Det var i september at hun ble ilagt et gebyr av Forbrukertilsynet for ulovlig markedsføring. Bloggeren var uenig i størrelsen på gebyret, og sendte et svarbrev med et ønske om å få redusert gebyret ned til 15.000 kroner. Nå er det kontant avvist av Forbrukertilsynet, ifølge DN.

Det betyr at 22-åringen, også kjent som «Mamma til Michelle», får 100.000 kroner i bot etter å ha arrangert konkurranser på Facebook uten å kåre en vinner.


En av landets mest leste bloggere

Bakteppet for den saftige boten var at bloggeren arrangerte fem konkurranser, i perioden 13. mars til 25. mai i år på Facebook, men ingen vinnere ble kåret.

– Det er ulovlig å gjennomføre konkurranser eller salgsfremmende kampanjer der en lokker med premier, uten å trekke en vinner eller dele ut premier, sa direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth.

Rasmussen har en av Norges mest leste blogger, og i 2017 hadde hennes heleide aksjeselskap en inntekt i overkant av tre millioner kroner.

– Med sine rundt 120.000-130.000 følgere har selskapet utsatt et betydelig antall forbrukere for den villedende handelspraksisen. Selskapet har videre utnyttet forbrukernes ønske om å vinne premier til å spre ytterligere markedsføring gjennom å legge inn annonselenker til ulike produkter i kommentarfeltene til de aktuelle konkurransene, skriver Forbrukertilsynet.

Forbrukertilsynet forsvarer størrelsen på gebyret med at det ikke skal lønne seg å gjennomføre lovbrudd.

– Her er det flere innlegg og konkurranser det dreier seg om. Vi har gjort en konkret vurdering, og ser ingen grunn til å redusere gebyret. Vårt håp er at det sender et signal også til andre påvirkere. De må gjøre seg kjent med lovverk og sørge for at de følger det, fastslår Forbrukertilsynet.

Dette er første gang Forbrukertilsynet bøtelegger en blogger.