Gå til sidens hovedinnhold

Altfor tidlig å avvikle elbil-fordelene - elbil må tvert imot gjøres mer lønnsomt

Når 90 prosent av bilparken forurenser, er det altfor tidlig å tenke på å sette opp skatter og avgifter for elbiler.

Når politikere kan velge mellom pisk og gulrot, er det lettest å ty til pisken. Samtidig ris de samme politikerne av en større bekymring for den overfylte statskassen enn for folk flests personlige økonomi.

Nå sier finansminister Jan Tore Sanner at han er åpen for å fjerne momsfritaket for elbiler etter 2021, og han får støtte på lederplass i flere aviser.

Problemet er at det er en dårlig idé, og at den kommer alt for tidlig gitt at man ønsker at så godt som alle nye norske biler skal være utslippsfri. Tallenes tale er enkel: For øyeblikket er bare 1/10 av den norske bilparken utslippsfri.

Riktignok vil vi snart runde 300.000 elbiler, men det monner så lite når det ruller 1,3 millioner bensinbiler og 1,3 millioner dieselbiler rundt på veiene.

Det er tverrpolitisk enighet om at vi ønsker flere utslippsfrie biler, og dette er også en nøkkel for at norske skal kunne innfri internasjonale utslippsmål. I tillegg til å bidra positivt til klimaregnskapet, så er det positivt for den lokale luftkvaliteten i de norske byene at bilene blir elektriske (eller går på hydrogen).

Elbilstøtten hjelper, men det går for sent. Og det er en illusjon å tro at bilkjøperne blir drevet av gunstige avgifter og kjøper elbil hals over hodet. Tvert imot viser tallene for juli at det ble solgt 9.800 nye biler i Norge. Av disse var 4.400 nullutslipp.

For å ta det med teskje: Tross lavere moms, billigere parkering, billig strøm, så velger et klart flertall fortsatt å kjøpe ny bil som går på fossilt drivstoff. Og så snakker noen om å avvikle elbilfordeler?

Det er ikke mange måneder siden milliardene satt løst når norske oljeselskaper ønsket statsstøtte for å utvinne nye oljefelt. Milliardene sitter tilsvarende løst når oljeselskapene får skattesubsidier for å elektrifisere sokkelen.

Hvis neste skritt er å gjøre elbiler mindre attraktive, så er det et nytt stort skritt i feil retning. Miljøpartiene på venstre og høyre side må protestere mot slike tanker og si klart og tydelig at først oppnår vi målet om at så godt som alle nye biler et utslippsfri, og først deretter kan vi diskutere avgiftsskjerpelser.

Her tipper jeg du tenker; han har garantert elbil selv. Og det er riktig - jeg har elbil, men det er mer uvisst hvordan elbilskjerpelser vil slå ut for dem som allerede har elbiler. Hvis det blir økt merverdiavgift på nye biler, vil trolig relativt nye stige i verdi. På den annen side nyter jo elbileiere godt av andre fordeler. Jeg er ikke så opptatt av fordelene dagens elbileiere har, så lenge tidshorisonten som ble lovet da man kjøpte bilen, blir holdt. Det er nykjøpene jeg er opptatt av. Det må bli mer lønnsomt å velge utslippsfritt og politikerne må holde det de lover.

Økonomiske skrivebordsteoretikere hevder at fritaket for merverdiavgift koster statskassen åtte milliarder kroner. Det bygger på en falsk forutsetning, nemlig at kjøpere av elbiler ville betalt 23 prosent mer for samme bil dersom avgiften ble hevet.

Forutsetningen er falsk fordi alternativet for svært mange ville vært en bensin- eller dieselbil i samme prisklasse. Når man tar hensyn til ladeproblemer og rekkeviddeangst, så er elbil mer trøblete å kjøre enn de forurensende bilene. Det enkle beviset er at flertallet fortsatt kjøper bensin- og dieselbiler. De finner altså ikke elbilstøtten gunstig nok til å ta de personlige omkostningene.

For mange er det en torn i øyet at momsfritaket også gjelder de dyre elbilene, men det er en ulogisk argumentasjon som bygger på misunnelse. La oss si at du har råd til en bil til en million kroner. Da kan du kjøpe en Tesla for den prisen, eller en annen luksusbil som kostet 813.000 kroner før merverdiavgift, og en million kroner etter.

Fjerner man den utskjelte «Tesla-fordelen», så vil kjøperne i dette segmentet velge en dyr forurensende bil i stedet. Fordelen med å knytte denne fordelen til merverdiavgiften, er at man gir samme relative puff til å kjøpe elbil i alle prisklasser. Det er fornuftig, og politikerne må ha evne til å styre igjennom tåkeprat om hvor mange milliarder staten støtter Tesla-eierne. Setter man et tak på eksempelvis 600.000 kroner for en ny elbil, så gjør man valget om å kjøpe fossildrevet bil tilsvarende mange milliarder kroner gunstigere.

Norsk elbilpolitikk har vært en suksess, men vi er langtfra i mål. Selv ikke kraftige stimulanser som avgiftslette, rett til å kjøre i kollektivfelt og billig parkering er nok til å friste flertallet til å kjøpe utslippsfri bil.

Hvis vi skal nå målet om at alle nye biler er utslippsfrie, så må det sterkere lut til. Enten må det bli mer gunstig å kjøpe elbil - for eksempel ved et statlig tilskudd - eller så må det bli mindre gunstig å kjøpe ny bensin- og dieselbil.

Pisk eller gulrot, altså.

Å kutte elbilstøtten nå er ikke bare feil timing, det er gammeldags tenking. Nærmest fossilt.

PS! Hva mener du? Bør vi kutte elbilfordelene før hele bilparken er elektrisk? Og er det for mye eller for lite elbilfordeler? Skriv et leserbrev!

Kommentarer til denne saken