Gå til sidens hovedinnhold

Antall arbeidstvister opp 20 prosent

Det siste året økte antall arbeidstvister som kommer inn til tingrettene i Norge med gjennomsnittlig 20 prosent.

Det er de tøffe økonomiske tidene og oppsigelsene som følge av dette, som er hovedårsaken til økningen av arbeidsrettssaker.

Arbeidsgiver går som oftest ut som tapende part i avskjedigelsessaker. Omtrent halvparten av sakene løses ved hjelp av mekling før dom, skriver Adresseavisen.

Trondheim tingrett hadde i fjor en økning i antall innkomne arbeidslivstvister på hele 34 prosent. Sammenliknet med 56 saker som ble meldt inn i 2001, var det 76 saker i fjor. Posten og Bravida er blant mange selskaper i Trondheim som har hatt arbeidslivstvister etter oppsigelser siste året.

For tiden er arbeidsmiljøloven og arbeidstakers stillingsvern under revidering. Trolig vil Arbeidslivslovsutvalget foreslå at arbeidstakeren ikke lenger får bli i stillingen inntil en eventuell tvist har fått sin avgjørelse i retten, slik det er nå.

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene