Gå til sidens hovedinnhold

Ap-prins vil innføre gammel skattetabbe

Tror høyere skatter kan redde Norge. Si din mening.

Onsdag foreslo AUF-leder Eskil Pedersen (26) høyere skatter for både skatteytere og bedrifter i Norge. I et intervju med Dagens Næringsliv onsdag går Pedersen inn for kraftig økning av innteksskatten og bedriftsbeskatningen.

Han vil i tillegg ha skatt på aksjeomsetning på 0,7 prosent, noe han mener at vil gi rundt 10 milliarder kroner i økte skatteinntekter.

(se forslagene til skatteøkninger nederst i saken)

Negative resultater
Det siste forslaget er tidligere utprøvd, og da gikk det på trynet.

I 1988 innførte den daværende Ap-regjeringen en avgift på to prosent på all aksjehandel på Oslo Børs.

- Jeg var i sin tid med å innføre og avskaffe liknende avgifter som det AUF nå foreslår. Det viste seg at avgiften hadde negative virkninger for kapitaltilgangen uten å gi særlig mye penger i kassen, sier direktør i Finanstilsynet Bjørn Skogstad Aamo til NA24.

Tidligere Ap-politiker Skogstad Aamo var i 1988 statssekretær i Finansdepartementet og en av pådriverne for avgiften.

En utredning foretatt av Norges Fondsmeglerforbund viste at staten tapte nesten 300 millioner kroner på forsøket. Skatteinngangen og formuesskatten ble tilsammen 521 millioner kroner lavere på grunn av omsetningsavgiften, mens statens inntekter fra avgiften ble omlag 230 millioner kroner.

Befriende ærlig
Høyres nestleder Jan Tore Sanner advarer kraftig mot AUFs forslag.

- Jeg synes det er befriende at AUF sier det vi vet mange i Ap og SV tenker. Høyres styrke gjør at Ap uansett ikke våger å prøve ut AUFs forslag. Økt skatt på arbeid og arbeidsplasser vil undergrave velferden. AUF vil gjøre det mindre lønnsomt å jobbe og investere i norske arbeidsplasser. Det vil svekke verdiskapingen og deretter velferden, sier Sanner og minner om at de rødgrønne allerede har doblet skatten på arbeidende kapital, noe som rammer norske arbeidsplasser.

Kapital skaffer arbeidsplasser
AUFs forslag vinner heller ikke gehør hos ledelsen i Oslo Børs.

- Børsens funksjon er å bygge en bro mellom næringslivets kapitalbehov og investorenes behov for å kunne omsette sine aksjer i annenhåndsmarkedet. En velregulert markedsplass med god likviditet er det beste verktøyet for å oppnå disse to tingene. Avgift på aksjeomsetning vil bidra til lavere likviditet som igjen vil ha negativ innvirkning på bedriftenes mulighet til benytte seg av verdipapirmarkedet som en kilde til kapital. Kapital bedriftene trenger for å vokse, skape nye arbeidsplasser og øke verdiskapningen i samfunnet, skriver kommunikasjonssjef Guro Steine i en epost til NA24.

Misforstår sammehengen mellom skatt og velferd
Skattepolitisk talsmann i FrP Christian Tybring-Gjedde mener AUF-lederen har et forvrengt syn på skatt og velferd.

- Det er ingen direkte korrelasjon mellom skatt og velferd. Én krone mer i skatt gir ikke nødvendigvis én krone mer i velferd. Norge ligger allerede i dag i verdenstoppen når det gjelder bruk av skattepenger på både skole og helse per innbygger, men tjenestene vi får tilbake har allikevel store mangler. Vi har helsekøer og vi scorer middelmådig på internasjonale kunnskapstester. Og vi har store byråkratier innenfor begge nevnte sektorer. Ønsker man bedre velferdsordninger, så må organiseringen av velferden endres. Ønsker man i tillegg flere velferdsordninger så må veksten i økonomien bli større, sier Tybring-Gjedde.

I likhet med Sanner mener han at skattesystemet må være innrettet slik at det i større grad lønner seg å jobbe.

- Det må lønne seg å jobbe, være innovativ og å ta risiko. Da vil vi oppleve at flere får muligheten til å delta i arbeidslivet uten at det er nødvendig å redusere dagens offentlige velferdsytelser. En viktig oppskrift er å øke minstefradraget på lønnsinntekt og samtidig sørge for at det blir lønnsomt å ta lang utdannelse, sier Tybring-Gjedde.

AUFs skatteforslag:
* Senket skattesats og økt bunnfradrag for de laveste inntektene
* Toppskatt for flere. Alle med inntekter over 400.000 kroner skal betale toppskatt, mens denne grensen er 471.200 kroner i dag. AUF vil også senke innslagspunktet for trinn 2 fra dagens 765.800 kroner til mellom 500.000 og 600.000 kroner, og vil innføre et tredje innslagspunkt for de aller høyeste inntektene.
* Personers kapitalinntekter skattlegges på samme måte som lønnsinntekter, dvs. med trygdeavgift og toppskatt.
* Null skattefradrag for renter på lån over 3 millioner kroner. AUF anslår at dette kan gi flere milliarder kroner mer til fellesskapet.
* Økte avgifter på «luksusforbruk» og reduserte avgifter på «nødvendige forbruksvarer».
* Skatt på valutatransaksjoner innenlands og avgift på omsetning av aksjer. AUF skisserer en aksjeomsetningssats på 0,7 prosent, og at dette kan gi rundt 10 milliarder kroner i økte skatteinntekter.

Les Gunnar Stavrums kommentar: Skattefellen klapper igjen

Hva mener du om forslagene? Er det riktig at man må øke skattene for at velferdsstaten skal bestå? Si din mening i kommentarfeltet under:

Reklame

8 superkupp på kjøkkenutstyr

Kommentarer til denne saken