- Amedia kan ikke pålegge reiseforbud for ansattes fritidsreiser, men anmoder den enkelte om å overveie grundig om reisen bør gjennomføres i tråd med de anbefalinger som til enhver tid gis fra Folkehelseinstituttet (FHI), opplyser Amedia.

Les også: Nyhetsstudio: Coronaviruset

Reiseforbudet gjelder både for Nettavisen, som er eid av Amedia, alle lokalaviser eid av Amedia, og alle som jobber i Amedia-konsernet.

NRK har gjort lignende for reiser til Tsjekkia, ifølge VG. NRK-kommentatorene Ola Lunde og Andreas Stabrun Smith får ikke lov til å reise til Tsjekkia når skiskytterne skal gå verdenscup i Nove Mesto.

Medarbeidere i Amedia som allerede er på eller planlegger tjeneste- eller fritidsreiser til risikoområder, må melde fra til nærmeste leder om både reisemål, oppholdets varighet og returtidspunkt.

Når man kommer hjem igjen, er det visse hensyn den ansatte må ta.

- Medarbeideren skal i slike tilfelle ikke møte på jobb, eller representere Amedias selskaper eksternt i andre sammenhenger, inntil smittesituasjonen er avklart, er noe av beskjeden ansatte har fått.

Les også: SAS stanser alle flygninger til Nord-Italia

Det er imidlertid ikke bare reiser til områder hvor det er stor risiko for coronasmitte som frarådes.

- Amedias medarbeidere bes vurdere hvorvidt det er nødvendig å reise utenlands, eller om reisens hensikt kan oppnås på annen måte. For fritidsreiser vises det til de råd og anbefalinger som gis av Folkehelseinstituttet og Utenriksdepartementet til enhver tid, er beskjeden.