Før Bjørnar Skjæran ble håndplukket til å være nestleder i Arbeiderpartiet, for å styrke partiet i Nord-Norge etter distriktsopprør og Giskes fall, var han gruppeleder for Arbeiderpartiet i Nordland.

Året før Giske-bråket startet tok Skjæran med seg 19 andre Ap-politikere på tur til kanskje verdens mest kjente turistby: Venezia.

Regningen ble betalt med fylkesgruppens gruppestøtte: Den samme lite kjente ordningen som Nettavisen nylig avslørte at Nordland Frp brukte til å reise på USA-turné.

Les her: Frp-politikerne fikk støtte til å drive politikk i Nordland - dro på rundreise i USA

Pengene er som regel unntatt offentlighet, men Nordland er et sjeldent tilfelle der det er mulig å få detaljert innsyn i hva pengene brukes til.

Varslet kutt i fergetilbudet like før avreise

Totalt deltok 20 Ap-politikere fra fylkestinget og fylkesrådet på den fem dager lange turen, viser reiseregninger Nettavisen har fått innsyn i.

Til daglig har fylkespolitikerne hovedsakelig ansvar for utviklingen av videregående skole, fylkesveier, offentlig transport og tannleger. Turen til Italia handlet i stor grad om tørrfisk.

Regningen kom på over 300.000 kroner og ble betalt av den fylkeskommunale gruppestøtten.

Dette er mer enn de 264.000 kronene Aps gruppe fikk i gruppestøtte det året. I motsetning til de aller fleste som mottar tilskudd fra det offentlige, kan politikerne spare opp ubrukte midler over flere år. Slik fikk Ap-gruppa i Nordland råd til en Venezia-tur med 20 deltagere.

Turen kom bare én måned etter at fylkesrådet i Nordland, ledet av Ap, varslet omfattende kutt i ferge- og hurtigbåttilbudet på grunn av endringen i inntektssystemet for fylkeskommunene. Kuttet var på 117 millioner, noe som førte til ramaskrik blant ordførere i fylket.

– Vi har satt i gang et arbeid for å redusere kostnader, var den klare beskjeden fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) 12. mars 2016. Norvoll dro ikke til Italia, slik hans rådgiver og to andre fra fylkesrådet gjorde.

To måneder senere ble kuttene lagt på is, grunnet signaler fra regjeringen om mer penger til kystfylkene. Året etter kom staten på banen og fergetilbudet ble opprettholdt.

Tørrfiskfestival og tørrfiskambassadør

Gjennom fire hele dager i april 2016 fikk fylkespolitikerne god tid til å fordype seg i tørrfiskens verden. På programmet stod blant annet følgende:

  • Møte med ordføreren der det ble informert om «Tørrfiskfestivalen ved Pro Looco».
  • Besøk hos restauranten Due Spade med restauranteier Giovanni, som ifølge programmet er «en sann røstvenn og restauranten er deretter».
  • Lunsj med sjømatrådets offisielle tørrfiskambassadør.
  • Bedriftsbesøk hos importbedriften Il Ceppo, som importerer tørrfisk fra Norge.

I tillegg ble det guidet tur i Venezia, lunsj med den italienske ambassadøren og besøk til en regional park. På turen brukte Ap 125.000 kroner på hotell og 104.000 kroner på flybilletter til de 20 deltagerne.

Under turen kjøpte Ap-representantene en gave på 80 euro hos en gullsmed til gruppens reiseleder «for arbeidet med å legge opp turen». Denne fikk de dekket av fylket.

Reiste for å bistå småkommune

Bjørnar Skjæran var gruppeleder da turen fant sted. Han er i dag fiskeriminister og nestleder i Arbeiderpartiet, og ønsker ikke å svare på spørsmål om turen. Han henviser til dagens ledelse.

– I 2014 innledet region Veneto og Nordland fylkeskommune et formelt samarbeid gjennom en vennskapsavtale. Denne ble fulgt opp av en samarbeidsavtale i 2017, sier gruppeleder Odd Arnold Skogsholm (Ap).

Han mener det er positivt å bruke anledningen til å fortelle historien om koblingen mellom Nordland og Veneto til Nettavisens lesere.

