Håp om nye lokale arbeidsplasser har vært viktig for Eidskog kommune, som sliter med synkende innbyggertall. Jan Christian Vestre (Ap) og Eidskog-ordfører Kamilla Thue (Ap) har lovet 30-70 arbeidsplasser ved Vestres nye møbelfabrikk på Magnor.

Men den lokale uttellingen så langt er heller mager. Leder av The Plus AS, Stefan Tjust, skriver i en e-post til Nettavisen at av hittil 23 ansatte, er 15 fra «nærområdet».

Når Nettavisen ber ham om å utdype hva nærområdet er, svarer han 9 personer som bor i Eda kommune rett over grensen. Her ligger det populære handleområdet Charlottenberg.

8 av de ansatte er kommet til fra Vestres fabrikk i Torsby i Värmland, om lag en times kjøring unna. Bare 5 på den nye fabrikken bor i Eidskog, 1 i Kongsvinger. Med andre ord kommer 17 av de 23 ansatte fra Sverige, bortimot tre av fire.

Les også: Vestre med store løfter: Skal gjøre Magnor til topp turistmål i Norge

Kort tid

Gruppeleder Guttorm Kristiansen for Eidskog Høyre sier i en kort kommentar til Nettavisen at han tar opplysningene til etterretning. Kristiansen håper at Vestre holder det han lovet, og at det kommer flere lokale arbeidsplasser.

Tjust skriver at når så mange som ca. 25 personer skulle rekrutteres på kort tid på et så lite sted, regnet de aldri med at samtlige skulle komme fra Eidskog. De har sett på et mulig rekrutteringsområde fra Kongsvinger til Eda på den svenske siden og kanskje også Arvika.

Dessuten ville Vestre få med så mye kompetanse som mulig fra fabrikken i Torsby til Magnor. Ifølge Tjust var et ytterligere personer fra Eidskog nær en ansettelse, men fikk i stedet opp lønnen hos sin nåværende arbeidsgiver og ble værende der.

Tjust skriver ellers at fabrikken er bygd med Ø.M. Fjeld fra Kongsvinger som hovedentreprenør. Det er benyttet flere lokale underleverandører.

Les også: Ap-minister Jan Christian Vestre bygger fabrikk i sårbart drikkevannsområde

Oslo-selskap

The Plus AS har forretningsadresse på Drammensveien i Oslo og er dermed ikke registrert i Eidskog kommune. Nettavisen vet at dette kom svært overraskende på mange da det ble kjent.

De visste ikke om det under det avgjørende kommunestyremøtet 16. juni 2020. Guttorm Kristiansen bekrefter i en e-post til Nettavisen at adressen i Oslo var ukjent for ham. Plasseringen har også vært et tema på Facebook-siden «Mitt Eidskog».

Men noen stor praktisk betydning for skatteinntektene har det ikke, ettersom selskapsskatten for de aller fleste bedriftene i lang tid har vært statlig. Ap og sentrumspartiene sørget for 20 år siden for dét. Unntakene er del kommuner som mottar naturressursskatt fra kraftverk.

Formuesskatten utliknes på eierne, og både Jan Christian Vestre (70 prosent eierandel) og moren Elisabeth Preus Vestre (30 prosent) skatter til Oslo.

Jan Christian Vestre sier på kommunestyremøtet 16. juni 2020 at selskapet de seneste 30 årene har vært basert i Oslo, men ingenting om plasseringen av The Plus AS.

Les også: Han er et grådig eksempel på egen politikk

Godt plassert

Tjust skriver at på hovedkontoret i Oslo er den største personalkategorien selgere, men også økonomer og prosjektledere. Han mener de sitter der godt plassert, fordi de er nære veldig mange samarbeidspartnere som designere, reklame og kommunikasjonsbyråer, samt potensielle kunder.

Kontoret har ifølge Tjust eksistert i Oslo siden slutten av 80-tallet. Vestre AS har altså fabrikk i Torsby, samt markedskontorer i Tyskland, England og USA. Tjust skriver i en e-post til Nettavisen 24. januar at fabrikken den 7. januar fikk adresse på Magnor.

FriFagbevegelse har skrevet at Eidskog-ordfører Kamilla Thue (Ap) er stolt over både å ha kapret arbeidsplassene og er imponert over Vestre. Utemiljø har gjengitt Thue på at hun ser frem til de omtalte 30-70 nye arbeidsplassene i kommunen. Men med fem lokalt ansatte blir det ikke mye skatteinntekter.

Les også: Reagerer på ny miljøvennlig fabrikk: - Ikke kødd med drikkevannet til 4000 mennesker

Naturlig

Konfrontert med de få lokale arbeidsplassene, svarer Thue at Eidskog er del av et felles arbeidsmarked med Sverige. Alle store virksomheter hos oss har ansatte fra Sverige.

Ordføreren mener det er helt naturlig at The Plus også har en betydelig andel svenske ansatte, særlig fra starten. Hun regner med at andelen fra Eidskog vil bli større etter hvert og håper at det totale antall ansatte vil øke.

Eidskog-ordføreren har også vært opptatt av ringvirkningene.

– Det sies at en industriarbeidsplass skaper tre andre arbeidsplasser, og det er noe i det. Dette har vært en viktig satsning for vår del. Vi er kjempestolte over det vi har fått til sammen med Vestre, uttalte Thue til Kapital i november.

Thue skriver at for Eidskog er dette en svært viktig etablering. Hun er stolt av jobben vi i Eidskog kommune har gjort for å få etableringen hit, inkludert sikringen av drikkevannet. Sammen med en annen etablering mener hun The Plus har vært med på å skape optimisme og framtidstro vi ikke har hatt på lang tid i kommunen.

Svært fornøyd

Ordføreren er svært godt fornøyd med samarbeidet vi har hatt med Vestre gjennom hele prosessen. Hun har ingen kommentarer til hvor The Plus er registrert.

Kapital har også skrevet at festeavgiften som Vestre skulle betale, opprinnelig var satt til 1 krone de første ti årene. Denne skal nå reforhandles. Thue skriver at .denne avgiften er under administrativ behandling og vil fastsettes i tråd med det som ble vedtatt i kommunestyret i mars 2021.

Etter at Jan Christian Vestre ble næringsminister, vil han ikke uttale seg om saker som angår selskapet.