Gå til sidens hovedinnhold

Angrep DN i retten

Båtmegler Erik Øyes forsvarer gikk til knallhardt angrep på DNs arbeidsmetoder i røkkesaken i Oslo Tingrett torsdag.

Øye var en sentral person for Dagens Næringsliv da avisen sommeren og høsten 2001 rullet opp sertifikatsaken. Erik Øyes forsvarer, Tom A. Torkildsen, brukte hele 10 sider av sin prosedyredisposisjon til å angripe Dagens Næringslivs metoder, som i første rekke gikk ut over Øye.

- Journalistene har benyttet en metode som ikke står i proposisjon til forholdets karakter, og er dermed ikke rettslig gyldig, sa Torkildsen.

Fremprovosert handling
For å avsløre at det var mulig å kjøpe båtsertifikater uten å avlegge eksamen, tok Dagens Næringslivs journalist Erik Tumyr sommeren 2001 kontakt med Erik Øye under falskt navn for selv å kjøpe et båtsertifikat.

Torkildsen gjorde derfor et poeng ut av at Øye ikke ville begått noen ulovlig handling dersom ikke Dagens Næringsliv selv hadde fremprovosert dette. Videre mente han derfor at de punktene i tiltalen mot Erik Øye som har sin bakgrunn i kontakten med Dagens Næringsliv ikke kan brukes mot Øye.

- Journalistenes provokasjoner må behandles rettslig sett på samme måte som politiets. Handlingen ville ikke blitt begått, dersom ikke journalistene hadde fremprovosert denne. Og i retten er det lang praksis for at man ikke kan dømmes for ulovlige handlinger som er fremprovosert av politiet, sa Torkildsen.

Stilte presseetiske spørsmål
Ifølge Torkildsen er det ikke bare i forhold til det rettslige at Dagens Næringslivs journalister har begått feil. Også overfor pressens eget etiske regelverk har næringslivsavisen gått over streken, ifølge Torkildsen.

Han pekte på at det i Vær Varsom-plakaten er to forhold som skal være oppfylt for at pressen skal kunne bruke skjult identitet; for det første at de kritikkverdige forholdene ikke kan avsløres på andre måter, og at forholdene må være av samfunnsmessig betydning.

Advokat Torkildsen stilte spørsmål ved om noen av disse kravene egentlig var oppfylt.

Torkildsen fremla også en ide om hvorfor Røkkesaken angivelig var blitt satt i scene av Dagens Næringsliv.

- På bakgrunn av konkurransesituasjonen fra TV-nyheter, radionyheter og internettavisen, har papiravisene behov for å finne nye vinklinger og egne saker. De rapporterer ikke bare saker lengre – de er med på å skape sine egne sensasjoner. Dersom ikke våre egne domsstoler setter grenser for pressens aktiviteter, vil det etter hvert skapes presedens hvor pressen kan benytte rettstridige handlinger for å fremprovosere handlinger, sa Torkildsen til retten.

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året

Kommentarer til denne saken