– Bakgrunnen for disse avtalene strekker seg helt tilbake til 1432. Det var det året handelsmannen Pietro Querini strandet med restene av sitt mannskap på Røst. Det ble starten på tette bånd og eksport av tørrfisk fra Røst og Lofoten til Italia. Avtalene mellom region Veneto og Nordland fylkeskommune med det som bakgrunn har derfor fokus på økt handel og investeringer, sier han.

Et av prosjektene er reiselivsprosjektet «Via Querinissimo».

– Prosjektet skulle gå over fire år og koste 1,575 millioner euro og omfatter Querinis rute gjennom Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannia, Irland, Portugal, Spania, Sveits, Østerike, Kroatia, Italia og Hellas, forteller Ap-toppen.

– Det virker som om næringslivet på Røst og i Veneto har et velfungerende samarbeid. Er det nødvendig at dere tar en rolle i dette?

– Røst har 500 innbyggere og så veldig tidlig at dette var mer enn de rakk over. Det var derfor kommunen som tok initiativ til at fylket skulle ta over stafettpinnen. Nordland har 41 kommuner hvor over halvparten har under 3000 innbyggere, dette gjør at fylkeskommunen har en veldig aktiv rolle som samfunnsutvikler. I andre deler av landet, hvor kommunene er mye større, kan det være at dette er annerledes, men her er det helt vanlig at fylkeskommunen deltar sammen med kommunene.

– Det er jo en naturlig ting at Røst har et forhold til Sandrigo og at Nordland har det til Veneto, legger Skogsholm til.

Ap: – Førstehånds kunnskap om tørrfisk som eksportvare

Nettavisen har også spurt Skogsholm om det var umusikalsk å bruke penger på denne måten kun én måned etter at fylkesrådet varslet omfattende kutt i fylkets viktige ferge- og hurtigbåttilbud. Gruppelederen argumenterer med at de andre partiene også reiser på turer.

– Det er grunnleggende viktig for samfunnet at vi har folkevalgte institusjoner. Det er noe av styrken ved det norske samfunnet. Det har naturligvis også en kostnad. I Nordland har vi en ordning hvor alle partiene i fylkestinget, fra Frp, Høyre til SV og Rødt arrangerer en faglig studietur i løpet av perioden. Disse turene er ofte bestilt og avtalt i lang tid før avreise, nettopp for å spare penger, svarer han.

Videre viser gruppelederen til samarbeidsavtalen mellom Nordland og regionen Veneto, basert på tørrfishistorien, som viktig bakgrunn for besøket:

– Italia er Norges viktigste tørrfiskmarked. Røst Sjømat AS, A. Johansen AS og AS Glea på Røst er eksempler på næringsaktøren som eksporterer tørrfisk til Veneto fra Nordland. Det spesielle med Veneto er at denne regionen, i større grad enn andre italienske regioner, benytter tørrfisken til å lage nye produkter innen ferdigretter og kjøkkenretter, sier Skogsholm.

– En av aktørene som videreforedler tørrfisken er IL Ceppo i Vecenza. Det var derfor naturlig å legge ett av besøkene dit for fylkestingsgruppen. Det å ha førstehånds kunnskap om tørrfisk som eksportvare er verdifullt, forteller han.

Han mener det er viktig å skille mellom regionen og byen Venezia:

– Det er viktig at Nettavisen skiller mellom regionen Veneto og regionsenteret Venezia. En naturlig sammenlikning er Nordland og Bodø. Studieturen gikk nettopp til Veneto, ikke Venezia. Dette blir jo tydeliggjort blant annet når overnattingen var i byen Vicenza. Vicenza er et godt knutepunkt både til regionhovedstaden, men også byen Sandrigo. Dette er på mange måter tørrfiskbyen fremfor noen. Den er eksempelvis her den kjente retten baccala alla vicentina blir laget med tørrfisk nettopp fra Røst.

– Programmet hadde naturligvis fokus på næringsliv og reiseliv. Det er fylkestinget i Nordland som har det overordnede ansvaret for de internasjonale avtalene. Da er det interessant og lærerikt å følge opp de ulike avtalene for fylkestingets representanter. Både gjennom ulike orienteringer og saker i fylkestinget, men også gjennom å fysiske møter med aktører og politikere fra de aktuelle regionene.