Ferd er et familieeid investeringsselskap som er eid av femte og sjette generasjon Andresen gjennom Ferd Holding AS.

Nå foreligger konsernregnskapet for Ferd AS, og koronaåret 2020 ble et nytt godt år for familieselskapet. Konserntallene viser at de totale inntektene økte fra 18,2 milliarder kroner i 2019 til 22,1 milliarder i 2020.

Kostnadene i perioden steg også som følge av økt aktivitet, men driftsresultatet økte fra 3,3 milliarder kroner til 4,7 milliarder. Før skatt var resultatet opp fra litt over 3 milliarder kroner til drøyt 4,2 milliarder.

Les også: Johan H. Andresen: - Effektivitet er nesten blitt et skjellsord i det offentlige

Enorm forskjell

Men skatteregningen i fjor ble behagelig lav. Av overskuddet før skatt utgjør skattekostnaden i regnskapet 215 millioner kroner. Det tilsvarer en effektiv skattesats på lave 5 prosent. Tilsynelatende burde skatten ha vært på 977 millioner (22 prosent selskapsskatt).

Hva har Ferd gjort for å trylle bort så mye skatt? Den desidert viktigste forklaringen er at Ferd-konsernet i fjor hadde store ikke-skattepliktige inntekter fra verdipapirer.

For 2020 utgjorde disse inntektene hele 654 millioner kroner, en økning på over 400 millioner fra 2019. Finansdirektør Erik Rosness i Ferd opplyser til Nettavisen Økonomi at de 654 millionene er inntekter som er innenfor den såkalte fritaksmetoden.

Fritak

Fritaksmetoden innebærer at aksjonærer som er selskaper, som hovedregel er fritatt for utbytte- og gevinstbeskatning på aksjer og andeler. På tilsvarende måte gis det ikke fradrag for eventuelle tap. Det forklarer blant annet den lave skatteprosenten til Obos.

Hensikten med fritaksmodellen er å motvirke kjedebeskatning, at overskudd ikke beskattes flere ganger. Inntektene er derfor ikke skattepliktige for Ferd og gjelder ifølge Rosness i hovedsak urealiserte gevinster.

Problemstillingen går rett inn i en av sommerens heteste skattedebatter. Arbeiderpartiet ivrer for å regne skatteprosent til de rikeste av urealiserte gevinster og tilbakeholdte overskudd (bak betalingsmur). Det skal vise at de rikeste betaler mye mindre skatt enn de burde.

Arbeiderpartiet stemte i 2006 for fritaksmodellen da den ble innført. Men nestleder Hadia Tajik i Ap skrev blant annet i et innlegg i januar 2020 i DN at hun var forundret av effekten dette fritaket fikk for de superrike. Ferd-konsernet hadde for øvrig i 2019 en effektiv skattesats på 16 prosent.

Johan Andresen jr. er en av Norges rikeste personer, men mye av verdiene er overført på de to døtrene Katharina og Alexandra. Disse eier 42,4 prosent hver av holdingselskapet, Johan Andresen jr. de resterende 15 prosentene. Styrelederen har likevel full kontroll kontroll over Ferd ved å ha en stemmeandel på 70 prosent.

Bladet Kapital beregnet i fjor høst den reelle formuen til Johan Andresen jr. til 35 milliarder kroner, inklusive ligningsformuen til døtrene.

Les også: Kanskje flytter Witzøe, men han tar neppe med seg oppdrettsanlegget utenfor Frøya

Nummer fem

Det førte han inn på femteplass på rikinglisten, kun slått av John Fredriksen (utflyttet), Odd Reitan, Johan Johansson (Norgesgruppen) og hedgefondsforvalter Ole Andreas Halvorsen (bosted USA).

Regnskapet for fjoråret viser samlede verdier i Ferd-konsernet for 50 milliarder kroner, en økning fra 42 milliarder i forveien. Det er naturlig nok en del gjeld i konsernet, men den bokførte verdiene av egenkapitalen - eiernes midler - var ved utgangen av fjoråret på hele 31 milliarder kroner.

Men, Ferd beregner i tillegg de antatt reelle verdiene i selskapet, den såkalte verdijusterte egenkapitalen. Denne er for fjoråret oppgitt til 41,2 milliarder kroner, altså en god del høyere enn Kapitals anslag.

En stor del av verdiene i Ferd-konsernet er i ikke-børsnoterte selskaper, der de bokførte regnskapsverdiene ligger lavere enn antatte markedsverdier. Det kan være merverdier som ikke fremkommer av de offisielle regnskapstallene.

Les også: Stordalen om formuesskatten: - Så jævla lite!

Kjøpte NRK-tomten

Mesteparten av Ferds investeringer er knyttet opp mot eierandeler i en rekke ulike selskaper, samt eiendom. Blant annet kjøpte Ferd i begynnelsen av 2020 NRK-tomten på Marienlyst for en minimumspris på 3,75 milliarder kroner.

I tillegg bladde Ferd opp 1,5 milliarder for den såkalte Trekanttomten mellom det nye Nasjonalmuseet og Aker Brygge.

Konsernsjef Morten Borge i Ferd hadde også et hyggelig fjorår, med 10,58 millioner i ordinær lønn og bonuser og 280.000 kroner i naturalytelser.