Tretten år har gått siden daværende næringsminister Dag Terje Andersen (Ap) signerte avtalen om at staten gikk inn med 4,8 milliarder kroner og opprettet eierselskapet Aker Kværner Holding. Ifølge Næringsdepartementet sitter de igjen med mottatte utbytter og aksjeverdier for cirka 1,8 milliarder kroner etter 13 år.

Avtalen ble kritisert fra første stund, og har nå ugjendrivelig vist seg å være en finansiell fiasko. Selv når man regner inn utbytter er nettotapet for staten rundt tre milliarder kroner, ifølge regnestykket til Næringsdepartementet.

I virkeligheten er det enda verre. I praksis har staten tapt mellom 4,6 og 6,6 milliarder 2020-kroner, avhengig av hvordan man regner. Men mer om det siden.

Som analytiker og samfunnsøkonom Harald Magnus Andreassen formulerte det i dagene etter at avtalen ble inngått: - Det er ikke statens rolle å drive butikk. Staten skal drive politikk. Rollen som butikkeier kan ofte komme i konflikt med politikkrollen.

Les mer: Sosialdemokrati på det dummeste

I forrige uke kom nyheten om restruktureringen av Aker og Kværner, og også oppløsningen av eierselskapet Kjell Inge Røkke eide sammen med staten. Utfallet er at staten sitter igjen med 12 prosent av aksjene i de ulike Røkke-selskapene.

Les mer: Staten og Aker enige om avvikling av Aker Kværner Holding

Det er en god løsning, og det naturlige neste skrittet er at staten selger aksjene sine. Den muligheten ligger også i pressemeldingen der næringsminister Iselin Nybø vil fremme saken for Stortinget og «komme tilbake til kategoriseringen» av disse aksjepostene.

I klartekst betyr det å vurdere om det er aksjer som kan selges, eller om de har et større og mer strategisk formål. Den vurderingen handler om prinsipper, og det kan ikke være riktig av staten å være minoritetsaksjonær og drive butikk, for å låne Andreassens ord.

Å eie 12 prosent i disse selskapene kan være en god eller dårlig investering, men det er ikke mitt poeng. Skal staten kjøpe aksjer på Oslo børs, så bør aksjekjøpene i så fall gjøres gjennom Statens pensjonsfond - innland, også kjent som Folketrygdfondet.

De som nå ivrer for at staten bør kjøpe flere Aker-aksjer har ikke lært stort av historien:

  • Hvis Folketrygdfondet hadde fått pengene i juni 2007 og kjøpt aksjer på Oslo børs, ville de i snitt hatt en verdistigning på 70 prosent og gitt staten en verdistning på 3,6 milliarder kroner.
  • Den politisk styrte satsingen på Aker Kværner ga altså ikke bare et direkte tap på tre milliarder kroner, men i praksis et relativt tap (mot andre aksjer) på 6,6 milliarder kroner.
  • For å unngå tap, så burde 4,8 milliarder kroner i juni 2007 vært 6,4 milliarder kroner i år på grunn av generell prisstigning. Det reelle tapet til staten er altså enda større enn de tre milliardene som er den offisielle fasiten.

At Aker Kværner Holding skulle bli en så elendig forretning, er etterpåklokskap. Men advarslene mot å la en Arbeiderparti-statsråd gjøre business med Kjell Inge Røkke kom øyeblikkelig da det skjedde, og det er ikke dumt å lære av historien.

Nå har staten gravd dypt i lommene for å milliardsubsidiere oljeindustrien etter å ha hørt på industriens lobbyister som fremstiller milliarder til oljeutvinning som et bidrag til grønt skifte. Og nettopp skatt er det viktigste virkemiddelet politikerne har for å tiltrekke seg kapital, eller skattelegge den ut av landet.

Det siste staten nå bør gjøre er å kjøpe enda flere Aker-aksjer basert på en uklar politisk strategi om å beholde hovedkvarter i Norge.

PS! Hva mener du? Bør staten legge nye milliarder kroner på bordet og kjøpe aksjer i Aker-selskapene, eller bør de sette strek etter milliardtapene? Skriv et leserbrev!