Arbeiderpartiet vil skjerpe formueskatten med syv milliarder kroner, og ønsker å gjøre det på en måte som treffer de aller rikeste.

For å få det til vil de heve bunnfradraget for formueskatten fra 1,5 til 1,7 millioner kroner.

Resultatet er dramatisk, skal vi tro TV 2: «Arbeiderpartiets skatteopplegg vil gi 4900 flere nullskatteytere enn hva regjeringens statsbudsjett for 2021 vil gi. Det betyr at færre nordmenn vil måtte betale skatt med Jonas Gahr Støre enn Erna Solberg», skriver TV-kanalen på sine nettsider.

Dersom bunnfradraget heves videre til 2,0 millioner kroner, vil antallet som slipper skatt øke til 11.000, ifølge artikkelen.

Les saken: Aps nye skatteløfte: 4900 flere nullskattytere enn Erna

En overumplet Ap-leder ble konfrontert med dette på TV, og deretter slapp SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til med en kanonade: - Det holder ikke mål. Det viser konsekvensen av at Arbeiderpartiet holdes som gissel av høyresidens skattepolitikk.

Kritikken er meningsløs, og innebærer at SV-politikeren enten ikke vet bedre eller uttaler seg mot bedre vitende.

Arbeiderpartiet skal altså skjerpe formueskatten med syv milliarder. Det skjer ved at de øker skattesatsen og reduserer rabatten for såkalte arbeidende kapital. Dette skal kirurgisk treffe de aller rikeste - altså de man normalt regner som nullskattytere.

Og det er her den store misforståelsen ligger: Det holder ikke å betale null i skatt for å bli en nullskattyter. Det er et dårlig og upresist begrep.

Eller som landets fremste skattejurist, BI-professor Ole Gjems-Onstad, påpeker «at det knapt er noen norsk skatteøkonom igjen som er villig til å bruke uttrykket nullskattyter».

La oss ta det med teskje:

Den typiske skattyteren som betaler null i skatt har altså liten inntekt og formue, men det er selvsagt ikke slike vi tenker på i debatten. Arbeiderpartiets forandring hever altså bunnfradraget med 1,7 millioner kroner, men skjerper skatten på alt over.

Mentalt forestiller vi oss søkkrike personer som trikser seg unna formueskatt og inntektsskatt, eller slik TV 2s kommentator formulerte det - det kunne være «søkkrike aksjespekulanter».

Store Norske Leksikon definerer nullskattyter som en «...person som ved å utnytte skattelovens regler om næringsinntekt med mer oppnår en uforholdsmessig lav ansettelse av inntekten».

Leksikon fokuserer på inntekt, men det er litt snaut. Vi bør utvide nullskattyter-begrepet også til dem som trikser ned den skattemessige formuen ved ulike tilpasninger.

De aller, aller fleste som betaler null skatt er altså ikke nullskattytere, slik vi bruker ordet i dagligtale og slik det er definert i leksikon.

Et anslag for 2018 viste at rundt 510.000 personer i Norge har så lave inntekter at de ikke betaler skatt.

Sannsynligvis har SV og venstresiden en klar overvekt av disse «nullskattyterne».

Når frikortgrensen heves eller bunnfradraget økes, så skaper det også flere «nullskattytere» slik TV 2 og SVs Kari Elisabeth Kaski bruker begrepet - og det blir jo helt meningsløst.

Ikke rart at Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre ble overrumplet over spørsmålet...

Og da er vi tilbake til poenget. Arbeiderpartiet vil skjerpe formueskatten. De vil heve skattesatsen fra 0,85 til 1,1 prosent av den skattemessige formuen, og de vil fjerne rabatten på arbeidende kapital. Dette er tiltak som utvilsomt vil gi færre nullskattytere slik det er definert i leksikon og forstått i dagligtalen - men altså noen flere som vil betale null i skatt fordi de har tilnærmet null i inntekt og en liten formue.

Hvor har så TV 2 de angivelig 4.900 flere nullskattyterne fra? Jo, det er Finansdepartementet som har regnet ut hvor mange som får null i skatt ved å heve bunnfradraget i formue fra 1,5 til 1,7 millioner kroner.

TV 2 fortalte ikke mer om hvem dette er - naturlig nok. Det ble hengende i lufta at det kunne være snakk om aksjespekulanter og det som verre er.

Men slik er det neppe.

Vi kommer et godt stykke ved å se på Statistisk sentralbyrås skattestatistikk. Den typiske nye nullskattyteren som Arbeiderpartiet skaper, er en pensjonist som har en egen bolig - alternativt unge personer eller andre utenfor arbeidslivet som har arvet noen penger.

Felles er at de må ha under 55.000 kroner i skattemessig inntekt (slik at de også har null i inntektsskatt).

Ifølge Statistisk sentralbyrå hadde snaut 500.000 mennesker under 100.000 kroner i brutto inntekt i 2018, og det tallet har vært stabilt de siste årene. For å bli nullskattyter må du altså være i denne gruppen.

Diskusjonen om formueskatt har gått på svært rike personer som har lave skattemessige inntekter. En kikk på formuestatistikken viser at de aller fleste som har nettoformue mellom 1,0 og 2,0 millioner kroner er 67 år og eldre.

For å konkludere: Når Arbeiderpartiet hever bunnfradraget, så lar de stort sett pensjonister med lave inntekter og en liten formue slippe skatteskjerpelsen. Som Jonas Gahr Støre svarte, er dette folk i de nedre inntektsgruppene.

Når SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski uttaler at dette gjør at man ikke kommer til å bekjempe de økende forskjellene i Norge og ikke har råd til store velferdsreformer, så er det tøv.

- Drep meg, herre - men ikkje med graut, sa Tormod Kolbrunarskald, ifølge Snorre.

Det er fristende å gi en tilsvarende oppfordring til SV og TV 2: Drep oss, men ikke med tynn suppe!

PS! Hva mener du? Er det rimelig å kalle pensjonister med en liten formue for nullskattytere, slik SV og TV 2 gjorde? Skriv et leserbrev!