkjøretøy gå til vei og trafikk (Arve Hoel).

Mens partilederne Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum har vært borte under voteringene, så har altså partiene deres stemt enstemmig for bompenger - i likhet med et annet bompengekritisk parti, Fremskrittspartiet.

Også Miljøpartiet De Grønne, SV og Rødt har stemt for bypakkene i de avgjørende voteringene, med ett unntak, og det var Bergen, der Rødt brøt ut.

I et innlegg i Nettavisen i går skriver Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre at Fremskrittspartiets «bompengebløff er et av de største løftebruddene i nyere norsk historie»., og han viser til at Frp har stemt for alle bomstasjonene som nå kommer.

Jonas Gahr Støre har rett i det, men det gjelder altså også hans eget parti.

Felles for mange av partiene er at de nå er på desperat jakt etter nye standpunkter for å unngå velgernes vrede. Rødt foreslår eksempelvis at det skal bli slutt på alle nye veiprosjekter og forbud mot bompengefinansiering av vei.

Kattepinen er at det ikke finnes noen gratis lunsj. Skal man bygge motorveier, sykkelveier og bedre kollektivtilbud, så må noen betale. Og det er her politikerne har latt seg friste til å bygge mer enn de har råd til, kalle det et «spleiselag» og sende ekstraregningen til bilistene.

Her kan du lese hvor 2,4 milliarder tar veien: Utredning av sykkelepsressveg langs E6

Det finnes trolig bare en løsning som kan dempe gemyttene hos bompengemotstanderne: Staten må ta en større del av regningen.

Fremskrittspartiet vil ta 100 milliarder kroner fra Oljefondet, Arbeiderpartiet og SV vil heve statens bidrag til 70 prosent uten å si hvor pengene skal tas fra (økt skatt?), mens Rødt gjør det enkelt ved å fjerne veiutbyggingene, og da trenger man jo ikke bompenger.

Les mer: Her er forslaget til Bjørnar Moxnes

Det står i grunnen bare ett spørsmål igjen nå som partiene og politikerne snur kappen etter vinden: Hvis alle er så imot bompenger og bypakker - hvorfor blir de enstemmig vedtatt i Stortinget da?

PS! Hva mener du? Er bompenger en grei måte å finansiere sykkelekspressveier og kollektivtransport, eller ser du andre løsninger? Skriv et leserinnlegg!