Gå til sidens hovedinnhold

Altinex-pausen over

Her er meldingen aksjonærene i oljeselskapet Altinex har ventet på i nesten et døgn.

Den danske Energistyrelsen sendte onsdag ettermiddag ut en pressemelding som har ført til at handelen i Altinex-aksjen igjen er i gang.

Pressemeldingen inneholder de samme opplysningene som Energistyrelsen ga til NA24 iMarkedet tirsdag.

NA24 iMarkedets opplysninger om funnet av mer olje og gass i Syd Arne-feltet på dansk sokkel førte til at Altinex-aksjen steg kraftig tirsdag ettermiddag - før børsen stoppet handelen i aksjen.

Altinex-aksjen har siden vært suspendert fra handel i påvente av en melding fra Altinex og Energistyrelsen.

Nå er imidlertid Energistyrelsens pressemelding ute, og klokken 13.40 kom handelen i Altinex-aksjen i gang igjen på børsen. Aksjen åpnet på 1,70 kroner, ned 8 øre fra siste kurs før tirsdagens børspause.

Altinex vil i forbindelse med det pågående oppkjøpet av det private danske oljeselskapet Denerco bli eier av 6,56 prosent av Syd Arne-lisensen.

Funnet på Syd Arne er gjort i en avgrensningsbrønn boret 4,5 kilometer nordvest for produksjonsplattformen på Syd Arne. Den er boret med tre sidesteg, som alle påviste tilstedeværelse av olje og gass. Dette bekrefter den geologiske modellen for området.

Partnerskapet med operatøren Amerada Hess i spissen vil nå vurdere de betydelige mengdene med informasjon som ble innsamlet om forekomstene. Resultatet av vurdering kan første forventes offentliggjort senere etter operatørens ønske.

Det er operatøren på en olje- og gasslisens som styrer informasjonsstrømmen.

Brønnen RIGS-3 som ble boret av jackup-riggen Ensco 72 på 62 meters havdyp blir nå permanent plugget.Her er meldingen:
Succesfuld vurderingsboring på Syd Arne feltet

24. maj 2006

Amerada Hess ApS har som operatør for olieselskaberne i tilladelse 7/89 afsluttet vurderingsboringen Rigs-3 (5604/29-08) på Syd Arne feltet. Borearbejdet blev gennemført i samarbejde med DONG Efterforskning og Produktion A/S med boreplatformen ENSCO 72.

Syd Arne feltet producerer olie og gas fra Danien og Øvre Kridt kalksten. Produktionen af olie og gas fra feltet blev indledt i 1999.

Borearbejdet i Rigs-3 blev påbegyndt den 16. marts 2006 på positionen 56°06’52,062’’ N; 04°11’44,461’’ Ø (UTM zone 31: 6.219.601 N; 574.353 Ø) hvor vanddybden er 62 meter. Boringen vil nu blive lukket permanent.

Rigs-3 blev boret som en lodret boring ca. 4,5 kilometer nordvest for Syd Arne platformen og sluttede i 3156 meters dybde målt fra havoverfladen i kalk af Nedre Kridt alder. Der blev desuden udført i alt tre sideboringer til områder vest, nord og øst for overfladelokaliteten.

Rigs-3 og de tre sideboringer påviste tilstedeværelse af olie og gas i kalklagene, og bekræftede hermed den geologiske model for området. Der blev indsamlet meget betydelige informationer om forekomsten af olie og gas, og resultaterne skal nu vurderes nærmere.

Selskaberne i tilladelse 7/89 er:
Selskab Andel %

Amerada Hess ApS 57,47875

DONG Efterforskning og Produktion A/S 34,37500

DENERCO OIL A/S 6,56250

Danoil Exploration A/S 1,58375

Reklame

Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden