Gå til sidens hovedinnhold

Anklager Norges største finansselskaper for juks

Forbrukerrådet anklager en rekke av Norges største finansforetak for omfattende pensjonsjuks. Kundene taper på dyre og dårlige fond i pensjonssparingen.

Forbrukernes vaktbikkje mener at flere banker, forvaltere og livselskap jukser når de måler kvaliteten på kombinasjonsfond og til dels rentefond. Kombinasjonsfond investerer både i aksjer og renter, mens rentefondene investerer kun i rentebærende papirer og ikke aksjer.

Stridens kjerne er hvor godt fondene gjør det målt mot såkalte referanseindekser. Dette er indekser som skal være sammenliknbare med de enkelte fondene. Et fonds kvalitet måles ved å sammenlikne avkastningen mot en indeks som gjenspeiler det fondene investerer i, referanseindeksen.

Problemet ifølge Forbrukerrådet er at flere av kombinasjonsfondene sammenliknes mot en indeks som er svært enkel å slå. Kundeinformasjonen viser derfor flotte grafer, der fondet fremstår som å ha gitt bedre avkastning enn referanseindeksen.

Les også: Pensjonsfellene du må få med deg

Kretsmesterskap

– I praksis viser disse fondene frem en flott medalje i NM, mens de i realiteten måler seg mot et kretsmesterskap i Byrkjelo.

- Det er rett og slett uredelig overfor kundene, som risikerer å havne i et dårlig og unødvendig dyrt fond som på sikt reduserer deres fremtidige pensjonsutbetalinger, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet i en pressemelding onsdag.

Forbrukerrådet skriver at enkelte av Nordeas fond havner på jukselisten, mens Nordea har droppet referanseindeks for andre fond. Det samme har Skagen, Vibrand Kapitalforvaltning og Pareto Asset Management gjort.

Les også: Slik finner du ut hva du får i pensjon

Svakere avkastning

Men når fondene måles mot en korrekt indeks, viser fondene svakere avkastning enn referanseindeksen. Jukset gjelder ifølge Forbrukerrådet først og fremst fondene med lav til ganske høy risiko.

Blant aktørene som anklages for juks, finner vi velkjente navn som Storebrand, Nordea Liv, Gjensidige, Odin Fondene, Skagen Fondene og SpareBank 1. I alt ti aktører anklages for å jukse. Blant de ærlige finner vi DNB og KLP.

Storebrand og Eika-bankene viser vilje til å informere om hva målefeilen betyr for kundene. Men for Storebrand gjelder det ifølge Forbrukerådet kun for fondene utenfor pensjonsproduktene. Innenfor pensjonsproduktene svikter også Storebrand.

Forbrukerrådet mener fondene fremstår som bedre enn de er. Forbrukerne risikerer å investere i dårlige og unødvendige dyre fond. Det reduserer på lengre sikt pensjonen.

Stor ulempe

– Det er en stor ulempe for kundene at fond fjerner eller unnlater å ha en målestokk. Det er helt sentralt for å kunne vurdere kvaliteten. Disse leverandørene rømmer unna rangeringene. Forbrukerne bør styre unna fond som har droppet referanseindeks, sier Jensen i meldingen.

Han mener forbrukerne ikke stole på om fondene måler avkastningen på ærlig vis. For å kunne avdekke jukseindeksene kreves det inngående kunnskap om ulike typer risiko. Det er ikke rimelig å anta at vanlige forbrukere har forutsetninger for å avdekke denne risikoen.

– Inntil det er ryddet opp i fondsmålingene må kundene velge slike fond basert på laveste årlig gebyr, sier Jensen.

Les også: Sjekk hvor stor pensjon du kan vente deg

Gjør det dårlig

I tillegg til indeksjuksingen viser undersøkelsen at kombinasjonsfondene gjennomgående og over tid har prestert svakt i forhold. Disse fondene skal over tid ha en forventet avkastning som er høyere enn rentefondene, men lavere enn aksjefondene.

Kombinasjonsfond har høyere gebyrer enn rentefondene. Det mener Forbrukerrådet er et ytterligere argument for å velge fond basert på laveste pris.

Finanstilsynet kritiserte selskapenes praksis i 2018. Resultatene til fondene fremstår som bedre enn hva de i realiteten er. Tilsynet vurderte dette som villedende, men mange har ennå ikke rettet opp etter kritikken.

Kommentarer til denne saken