Gå til sidens hovedinnhold

Anker ikke OK Fish-dom

Økokrim godtar dommen for eks-kona til Jarle Kvalheim i OK Fish, som nok en gang er frikjent for uaktsomt grovt heleri.

I likhet med Indre Follo tingrett frikjente Borgarting lagmannsrett Kari Kvalheim for grovt utbytteheleri etter salget av to oppdrettskonsesjoner fra OK Fish til Pan Fish.

Fikk bot

- Vi tar til etterretning den dommen som har kommet, men registrerer at retten fant at Kari Kvalheim hadde mottatt utbytte på 21,6 mill som stammer fra Jarle Kvalheims straffbare forhold, sier politiadvokat Anna Haugmoen Karlsen til TV 2 Nettavisen.

Et flertatt på fire av sju dommere kom imidlertid til at Kari Kvalheim ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om de faktiske forhold til at hun kunne dømmes subjektivt sett.

Lagmannsretten fant at en bot på 25.000 kroner var passende for Kari Kvalheims overtredelse av ligningsloven ved at hun utformet fiktive fakturaer for om lag 50 millioner kroner. Fakturaene var egnet til å gi uberettigede skattemessige fordeler. Dette var imidlertid ikke formålet, og skattefordelen ble heller ikke oppnådd.

Svoger dømt

Kari Kvalheims bror, Per Ingvoldstad, fikk noe skjerpet straff i lagmannsretten. Han ble dømt til fengsel i 8 måneder, hvorav 7 måneder betinget, for uaktsomt grovt heleri, for å ha oppbevart utbytte på 21,6 millioner kroner for sin søster.

- Min klient er dømt for uaktsomhet fordi han hadde tillit til sin svoger. Han vil imildertid ha saken ut av verden og anker ikke, sier advokat Bjørn Stordrange til TV 2 Nettavisen.

For begge de tiltalte ble det ved straffutmålingen særlig lagt vekt på at sakene var blitt gamle, at de straffbare forhold var planlagt av Jarle Kvalheim, som var henholdsvis ektefelle og svoger til de tiltalte, og uten at de tiltalte var gjort kjent med alle sider av de straffbare forholdene.

Sju og et halvt år

Bakteppet for de omtalte sakene er den historiske dommen mot Jarle Kvalheim fra februar i fjor. Kvalheim ble dømt til sju og et halvt års fengsel for momssvindel og økonomisk utroskap for til sammen 333 millioner kroner.

Reklame

Nå er det tilbud på de populære julepysjene