I fire år det vært fritt brukervalg i Tromsø kommune. Eldre med behov for hjemmehjelp har kunnet velge mellom kommunen og den private tilbyderen Privat Omsorg Nord.

Søndag 1. september var det bom stopp. Kommunen har overtatt oppgavene til den private tilbyderen, og 20 ansatte risikerer å miste jobben.

De ansatte er fortvilet og fagforeningen Delta har sendt et krast brev til kommunen hvor de forlanger at de private får bli med over i kommunens hjemmetjeneste.

– Vi har ikke hørt noe som helst (fra kommunen), og ingen stillinger har blitt utlyst. Jeg synes det er useriøst, sier helsefagarbeider Rikke Petrine Lilleng til Nordlys.

Les også: Hvorfor strupe valgfriheten for Oslos elever, Raymond Johansen?

– Veldig spesiell sak

– De ansatte mister jobbene sine. Det er i strid med hensynet til både de eldre, de ansatte og kommunen, som nå må hente inn helt nye ansatte til å utføre akkurat de samme arbeidsoppgavene, sier Gina-Agnetha Andersen som er advokat for fagforeningen Delta.

Hun kaller saken «veldig spesiell», ettersom tjenesten som skal gjennomføres, hjemmehjelp, er helt lik om det er privat eller offentlige ansatte som gjennomfører den.

Les mer: Sykepleierne gikk kraftig opp i lønn da kommunen tok over: - Slutt på lønnsranet

– Alt er likt før og etter overtagelsen. Det er de samme beboerne som skal motta hjemmehjelp, på samme sted, de samme arbeidsoppgavene som skal utføres og med samme krav til kvalifikasjoner. Da er det ingenting som tilsier at ikke de ansatte skal bli med videre, sier Andersen.

– Vi håper Tromsø kommune snur og tilbyr jobb i hjemmetjenesten.

Delta påpeker i brevet til kommunen at i en lignende sak med renholdere i staten, fikk de ansatte bli med over fra forsvaret til det private selskapet ISS.

– Vi håper at Tromsø kommune ikke skal være dårligere enn staten, sier advokaten.

Etterlyser sunn fornuft

Fagforeningsleder for region nord i Delta, Laila Dalhaug, mener det mangler sunn fornuft i saken.

– Om det er en virksomhetsoverdragelse blir en juridisk vurdering, men det er tross alt lov å bruke litt sunn fornuft også, sier Dalhaug.

Regionlederen bekrefter til Nettavisen at det er snakk om 20 ansatte som risikerer å miste jobben. Hun mener det er en sterk belastning når det hersker så mye tvil om levebrødet deres.

– Tjenesten må gjennomføres, og kommunen har ikke folk nok til å utføre de ekstra oppgavene som følger av denne endringen. Her har vi masse folk som kjenner brukerne, og vet hva de trenger hver eneste dag. I stedet for å hente dem inn, skal kommunen lyse ut helt nye stillinger. Hvorfor kan de ikke bruke de som allerede utfører tjenesten, spør fagforeningslederen.

Delta mener det ikke er bare de ansatte som rammes av denne drastiske endringen. Det går spesielt utover brukerne, sier de.

– Ut ifra et brukerperspektiv er jo brukerne opptatt av å få den pleien de skal ha. De kjenner de som har vært der, og de vet hva som skal gjøres. Enten det er dusjing, pleie, frokost, hvilke medisiner, stell – alt det må de eldre gjennom på nytt, og det er en belastning, sier hun.

– Det er bare å søke

Ordfører Kristin Røymo (Ap) var ikke tilgjengelig for kommentar, og henviste videre til komitéleder Pål Julius Skogholt (SV) for å svare på saken.

– Det er to grunner til at vi avslutter denne kontrakten. Det er det prinsipielle knyttet til velferdsprofitt, og det er en del praktiske utfordringer, sier Skogholt til Nettavisen.

Han mener det juridiske er helt klart, og at fagforeningen tar feil når det gjelder virksomhetsoverdragelse - som ville betydd at de ansatte fikk fortsette i jobbene.

– Det er ikke snakk om virksomhetsoverdragelse i dette tilfellet. Det er helt klart i arbeidsmiljøloven. Så kunne sikkert kommunen vært enda dyktigere på å ta vare på de ansatte, sier han.

Han mener de ansatte, hvis de har kvalifikasjoner, vil få jobber i kommunen.

– Det er til enhver tid ledige stillinger i Tromsø kommune, og vi har allerede flere fra Privat Omsorg Nord som har fått jobb i kommunen, sier Skogholt.

– Men hvis det er mangel på fagfolk, hvorfor har ikke kommunen garantert jobbene deres?

– Jeg vet ikke hvilke kvalifikasjoner de har, men de er hjertelig velkommen til å søke på stillingene som blir lyst ut.

Kommunen skal bruke totalt 20 årsverk, av dem er det 12 som er nye stillinger.

– Vi har også en vikarbyråavtale med Privat Omsorg Nord. Det har vi gjort for å få forutsigbarhet, slik at overgangen skal gå bra. Det er selvfølgelig utfordringer, men for å være helt sikre har vi denne avtalen, slik at det skjer på en trygg måte.

Populære saker