Her finner du Annuitetslånskalkulator - månedlig.

Om den månedlige annuitetskalkulatoren

I et annuitetslån er summen av renter og avdrag (terminbeløpet) konstant i hele perioden (gitt at renten er konstant).

Kalkulatoren regner ut effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale.

I annuitetslånkalkulatoren kan du regne på flere forskjellige terminer per år, men da med hele antall år.

Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

I kalkulatoren legger du inn lånebeløpet, nominell rente (på årsbasis), velger antall terminer, og lånets varighet. I tillegg legger du inn etableringsgebyr (inklusive depotgebyr) og termingebyret. Tinglysningsgebyr tas ikke med i beregningen av effektiv rente.

Hvis lånet skal være avdragsfritt, velger du antall avdragsfrie år. Terminbeløpet er bare tatt med som en linje, siden det er det samme beløpet i hele den avdragsfrie perioden.

Les mer om annuitetslån og serielån.

Andre lånekalkulatorer:

Serielånkalkulator
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.

Lån med restverdi
Lån med restverdi brukes oftest i forbindelse med billån. I stedet for at lånet nedbetales til null, betales det ned til bilens forventede restverdi.

Mellomfinansieringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye mellomfinansieringen koster.

Renteberegning på dagsbasis
Kalkulatoren regner ut hva et visst antall dager koster deg i renter.